Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Закон за Eвропейската заповед за разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Закон за адвокатурата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Закон за административните нарушения и наказания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за административното производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-12

 Закон за арендата в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Закон за Българската академия на науките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-13

 Закон за Българската банка за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Закон за българския жестов език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Закон за Българския Червен кръст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-05

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-09

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-10

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за вероизповеданията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-30

 Закон за ветераните от войните на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Закон за висшето образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Закон за военната полиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Закон за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Закон за гражданската регистрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Закон за гражданското въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за далекосъобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за дейностите по предоставяне на услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за деноминация на лева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за Държавен вестник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-30

 Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Закон за Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-04

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-02

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-09

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-05

 Закон за държавния вътрешен финансов контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Закон за държавния служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Закон за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Закон за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Закон за енергетиката и енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-05

 Закон за железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Закон за задълженията и договорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Закон за закриване на Социалноинвестиционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Закон за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за замяна на воинските задължения с алтернативна служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Закон за занаятите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Закон за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Закон за защита на конкуренцията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Закон за защита на търговската тайна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Закон за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за защита от домашното насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-11

 Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Закон за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-23

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Закон за избиране на народни представители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Закон за изпълнение на наказанията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Закон за Икономически и социален съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 192 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА