Фактологическа информация

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Органи и институции на Европейския съюз

 Информация за нотариалните услуги
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Нотариална камара
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Как се подава жалба до Европейския съд по правата на човека – обяснителна бележка
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Съвет на Европа
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Координатна информация за Агенцията по вписванията
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Координатна информация за Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: АП
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Координатна информация за арбитражните съдилища в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Координатна информация за Дирекцията за Национален строителен контрол
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Координатна информация за Изпълнителната агенция по горите
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Национално управление по горите
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Координатна информация за Камарата на строителите в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Координатна информация за Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МЗГ
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Координатна информация за Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Координатна информация за Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МОСВ
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Координатна информация за митническите учреждения на територията на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Координатна информация за Патентото ведомство на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Патентно ведомство
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Координатна информация за службите по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: АК
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Координатна информация за съдилищата в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Неправителствени организации, свързани с авторското право и сродните му права
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Официални празници и почивни дни през 2014 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Официални празници и почивни дни през 2015 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Официални празници и почивни дни през 2016 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Официални празници през 2017 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Официални празници през 2018 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Официални празници през 2019 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Официални празници през 2020 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Официални празници през 2021 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Официални празници през 2022 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Официални празници през 2023 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Представители по индустриална собственост
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Патентно ведомство
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Пътуване в Европа
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

 Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл. 167, ал. 2 ЗУТ/2003
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2023 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Речник по Евроинтеграция
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Списък на нотариусите, вписани в регистъра на Нотариалната камара
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Нотариална камара
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за 2014 - 2015 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Отменени

Общо: 35 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА