Търговски закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23
ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., ДВ, бр. 31 от 4.04.2003 г., ДВ, бр. 58 от 27.06.2003 г., ДВ, бр. 31 от 8.4.2005 г., ДВ, бр. 39 от 10.5.2005 г., ДВ, бр. 42 от 17.5.2005 г., ДВ, бр. 43 от 20.5.2005 г., ДВ, бр. 66 от 12.8.2005 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 38 от 9.05.2006 г., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 92 от 13.11.2007 г., ДВ, бр. 104 от 11.12.2007 г., ДВ, бр. 50 от 30.5.2008 г., ДВ, бр. 67 от 29.7.2008 г., ДВ, бр. 70 от 8.8.2008 г., ДВ, бр. 100 от 21.11.2008 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2009 г., ДВ, бр. 23 от 27.3.2009 г., ДВ, бр. 32 от 28.4.2009 г., ДВ, бр. 47 от 23.6.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 41 от 1.6.2010 г., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., ДВ, бр. 14 от 15.2.2011 г., ДВ, бр. 18 от 1.3.2011 г., ДВ, бр. 34 от 29.4.2011 г., ДВ, бр. 53 от 13.7.2012 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г., ДВ, бр. 27 от 25.3.2014 г., ДВ, бр. 22 от 24.3.2015 г., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., ДВ, бр. 62 от 1.8.2017 г., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., ДВ, бр. 15 от 16.2.2018 г., ДВ, бр. 27 от 27.3.2018 г., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г., ДВ, бр. 28 от 5.4.2019 г., ДВ, бр. 33 от 19.4.2019 г., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., ДВ, бр. 64 от 18.7.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 25 от 29.3.2022 г., ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г., ДВ, бр. 35 от 19.4.2024 г., ДВ, бр. 41 от 10.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.