Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Aдминистративно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Административна спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-09

 Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Административно споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Договор между Република България и Кралство Испания за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-07

 Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-15

 Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-21

 Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-21

 Договор между Република България и Федерална република Германия за сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при нелегална трансгранична временна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-05

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Закон за бюджета на фонд "Обществено осигуряване" за 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на фонд "Обществено осигуряване" за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на фонд "Обществено осигуряване" за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за денонсиране на Спогодбата между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за социално обезпечаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Закон за Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Кралство Испания за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Македония за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Украйна за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейската социална харта (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Закон за ратифициране на Европейското споразумение за обществено осигуряване на работниците от водния транспорт във вътрешното корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27.02.2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Закон за ратифициране на Спогодбата за социално осигуряване между Република България и Кралство Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-18

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Кипър за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-29

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Полша за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Унгария за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Хърватия за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Сърбия и Черна гора за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-05

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Чешката република за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем (проект за администриране на социалното осигуряване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за социалните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-30

 Закон за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Заповед № ЗМФ-1179 от 12.12.2018 г. и № 1016-40-1349 от 10.12.2018 г. за утвърждаване образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Заповед № ЗМФ-1189 от 19.12.2019 г. и № 1016-40-1502 от 16.12.2019 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Заповед № ЗМФ-1211 от 29.12.2003 г. ЗАПОВЕД № 393 от 22.12.2003 г. за утвърждаване на образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход" по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социалното осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 41, ал. 1
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Заповед № ЗМФ-1263 от 21.12.2021 г. и № 1016-40-1362 от 16.12.2021 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Заповед № ЗМФ-1275 от 19.12.2016 г. № 1016-40-1347 от 12.12.2016 г. за утвърждаване на образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход" по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Заповед № ЗМФ-1307 от 18.12.2015 г. и № 1016-40-607 от 16.12.2015 г. за утвърждаване образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Заповед № ЗМФ-1511 от 29.12.2005 г. за утвърждаване на образци на "Сметка за изплатени суми" и на "Служебна бележка" по чл. 39 от Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Заповед № ЗМФ-1604 от 19.12.2014 г. на МФ и № 1204 от 19.12.2014 г. на НОИ за утвърждаване образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1676 от 18.12.2012 г. на МФ и № 1111 от 13.12.2012 г. на НОИ за утвърждаване на образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г."
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Заповед № ЗМФ-2079 от 18.12.2008 г. № 676 от 17.12.2008 г. за утвърждаване на образец на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2008 г. по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Заповед № ЗМФ-220 от 1.03.2011 г. за утвърждаване на списък на общини, в които за предходната година преди текущата безработицата е със или над 35 на сто по-висока от средната за страната за същия период
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-12

 Заповед № 789 от 21.12.2011 г., № ЗМФ-1719 от 28.12.2011 г. за утвърждаване образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г." по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Инструкция № 0-4 за уреждане на трудовия стаж на жените-майки и осиновителки, членки на ТКЗС или неработещи, при бременност, раждане и отглеждане на деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 11.02.2000 г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Инструкция № 1 от 10.01.2002 г. на Националния осигурителен институт за условията и реда за разходване на средствата от бюджета на държавното обществено осигуряване, определени като парични помощи за профилактика и рехабилитация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Инструкция № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Инструкция № 1 от 3.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Инструкция № 3 от 15.02.2001 г. за реда за подаване на заявление за участие в универсален пенсионен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 5 от 20.04.2001 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-28

 Инструкция № 14 от 8.11.2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 350 за условията и реда за признаване за трудов стаж времето, през което лицата отглеждат животни в личните си стопанства и предават продукцията от тях на държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1022-40-2 от 2.03.2022 г. за съдържанието и реда за представяне в Националния осигурителен институт на документи за осигурителен стаж, осигурителен доход и категория труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-15

 Инструкция № 5600 за пенсионирането на земеделските стопани-кооператори и за работещите пенсионери
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Кодекс за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Конвенция № 17 относно обезщетенията срещу злополука, 1925 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 24 относно осигуровката болест, 1927 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 25 относно осигуровката болест (земеделие), 1927 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 35 относно осигуровката старост (индустрия и др.), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 36 относно осигуровката старост (земеделие), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 38 относно осигуровката инвалидност (земеделие), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 39 относно осигуровката смърт (индустрия и др.), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 404 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА