Кодекс на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-01
ДВ, бр. 18 от 25.02.2003 г., ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г., ДВ, бр. 95 от 28.10.2003 г., ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г., ДВ, бр. 19 от 1.3.2005 г., ДВ, бр. 27 от 29.3.2005 г., ДВ, бр. 46 от 3.6.2005 г., ДВ, бр. 76 от 20.9.2005 г., ДВ, бр. 83 от 18.10.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г., ДВ, бр. 68 от 22.08.2006 г., ДВ, бр. 75 от 12.09.2006 г., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., ДВ, бр. 104 от 11.12.2007 г., ДВ, бр. 43 от 29.4.2008 г., ДВ, бр. 94 от 31.10.2008 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г., ДВ, бр. 35 от 12.5.2009 г., ДВ, бр. 41 от 2.6.2009 г., ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г., ДВ, бр. 15 от 23.2.2010 г., ДВ, бр. 46 от 18.6.2010 г., ДВ, бр. 58 от 30.7.2010 г., ДВ, бр. 77 от 1.10.2010 г., ДВ, бр. 91 от 19.11.2010 г., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., ДВ, бр. 18 от 1.3.2011 г., ДВ, бр. 33 от 26.4.2011 г., ДВ, бр. 61 от 9.8.2011 г., ДВ, бр. 82 от 21.10.2011 г., ДВ, бр. 7 от 24.1.2012 г., ДВ, бр. 15 от 21.2.2012 г., ДВ, бр. 20 от 9.3.2012 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г., ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 104 от 3.12.2013 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2014 г., ДВ, бр. 27 от 25.3.2014 г., ДВ, бр. 61 от 25.7.2014 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г., ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г., ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г., ДВ, бр. 57 от 22.7.2016 г., ДВ, бр. 59 от 29.7.2016 г., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г., ДВ, бр. 15 от 16.2.2018 г., ДВ, бр. 30 от 3.4.2018 г., ДВ, бр. 42 от 22.5.2018 г., ДВ, бр. 59 от 17.7.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г., ДВ, бр. 92 от 6.11.2018 г., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г., ДВ, бр. 13 от 14.2.2020 г., ДВ, бр. 28 от 24.3.2020 г., ДВ, бр. 44 от 13.5.2020 г., ДВ, бр. 64 от 18.7.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., ДВ, бр. 25 от 29.3.2022 г., ДВ, бр. 51 от 1.7.2022 г., ДВ, бр. 58 от 23.7.2022 г., ДВ, бр. 62 от 5.8.2022 г., ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., ДВ, бр. 11 от 2.2.2023 г., ДВ, бр. 14 от 10.2.2023 г., ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., ДВ, бр. 27 от 29.3.2024 г., ДВ, бр. 39 от 1.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.