Регионално развитие, строителство и архитектура

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 7)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Декларация на НС от 31.05.2012 г. относно неотложни ремонтни действия по републиканската пътна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Задължително тълкуване на чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Закон за геодезията и картографията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за индустриалните паркове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Закон за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за Камарата на строителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Закон за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Закон за публично-частното партньорство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-01

 Закон за ратифициране на Допълнение № 1 към споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на строежа и проучванията на мост над река Дунав между Видин и Калафат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Словашката република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите от 21.07.1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (проект "Фонд за регионални инициативи") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища V")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 от 19.03.2007 г. на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - автомагистрала "Тракия"), подписан на 26 юли 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Закон за ратифициране на Изменение № 2 на Споразумението от 9.04.2002 г. за финансиране на работите и проучванията на мост на река Дунав между Видин и Калафат между правителството на Република България и Френската агенция за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-30

 Закон за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1.02.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Закон за ратифициране на Изменение на Заемното споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-05

 Закон за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-05

 Закон за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Закон за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение "Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Закон за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС CCI 2014TC16I5CB006 между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-10

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Закон за ратифициране на Протокол № 2 към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа относно интертериториалното сътрудничество от 5 май 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем (проект "Кадастър и имотна регистрация") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн (KfW), проект "Техническа инфраструктура 2010 - 2013"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение във връзка с Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - регионално и общинско водоснабдяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България и на Споразумението з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Закон за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстанов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на реги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Закон за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за презграничния трафик на лица, транспортни средства, оборудване и материали в процеса на строителството и въвеждането в експлоатация на нов ко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Закон за ратифициране на Тристранната конвенция относно трансбалканската система петролопроводи между Република Албания, Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - регионално и общинско водоснабдяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Закон за регионалното развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за регионалното развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Закон за Социалноинвестиционен фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Закон за устройство на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Закон за устройството и застрояването на Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-23

 Заповед № РД 09-808 от 15.07.1983 г. относно болестите, даващи право на самостоятелна стая за живеене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 02-14-377 от 18.11.1993 г. за типови проектни документации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-01-94 от 6.04.2022 г. за утвърждаване на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. за категоризация на общините и населените места в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Заповед № РД-02-14-204 от 2.10.1990 г. и № 358 от 26.09.1990 г. относно утвърждаване норми за архитектурно-строително проектиране на топлоелектрически централи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-02-14-286 от 5.06.1995 г. относно вноса на строителни материали и изделия, за които не съществува съответен български държавен стандарт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-02-14-352 от 14.07.2003 г. за определяне на временните комисии за подготовка на проектоуставите на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-02-14-393 от 16.11.1989 г. за утвърждаване "Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни стоманени профили", като допълнение на "Норми за проектиране на стоманени конструкции" (Заповед № РД-02-14-83 от 1986 г. - бр. 87 от 1986
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-02-14-415 от 27.11.1989 г. за утвърждаване Норми за проектиране на профилакториуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-02-14-5 от 4.01.1995 г. за съхранението на общите и подробни градоустройствени планове на населените места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-02-14-590 от 5.07.2017 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Заповед № РД-02-14-7 от 7.01.1997 г. за утвърждаване на правила относно качествата на материалите и изделията, влагани в строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-02-14-749 от 10.12.2003 г. за утвърждаване на номенклатура на видовете продукти и системите за оценяването им от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 "Групи строителни продукти" от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-16

 Заповед № РД-02-14-97 от 10.06.1990 г. относно определяне разстоянието между населените места, между тях и други обекти и местонахождението на обекти в населените места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № ЧР-з-738 от 16.12.2020 г. относно утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища V")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Изменение № 2 на Финансов договор FI No. 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка ("проект България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-04

 Изменение на Заемното споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на писма от 5 и 17 май 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-10

 Инструкция № РД-02-20-1 от 15 януари 2021 г. за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Инструкция № РД-02-20-12 от 03.08.2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в "Българска геодезическа система 2005"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-11

 Инструкция № 1 за обема и съдържанието на частта "Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност" към проектите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 31.01.2019 г. за взаимодействие на Комисията за регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Инструкция № 2 от 27.05.1994 г. за документиране и отчитане на сделките със строежи и строителни услуги при облагането им с данък върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 03-04-357 от 26.03.2015 г. за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция "Гражданска регистрация и ад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси за административно-техническо обслужване по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоуст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-27

 Инструкция № 4 от 28.10.2020 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (пов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Инструкция № 11 от 17.08.1994 г. за реда за издаване на разрешения за строеж по чл. 226, ал. 2 от правилника за Прилагане на Закона за териториално и селищно устройство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 39 от 12.12.2011 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Инструкция № 282 за благоустройство и охрана на вилните зонит, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Меморандум за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Меморандум за разбирателство между Република България, Република Албания и Република Северна Македония за сътрудничество в изграждането на устойчива инфраструктура по протежението на Коридор VIII като основа за водене на преговори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-12

 Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-08

 Методика за определяне на минималния размер на наемната цена за морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове - обекти на концесия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Наредба № H-6 от 20.05.2014 г. за средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № H-7 от 20.05.2014 г. за Държавнaта геодезическа мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № H-9 от 20.05.2014 г. за Държавната гравиметрична мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-28

 Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба № V-12-1720 от 13.05.2014 г. за едромащабната топографска карта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Наредба № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба № Е-РД-04-1 от 5.01.2024 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на средствата по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 7)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 665 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА