Закон за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18
ДВ, бр. 8 от 28.01.2003 г., ДВ, бр. 50 от 30.05.2003 г., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., ДВ, бр. 114 от 30.12.2003 г., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г., ДВ, бр. 38 от 11.05.2004 г., ДВ, бр. 49 от 8.06.2004 г., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г., ДВ, бр. 111 от 21.12.2004 г., ДВ, бр. 39 от 10.5.2005 г., ДВ, бр. 45 от 31.5.2005 г., ДВ, бр. 76 от 20.9.2005 г., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г., ДВ, бр. 102 от 20.12.2005 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 17 от 24.02.2006 г., ДВ, бр. 18 от 28.02.2006 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 11 от 2.02.2007 г., ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 97 от 23.11.2007 г., ДВ, бр. 100 от 30.11.2007 г., ДВ, бр. 113 от 28.12.2007 г., ДВ, бр. 37 от 8.4.2008 г., ДВ, бр. 71 от 12.8.2008 г., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г., ДВ, бр. 35 от 12.5.2009 г., ДВ, бр. 41 от 2.6.2009 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г., ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г., ДВ, бр. 19 от 9.3.2010 г., ДВ, бр. 26 от 6.4.2010 г., ДВ, бр. 43 от 8.6.2010 г., ДВ, бр. 49 от 29.6.2010 г., ДВ, бр. 58 от 30.7.2010 г., ДВ, бр. 59 от 31.7.2010 г., ДВ, бр. 62 от 10.8.2010 г., ДВ, бр. 96 от 7.12.2010 г., ДВ, бр. 97 от 10.12.2010 г., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., ДВ, бр. 9 от 28.1.2011 г., ДВ, бр. 60 от 5.8.2011 г., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2012 г., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., ДВ, бр. 101 от 18.12.2012 г., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г., ДВ, бр. 4 от 15.1.2013 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г., ДВ, бр. 23 от 8.3.2013 г., ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2014 г., ДВ, бр. 18 от 4.3.2014 г., ДВ, бр. 35 от 22.4.2014 г., ДВ, бр. 53 от 27.6.2014 г., ДВ, бр. 54 от 1.7.2014 г., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2015 г., ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г., ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г., ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., ДВ, бр. 101 от 19.12.2017 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г., ДВ, бр. 17 от 23.2.2018 г., ДВ, бр. 30 от 3.4.2018 г., ДВ, бр. 40 от 15.5.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 92 от 6.11.2018 г., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 54 от 16.6.2020 г., ДВ, бр. 67 от 28.7.2020 г., ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г., ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г., ДВ, бр. 18 от 4.3.2022 г., ДВ, бр. 32 от 26.4.2022 г., ДВ, бр. 62 от 5.8.2022 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2023 г., ДВ, бр. 13 от 7.2.2023 г., ДВ, бр. 64 от 26.7.2023 г., ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г., ДВ, бр. 82 от 29.9.2023 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., ДВ, бр. 13 от 13.2.2024 г., ДВ, бр. 16 от 23.2.2024 г., ДВ, бр. 36 от 23.4.2024 г., ДВ, бр. 39 от 1.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.