Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29
ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г., ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., ДВ, бр. 52 от 29.06.2007 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 57 от 13.07.2007 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., ДВ, бр. 36 от 4.4.2008 г., ДВ, бр. 69 от 5.8.2008 г., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2009 г., ДВ, бр. 32 от 28.4.2009 г., ДВ, бр. 41 от 2.6.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 15 от 23.2.2010 г., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., ДВ, бр. 14 от 15.2.2011 г., ДВ, бр. 31 от 15.4.2011 г., ДВ, бр. 77 от 4.10.2011 г., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., ДВ, бр. 26 от 30.3.2012 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 40 от 29.5.2012 г., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., ДВ, бр. 52 от 14.6.2013 г., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г., ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2014 г., ДВ, бр. 14 от 18.2.2014 г., ДВ, бр. 18 от 4.3.2014 г., ДВ, бр. 40 от 13.5.2014 г., ДВ, бр. 53 от 27.6.2014 г., ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2015 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г., ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г., ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г., ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г., ДВ, бр. 42 от 3.6.2016 г., ДВ, бр. 58 от 26.7.2016 г., ДВ, бр. 62 от 9.8.2016 г., ДВ, бр. 97 от 6.12.2016 г., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 63 от 4.8.2017 г., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г., ДВ, бр. 15 от 16.2.2018 г., ДВ, бр. 27 от 27.3.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г., ДВ, бр. 64 от 13.8.2019 г., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г., ДВ, бр. 18 от 28.2.2020 г., ДВ, бр. 34 от 9.4.2020 г., ДВ, бр. 69 от 4.8.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г., ДВ, бр. 25 от 29.3.2022 г., ДВ, бр. 56 от 19.7.2022 г., ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2023 г., ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г., ДВ, бр. 80 от 19.9.2023 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., ДВ, бр. 36 от 23.4.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.