Кодекси

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА





 Административнопроцесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Граждански процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Етичен кодекс за поведение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Изборен кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Кодекс за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-16

 Кодекс за застраховането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Кодекс за поведението на длъжностните лица по поддържането на правовия ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Кодекс за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Кодекс за признатите организации (Кодекс ПО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

 Кодекс за професионална етика на лекарите по дентална медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-13

 Кодекс за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

 Кодекс за професионална етика на помощник-фармацевтите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-06

 Кодекс за професионална етика на специалистите по зъботехника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Кодекс за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Кодекс на международното частно право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Кодекс на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Кодекс на търговското корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Наказателен кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Наказателно-процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Семеен кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

Общо: 23 елемента в списъка



ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА