Здравно осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Договор № РД-НС-01-2 от 30.12.2011 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. между Националната здравно-осигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Договор № РД-НС-01-3 от 30.12.2011 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Договор № РД-НС-01-4 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Договор № РД-НС-01-5 от 18.12.2012 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2013 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Договор № РД-НС-01-5 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2014 г. между Националната здравно- осигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-29

 Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-09

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-10

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-09

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Заповед № ЗМФ-1307 от 18.12.2015 г. и № 1016-40-607 от 16.12.2015 г. за утвърждаване образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Заповед № ЗМФ-1604 от 19.12.2014 г. на МФ и № 1204 от 19.12.2014 г. на НОИ за утвърждаване образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № РД-01-428 на МС от 16.12.2022 г. за утвърждаване на Методика за подбор на лица с трайни увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Инструкция № 1 от 1.01.2006 г. за прилагане на § 19в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Инструкция № 4 от 1.06.2005 г. за прилагане на § 19в от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Инструкция № 5 от 7.05.2008 г. за прилагане на § 19и от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-11

 Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-07

 Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожно-венерически и психични заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожно-венерически и психични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2023 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2024 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2024 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2024 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично със средства от бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2024 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Наредба № Н-5 от 11.03.2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № Н-6 от 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-05

 Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-05

 Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Наредба № 4 от 31.01.2005 г. за определяне на заболяванията, за чието лечение Министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане и присаждане на тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 4 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Авиационен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Наредба № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-14

 Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-17

 Наредба № 11 от 9.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Наредба № 14 от 19.04.2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-19

 Наредба № 27 от 28.11.2008 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Наредба № 29 от 12.12.2003 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба № 31 от 12.08.2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Наредба № 38 от 16.11.2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Наредба № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Наредба за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Наредба за медицинската експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Наредба за реда за воденето и съдържанието на регистъра на дружествата, на които е издадена лицензия за доброволно здравно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

 Наредба за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравноосигурителните резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Наредба за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-13

 Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 229 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА