Фактологическа информация

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Класификация на икономическите дейности
 Отменени

 Административни услуги предоставяни от Агенцията за социално подпомагане разделени по групи
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: АСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Административни услуги, предоставяни на физически и юридически лица от Министерство на труда и социалната политика
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

 Адреси, на които ще се приемат заявления за издаване на Европейска здравноосигурителна
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Акредитирани висши училища в Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МОН
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Валутни курсове за периода 1 януари 2014 г. - 30 декември 2014 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 29 декември 2015 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Валутни курсове за периода 1 януари 2016 г. - 29 декември 2016 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Валутни курсове за периода 1 януари 2017 г. - 22 декември 2017 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Валутни курсове за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Валутни курсове за периода 1 януари 2019 г. - 31 декември 2019 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Валутни курсове за периода 1 януари 2020 г. - 31 декември 2020 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Валутни курсове за периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2021 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Валутни курсове за периода 1 януари 2022 г. - 31 декември 2022 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Валутни курсове за периода 1 януари 2023 г. - 31 декември 2023 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Валутни курсове за периода 1 януари 2024 г. - 18 юни 2024 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Диференцирани осигурителни вноски за Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2021 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Здравноосигурителни вноски върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица и за неосигурени на друго основание за периода 2000 - 2009 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Изисквания за възраст и стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 68 КСО)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-26

 Как се подава жалба до Европейския съд по правата на човека – обяснителна бележка
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Съвет на Европа
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Календар на осигурителя за 2015 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Календар на осигурителя за 2016 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Календар на осигурителя за 2017 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Календар на осигурителя за 2018 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Календар на осигурителя за 2019 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Календар на осигурителя за 2020 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Календар на осигурителя за 2021 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-11

 Календар на осигурителя за 2023 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Календар на счетоводителя за 2015 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Календар на счетоводителя за 2016 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Календар на счетоводителя за 2017 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Календар на счетоводителя за 2018 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Календар на счетоводителя за 2019 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Календар на счетоводителя за 2020 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Календар на счетоводителя за 2021 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Календар на счетоводителя за 2022 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Календар на счетоводителя за 2023 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

 Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Минимална работна заплата за страната за периода 01.04.2001 г. - 01.01.2023 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Официални празници през 2021 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Официални празници през 2022 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Официални празници през 2023 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Пенсионноосигурителни дружества, лицензирани за осъществяване на дейност у нас към 31 март 2021 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Размер на командировъчните пари за страната
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Размер на командировъчните пари за чужбина
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Командировъчни пари на екипажи на кораби, плаващи по море под чуждо и българско знаме
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Командировъчни пари на екипажите на въздухоплавателните средства, които летят с национални и регистрационни знаци на Република България, включително екипажите на „Авиоотряд 28“
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Командировъчни пари на екипажите на корабите, плаващи по р. Дунав
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Командировъчни пари на персонала на сухоземни транспортни и специални средства
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Максимален размер ("таван") на пенсиите
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Минимална работна заплата за страната - 2016 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Минимална работна заплата за страната - 2006 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Минимална работна заплата за страната - 2008 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Минимална работна заплата за страната - 2009 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Минимална работна заплата за страната - 2010 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

 Минимална работна заплата за страната - 2011 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Минимална работна заплата за страната - 2012 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Минимална работна заплата за страната - 2013 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Минимална работна заплата за страната - 2014 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Минимална работна заплата за страната - 2015 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Минимална работна заплата за страната - 2017 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Минимална работна заплата за страната за периода 2000 – 2020 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Минимална работна заплата за страната за периода 2000 - 2021 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Общи индекси на потребителските цени
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-02

 Официални празници и почивни дни през 2014 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Официални празници и почивни дни през 2015 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Официални празници и почивни дни през 2016 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Официални празници през 2017 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Официални празници през 2018 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Официални празници през 2019 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Официални празници през 2020 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Пенсии за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Пътуване в Европа
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

 Разпределение на осигурителните вноски по фондове на ДОО за 2021 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Регистър на службите по трудова медицина
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2023 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Служби по трудови и социални въпроси на МТСП към посолствата на Ребулика България в чужбина
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Социални помощи и облекчения, предоставяни на лицата с намалена работоспособност 50 и над 50%
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Списък на заведенията, предоставящи социални услуги в общността
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Списък на задължителните и препоръчителни документи по безопасност и здраве при работа в предприятието
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Списък на лицензираните центрове за професионално обучение
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Списък на сметките, открити в банките, обслужващи ТД "Големи данъкоплатци и осигурители"
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

 Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на Националната агенция за приходите
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

 Списък на специализирани институции за социални услуги
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Среден месечен осигурителен доход за страната за изчисляване на индивидуален коефициент
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Средна месечна работна заплата по данни от НСИ
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-26

 Таблица за размера на осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО), за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравното осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) по осигурени лица, и разпределение меж
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-11

 Таблица за разпределение на осигурителните вноски между осигурителите и осигурените лица
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Таблица на обезщетенията и други суми или плащания, върху които не се правят осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Такси и удръжки, събирани от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване към 15.11.2011 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Тарифа за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги на НОИ
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Трудов календар при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден през 2023 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Фиксирани курсове на еврото и на валутите на държавите от еврозоната към българския лев, валидни към 01.01.2015 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

Общо: 98 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА