ЕПИ Собственост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.
 

Информационни модули: Тематичен обхват:
 Нормативни актове
 Съдебна и арбитражна практика
 Административни услуги, практика, документи, въпроси и отговори
 Авторски публикации
 Процедури и приложни документи
 Съдебни искове "Вещно право"
 Съдебни искове "Облигационно право"
 Фактологическа информация

Съдържание:

Общо: 8 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА