Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1601 до 1700 (стр. 17 от 29)
<<първа <предишна  12  13  14  15  16 17 18  19  20  21  22  следваща> последна>>
 Постановление № 245 на МС от 31.10.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет по бюджета на Министерството на правосъдието за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 245 на МС от 13.09.2004 г. за еднократно предоставяне на средства от централния бюджет на фонд "Енергийна ефективност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Постановление № 245 на МС от 4.09.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-11

 Постановление № 245 на МС от 30.10.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Постановление № 245 на МС от 15.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи и/или трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Постановление № 245 на МС от 3.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-08

 Постановление № 245 на МС от 11.08.2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. за предоставяне на заем на "Булгаргаз" - ЕАД, за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-16

 Постановление № 246 на МС от 15.11.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Постановление № 246 на МС от 4.10.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Постановление № 246 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 246 на МС от 22.07.2021 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Постановление № 247 на МС от 13.09.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 247 на МС от 7.11.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-10

 Постановление № 247 на МС от 4.10.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Постановление № 247 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 247 на МС от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Постановление № 247 на МС от 17.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2022 г. за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани и за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към жи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 248 на МС от 13.09.2004 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2004 г. за оказване на хуманитарна помощ на пострадалите от терористичния акт деца и техни близки в гр. Беслан, Северна Осетия, Руската федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Постановление № 248 на МС от 14.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Постановление № 248 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Постановление № 248 на МС от 7.11.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-10

 Постановление № 248 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс за подобряване на ликвидността на земеделски стопани - животновъди, отглеждащи едри и дре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 248 на МС от 17.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 249 на МС от 31.10.2013 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Постановление № 249 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Училището - територия на учениците", одобрена с Решение № 299 на Министерск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Постановление № 249 на МС от 7.11.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-10

 Постановление № 249 на МС от 16.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личнос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 249 на МС от 4.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Постановление № 249 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националния осигурителен институт за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 249 на МС от 17.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-16

 Постановление № 250 на МС от 19.10.2009 г. за осигуряване на допълнителна субсидия на Национална компания "Железопътна инфраструктура" за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-27

 Постановление № 250 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Постановление № 250 на МС от 27.09.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа", "Ученически олимпиади и състезания", "Осигуряване на съвременна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 250 на МС от 7.11.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-10

 Постановление № 250 на МС от 16.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-23

 Постановление № 250 на МС от 4.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 250 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 251 на МС от 17.10.2008 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за трудова дейност за ноември 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-24

 Постановление № 251 на МС от 30.08.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Постановление № 251 на МС от 22.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г. за дейността на Школата по публични финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Постановление № 251 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Постановление № 251 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 251 на МС от 17.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 252 на МС от 17.10.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства за тържественото отбелязване на 150-ата годишнина на Болградската гимназия "Г. С. Раковски", Болград, Одеска област, Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-28

 Постановление № 252 на МС от 22.08.2014 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Постановление № 252 на МС от 28.09.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 252 на МС от 16.11.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и на участието на България в нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Постановление № 252 на МС от 4.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по функционални области/бюджетни програми по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 252 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 202
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 252 на МС от 18.08.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 30
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 253 на МС от 22.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Постановление № 253 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Постановление № 253 на МС от от 16.11.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Постановление № 253 на МС от 22.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Постановление № 253 на МС от 9.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за обезпечаване изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 253 на МС от 10.09.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Постановление № 253 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 253 на МС от 18.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 254 на МС от 22.10.2007 г. за одобряване пълния размер на разходите на държавните органи, министерствата и ведомствата и пълния размер на трансфери/субсидии от републиканския бюджет за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Постановление № 254 на МС от 1.11.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Постановление № 254 на МС от 7.09.2011 г. за осигуряване на средства за издръжка на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Постановление № 254 на МС от 7.11.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на Община Русе за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Постановление № 254 на МС от 17.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Постановление № 254 на МС от 29.09.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 254 на МС от 17.11.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Постановление № 254 от 22.11.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Постановление № 254 на МС от 10.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Постановление № 254 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 254 на МС от 18.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 255 на МС от 1.12.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Постановление № 255 на МС от 15.09.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 255 на МС от 22.10.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2007 г. за честването на 95-годишнината от Балканската война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Постановление № 255 на МС от 17.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Постановление № 255 на МС от 17.11.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Постановление № 255 от 22.11.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Постановление № 255 на МС от 10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 255 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 256 на МС от 2.12.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Постановление № 256 на МС от 22.10.2007 г. за отпускане на финансова помощ на Република Молдова за намаляване на последиците от катастрофалната суша, сполетяла страната през лятото на 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Постановление № 256 на МС от 22.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотврат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Постановление № 256 на МС от 29.09.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Постановление № 256 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 257 на МС от 8.11.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2002 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 257 на МС от 7.09.2011 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Постановление № 257 на МС от 20.11.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа" и "Развитие на системата на предучилищно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-24

 Постановление № 257 на МС от 28.11.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Постановление № 257 на МС от 10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 257 на МС от 17.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Постановление № 257 на МС от 26.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Постановление № 258 на МС от 7.11.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 258 на МС от 14.11.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Постановление № 258 на МС от 28.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 258 на МС от 10.10.2019 г. за извършване на промени на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. по бюджета на Министер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 258 на МС от 17.09.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Постановление № 258 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 259 на МС от 12.11.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2002 г. по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 259 на МС от 7.11.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет по бюджетите на общините за 2003 г. за лечебни заведения за болнична помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 259 на МС от 2.12.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-13

 Постановление № 259 на МС от 27.10.2008 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Постановление № 259 на МС от 30.10.2009 г. за оттегляне от финансиране по Програма ФАР на проекти с бенефициент Агенция "Пътна инфраструктура" и за целево предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

Показани от 1601 до 1700 (стр. 17 от 29)
<<първа <предишна  12  13  14  15  16 17 18  19  20  21  22  следваща> последна>>

Общо: 2872 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА