Кодекс за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-13
ДВ, бр. 8 от 28.01.2003 г., ДВ, бр. 42 от 9.05.2003 г., ДВ, бр. 67 от 29.07.2003 г., ДВ, бр. 95 от 28.10.2003 г., ДВ, бр. 112 от 23.12.2003 г., ДВ, бр. 114 от 30.12.2003 г., ДВ, бр. 12 от 13.02.2004 г., ДВ, бр. 21 от 16.03.2004 г., ДВ, бр. 38 от 11.05.2004 г., ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., ДВ, бр. 69 от 6.08.2004 г., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г., ДВ, бр. 115 от 30.12.2004 г., ДВ, бр. 38 от 3.5.2005 г., ДВ, бр. 39 от 10.5.2005 г., ДВ, бр. 76 от 20.9.2005 г., ДВ, бр. 102 от 20.12.2005 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 104 от 28.12.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 17 от 24.02.2006 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 56 от 11.07.2006 г., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., ДВ, бр. 68 от 22.08.2006 г., ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 г., ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., ДВ, бр. 52 от 29.06.2007 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., ДВ, бр. 77 от 25.09.2007 г., ДВ, бр. 97 от 23.11.2007 г., ДВ, бр. 100 от 30.11.2007 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., ДВ, бр. 113 от 28.12.2007 г., ДВ, бр. 33 от 28.3.2008 г., ДВ, бр. 43 от 29.4.2008 г., ДВ, бр. 67 от 29.7.2008 г., ДВ, бр. 69 от 5.8.2008 г., ДВ, бр. 89 от 14.10.2008 г., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г., ДВ, бр. 23 от 27.3.2009 г., ДВ, бр. 25 от 3.4.2009 г., ДВ, бр. 35 от 12.5.2009 г., ДВ, бр. 41 от 2.6.2009 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 95 от 2.12.2009 г., ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г., ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г., ДВ, бр. 16 от 26.2.2010 г., ДВ, бр. 19 от 9.3.2010 г., ДВ, бр. 43 от 8.6.2010 г., ДВ, бр. 49 от 29.6.2010 г., ДВ, бр. 58 от 30.7.2010 г., ДВ, бр. 59 от 31.7.2010 г., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г., ДВ, бр. 97 от 10.12.2010 г., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., ДВ, бр. 45 от 14.6.2011 г., ДВ, бр. 60 от 5.8.2011 г., ДВ, бр. 77 от 4.10.2011 г., ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г., ДВ, бр. 7 от 24.1.2012 г., ДВ, бр. 21 от 13.3.2012 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 40 от 29.5.2012 г., ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г., ДВ, бр. 58 от 31.7.2012 г., ДВ, бр. 81 от 23.10.2012 г., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г., ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г., ДВ, бр. 104 от 3.12.2013 г., ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2014 г., ДВ, бр. 18 от 4.3.2014 г., ДВ, бр. 27 от 25.3.2014 г., ДВ, бр. 35 от 22.4.2014 г., ДВ, бр. 53 от 27.6.2014 г., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2015 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 22 от 24.3.2015 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г., ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., ДВ, бр. 62 от 9.8.2016 г., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., ДВ, бр. 62 от 1.8.2017 г., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г., ДВ, бр. 15 от 16.2.2018 г., ДВ, бр. 16 от 20.2.2018 г., ДВ, бр. 17 от 23.2.2018 г., ДВ, бр. 30 от 3.4.2018 г., ДВ, бр. 46 от 1.6.2018 г., ДВ, бр. 53 от 26.6.2018 г., ДВ, бр. 64 от 3.8.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., ДВ, бр. 12 от 8.2.2019 г., ДВ, бр. 35 от 30.4.2019 г., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., ДВ, бр. 26 от 22.3.2020 г., ДВ, бр. 28 от 24.3.2020 г., ДВ, бр. 44 от 13.5.2020 г., ДВ, бр. 51 от 5.6.2020 г., ДВ, бр. 64 от 18.7.2020 г., ДВ, бр. 69 от 4.8.2020 г., ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., ДВ, бр. 12 от 12.2.2021 г., ДВ, бр. 19 от 5.3.2021 г., ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г., ДВ, бр. 77 от 16.9.2021 г., ДВ, бр. 16 от 25.2.2022 г., ДВ, бр. 18 от 4.3.2022 г., ДВ, бр. 25 от 29.3.2022 г., ДВ, бр. 51 от 1.7.2022 г., ДВ, бр. 58 от 23.7.2022 г., ДВ, бр. 62 от 5.8.2022 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2023 г., ДВ, бр. 53 от 20.6.2023 г., ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., ДВ, бр. 2 от 5.1.2024 г., ДВ, бр. 16 от 23.2.2024 г., ДВ, бр. 27 от 29.3.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.