Закон за устройство на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15
ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., ДВ, бр. 65 от 22.07.2003 г., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., ДВ, бр. 36 от 30.04.2004 г., ДВ, бр. 65 от 27.07.2004 г., ДВ, бр. 28 от 1.4.2005 г., ДВ, бр. 76 от 20.9.2005 г., ДВ, бр. 77 от 27.9.2005 г., ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г., ДВ, бр. 95 от 29.11.2005 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 29 от 7.04.2006 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 37 от 5.05.2006 г., ДВ, бр. 65 от 11.08.2006 г., ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 г., ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 61 от 27.07.2007 г., ДВ, бр. 33 от 28.3.2008 г., ДВ, бр. 43 от 29.4.2008 г., ДВ, бр. 54 от 13.6.2008 г., ДВ, бр. 69 от 5.8.2008 г., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., ДВ, бр. 6 от 23.1.2009 г., ДВ, бр. 17 от 6.3.2009 г., ДВ, бр. 19 от 13.3.2009 г., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г., ДВ, бр. 92 от 20.11.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 15 от 23.2.2010 г., ДВ, бр. 41 от 1.6.2010 г., ДВ, бр. 50 от 2.7.2010 г., ДВ, бр. 54 от 16.7.2010 г., ДВ, бр. 87 от 5.11.2010 г., ДВ, бр. 19 от 8.3.2011 г., ДВ, бр. 35 от 3.5.2011 г., ДВ, бр. 54 от 15.7.2011 г., ДВ, бр. 80 от 14.10.2011 г., ДВ, бр. 29 от 10.4.2012 г., ДВ, бр. 32 от 24.4.2012 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г., ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г., ДВ, бр. 53 от 13.7.2012 г., ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 24 от 12.3.2013 г., ДВ, бр. 27 от 15.3.2013 г., ДВ, бр. 28 от 19.3.2013 г., ДВ, бр. 66 от 26.7.2013 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 49 от 13.6.2014 г., ДВ, бр. 53 от 27.6.2014 г., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г., ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., ДВ, бр. 35 от 15.5.2015 г., ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г., ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г., ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г., ДВ, бр. 51 от 5.7.2016 г., ДВ, бр. 13 от 7.2.2017 г., ДВ, бр. 63 от 4.8.2017 г., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 21 от 9.3.2018 г., ДВ, бр. 28 от 29.3.2018 г., ДВ, бр. 55 от 3.7.2018 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2018 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2019 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 25 от 26.3.2019 г., ДВ, бр. 41 от 21.5.2019 г., ДВ, бр. 44 от 4.6.2019 г., ДВ, бр. 62 от 6.8.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 17 от 25.2.2020 г., ДВ, бр. 21 от 13.3.2020 г., ДВ, бр. 60 от 7.7.2020 г., ДВ, бр. 62 от 14.7.2020 г., ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г., ДВ, бр. 16 от 23.2.2021 г., ДВ, бр. 20 от 9.3.2021 г., ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г., ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г., ДВ, бр. 42 от 7.6.2022 г., ДВ, бр. 6 от 20.1.2023 г., ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.