Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Валутен закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за Eвропейската заповед за защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за Eвропейската заповед за разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Закон за автомобилните превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за авторското право и сродните му права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Закон за адвокатурата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за административните нарушения и наказания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за административно-териториални промени в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за административно-териториалното устройство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-12

 Закон за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за амнистия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Закон за амнистия и връщане на отнети имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 11.05.1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 18.12.1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 1947 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 1950 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 1964 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 1974 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 20.11.1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 28.03.1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 30.05.1984 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 7.07.1981 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за арендата в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за банковата несъстоятелност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за безмитната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Закон за биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за борба с трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Закон за българите, живеещи извън Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за Българската агенция по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за Българската академия на науките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-13

 Закон за Българската банка за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Закон за Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-03

 Закон за Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-04

 Закон за българския жестов език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Закон за Българския Червен кръст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Закон за българското гражданство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-05

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-16

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-09

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-10

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за бюджета на фонд "Обществено осигуряване" за 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на фонд "Обществено осигуряване" за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на фонд "Обществено осигуряване" за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за вероизповеданията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-30

 Закон за ветераните от войните на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Закон за ветеринарномедицинската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 491 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА