ЕПИ Счетоводство и данъци

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.
 

Информационни модули: Тематичен обхват:
 Нормативни актове
 Съдебна практика
 Административна практика
 Авторски публикации
 Административно-правни процедури и приложни документи
 Фактологическа информация

Съдържание:

Общо: 6 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА