Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 29)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  16  17  следваща> последна>>
 Постановление № 181 на МС от 21.07.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Постановление № 181 на МС от 24.07.2008 г. за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2008 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за довършване на подготовката, организацията и координацията на българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-05

 Постановление № 181 на МС от 30.06.2011 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от мерките за реализация на Иновационната стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-08

 Постановление № 181 на МС от 20.08.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Столичната община за 2012 г. за финансиране на инфраструктурни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-24

 Постановление № 181 на МС от 22.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. за организиране на обучение на Силите за сигурност на Косово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Постановление № 181 на МС от 16.07.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-24

 Постановление № 181 на МС от 21.08.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 216 на Министерския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Постановление № 181 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 182 на МС от 9.08.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2002 г. по бюджетите на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 182 на МС от 23.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-28

 Постановление № 182 на МС от 16.07.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-24

 Постановление № 182 на МС от 19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Постановление № 182 на МС от 3.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 182 на МС от 7.05.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-30

 Постановление № 182 нс МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Постановление № 183 на МС от 15.08.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансиране на подготовката, организацията и провеждането на ХХV Международна конференция н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 183 на МС от 4.07.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 183 на МС от 16.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-24

 Постановление № 183 на МС от 19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Постановление № 183 на МС от 21.07.02022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 184 от 9.08.2005 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за 2005 г. за неотложни непредвидени разходи, свързани с ликвидирането на последиците от стихийни бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-16

 Постановление № 184 на МС от 25.07.2006 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2006 г. за дейността на Националния иновационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Постановление № 184 на МС от 17.07.2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Постановление № 184 на МС от 22.07.2016 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 184 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 184 на МС от 10.05.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-12

 Постановление № 184 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 185 на МС от 25.07.2006 г. за определяне размера на държавната субсидия за Българския институт за стандартизация за 2006 г. и поемане от Министерството на икономиката и енергетиката на неуредените до приключване на ликвидацията парични зад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Постановление № 185 на МС от 4.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 185 на МС от 17.07.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с учредяване на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-29

 Постановление № 185 на МС от 30.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-04

 Постановление № 185 на МС от 19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Постановление № 185 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. за закупуване на ваксина срещу заболяването "Син език"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 185 на МС от 10.05.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-12

 Постановление № 185 на МС от 21.07.2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 186 на МС от 12.08.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерския съвет за покриване на разходите по организирането и провеждането на международното откриване на Десетилетието на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Постановление № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I и II клас в държавните и общинските училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 186 на МС от 28.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 186 на МС от 30.08.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-04

 Постановление № 186 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 186 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 187 на МС от 23.07.2009 г. за приемане на Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Постановление № 187 на МС от 4.07.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 187 на МС от 20.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Постановление № 187 на МС от 30.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-04

 Постановление № 187 на МС от 19.07.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Постановление № 187 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г. за предоставяне на финансов р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 188 на МС от 16.08.2005 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджетите на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Постановление № 188 на МС от 28.07.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата и на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Постановление № 188 на МС от 31.07.2007 г. за еднократно финансово подпомагане на български граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Постановление № 188 на МС от 7.09.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г. за изплащане на парични награди на пожарникарите, участвали в международната мисия за оказване на помощ за гасе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-14

 Постановление № 188 на МС от 4.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 188 на МС от 1.09.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми "Ученически олимпиади и състезания" и "Осигуряване на съвременна образователн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Постановление № 188 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. във връзка с предотвратяване на разпространението и/или ограничаване на последиците от COVID-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 188 на МС от 17.05.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-21

 Постановление № 188 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 189 на МС от 2.09.2003 г. за приемане на Програма за действие и финансово осигуряване на председателството на Република България на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и участието й в "тройката" на ОССЕ за периода 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Постановление № 189 на МС от 5.08.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Постановление № 189 на МС от 7.09.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. за довършване на ремонта и реставрацията на катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" в Созопол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-14

 Постановление № 189 на МС от 1.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-08

 Постановление № 189 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 189 на МС от 17.05.2021 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-21

 Постановление № 189 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 190 на МС от 2.09.2003 г. за одобряване на допълнителни целеви бюджетни кредити за основен ремонт на студентските столове и общежития и за закупуване на компютърна техника за обучение на студентите от държавните висши училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 190 на МС от 28.07.2006 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на външните работи за придобиване на недвижим имот за нуждите на Мисията на Република България към Европейските общности в Брюксел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Постановление № 190 на МС от 22.07.2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" за периода от 2014 г. до 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Постановление № 190 на МС от 28.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Постановление № 190 на МС от 2.08.2019 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максимални размери
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Постановление № 190 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 190 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 191 на МС от 28.07.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта за 2006 г. за подготовката на кандидатурата на София за ХХII Олимпийски зимни игри през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Постановление № 191 на МС от 5.08.2008 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2008 г. по бюджета на Министерството на отбраната за изплащане на обезщетения на собствениците/арендаторите на земеделски земи, пострадали о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Постановление № 191 на МС от 3.08.2009 г. за оптимизиране и ограничаване на разходите по бюджетите за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-07

 Постановление № 191 на МС от 7.09.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-14

 Постановление № 191 на МС от 24.08.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 191 на МС от 5.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Постановление № 191 на МС от 2.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Постановление № 191 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 191 на МС от 26.05.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-01

 Постановление № 192 на МС от 5.08.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементи на техническата инфраструктура (електроснабдяване) на Индустриален парк - Русе, необходими за реализация на инвес
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Постановление № 192 на МС от 24.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 192 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 192 на МС от 8.09.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2017 г. за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Постановление № 192 на МС от 2.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Постановление № 192 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 192 на МС от 27.05.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Постановление № 192 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. във връзка с образуване на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Постановление № 193 на МС от 16.08.2005 г. за подпомагане на лицата или семействата, пострадали от наводненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Постановление № 193 на МС от 13.08.2007 г. за определяне на условията и реда за сключване, финансиране и изпълнение на туининг проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Постановление № 193 на МС от 5.08.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Постановление № 193 на МС от 10.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Постановление № 193 на МС от 23.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г., свързани с финансово осигуряване на приноса на Република България за поддържането на Афганистанските сили за сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Постановление № 193 на МС от 01.08.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Постановление № 193 на МС от 8.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Постановление № 193 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 193 на МС от 2.06.2021 г. за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-04

 Постановление № 193 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 194 на МС от 28.08.2012 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на външните работи за изпаднали в беда български граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 194 на МС от 10.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Постановление № 194 на МС от 8.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 29)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  16  17  следваща> последна>>

Общо: 2814 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА