Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 30)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Постановление № 96 на МС от 18.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Постановление № 96 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 97 на МС от 23.04.2009 г. за прехвърляне на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за финансово осигуряване на подготовката и провеждането на Срещата на върха "Природен газ за Европа: сигурност и партньорство", София, 24 - 25 а
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 97 на МС от 25.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Постановление № 97 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 97 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 97 на МС от 7.07.2023 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2023 г. за предоставяне на заем на "Български пощи" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-29

 Постановление № 98 на МС от 11.05.2002 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за организиране и провеждане на посещението на Папа Йоан-Павел Втори в Република България в периода 23-26 май 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 98 на МС от 23.04.2009 г. за осигуряване на допълнителни средства за изплащане на парични премии за произведения и изкупен тютюн сортови групи "Басми", "Каба Кулак" и "Бърлей" - реколта 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 98 на МС от 25.05.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-30

 Постановление № 98 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 98 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 99 на МС от 3.05.2007 г. за създаване на Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" и за приемане на Устройствен правилник на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 99 на МС от 23.04.2009 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2009 г. за финансово осигуряване на обявения международен конкурс за изработване на устройствен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 99 на МС от 28.05.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 99 на МС от 7.06.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 216 на Министерския съ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Постановление № 100 на МС от 3.05.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на финансите за 2007 г. за закупуване на имот
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Постановление № 100 на МС от 30.05.2022 г. за определяне годишния размер на средствата за финансиране на духовните училища от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 100 на МС от 14.07.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-21

 Постановление № 101 на МС от 4.05.2006 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за изпълнение на проект "Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми - Проект 100"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Постановление № 101 на МС от 7.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Постановление № 101 на МС от 2.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Постановление № 101 на МС от 24.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 101 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 102 на МС от 4.05.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за извършване на задължителни обследвания за енергийна ефективност на сгради - държавна и общи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Постановление № 102 на МС от 15.04.2011 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2011 г. за провеждане на кандидатстудентска борса за българите в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-26

 Постановление № 102 на МС от 7.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Постановление № 102 на МС от 31.05.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Постановление № 102 на МС от 21.06.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Постановление № 102 на МС от 2.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Постановление № 102 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 102 на МС от 24.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 103 на МС от 17.05.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства за ремонт на студентските общежития
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Постановление № 103 на МС от 7.05.2013 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради, одобре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 103 на МС от 21.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Постановление № 103 на МС от 2.05.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Университета за национално и световно стопанство - София, за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Постановление № 103 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 104 на МС от 30.05.2012 г. за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от земетресението на 22 май 2012 г. в областит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 104 на МС от 8.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-16

 Постановление № 104 на МС от 31.05.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Постановление № 104 на МС от 21.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Постановление № 104 на МС от 25.03.2021 г. за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Държавна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 104 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 105 на МС от 13.05.1998 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 105 на МС от 7.05.2009 г. за утвърждаване на разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Постановление № 105 на МС от 9.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-16

 Постановление № 105 на МС от 2.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за държавните висши училища и научни организации за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Постановление № 105 на МС от 25.03.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 105 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за авансово финансиране на разходи за лица, търсещи временна закрила в Република Българи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-26

 Постановление № 107 на МС от 7.05.2009 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2009 г. за финансово осигуряване на задължението за допълнителна авансова такса на Република Бъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Постановление № 107 на МС от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Евр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-12

 Постановление № 107 на МС от 30.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Постановление № 107 на МС от 9.06.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Пловдив за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-16

 Постановление № 107 на МС от 22.06.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Постановление № 107 на МС от 25.03.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 108 на МС от 19.05.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. по бюджета на Министерството на външните работи за финансиране на краткосрочни наблюдатели от Република България на парламентарните избори в Грузия на 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Постановление № 108 на МС от 7.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Постановление № 108 на МС от 30.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Постановление № 108 на МС от 9.06.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 108 на МС от 28.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овлад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Постановление № 108 на МС от 9.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-11

 Постановление № 109 на МС от 22.05.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Постановление № 109 на МС от 7.06.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на Пламен Петков, починал при спасяване от удавян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Постановление № 109 на МС от 7.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Постановление № 109 на МС от 30.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Постановление № 109 на МС от 9.06.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 109 на МС от 22.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Постановление № 109 на МС от 9.05.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Постановление № 109 на МС от 25.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 110 на МС от 5.05.2016 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-10

 Постановление № 110 на МС от 25.06.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Постановление № 110 на МС от 9.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Постановление № 110 на МС от 25.03.2021 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и на максимални раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 110 на МС от 1.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Постановление № 111 на МС от 13.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-20

 Постановление № 111 на МС от 30.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Постановление № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификац
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 111 на МС от 1.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Постановление № 112 на МС от 26.04.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Постановление № 112 на МС от 9.05.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Постановление № 113 на МС от 26.04.2011 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г. за отпускане на хуманитарна помощ за Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Постановление № 113 на МС от 30.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Постановление № 113 на МС от 5.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-13

 Постановление № 113 на МС от 9.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Постановление № 113 на МС от 29.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-02

 Постановление № 113 на МС от 2.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Постановление № 114 на МС от 14.05.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-23

 Постановление № 114 на МС от 10.05.2016 г. за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Постановление № 114 на МС от 28.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Постановление № 115 на МС от 15.05.2009 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Постановление № 115 на МС от 10.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-13

 Постановление № 115 на МС от 24.08.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-29

 Постановление № 116 на МС от 6.06.1995 г. за изпълнението на държавния бюджет за 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 116 на МС от 15.06.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд "Земеделие" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Постановление № 116 на МС от 15.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотврат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 116 на МС от 10.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2016 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-25

 Постановление № 117 на МС от 6.06.2002 г. за осигуряване на допълнителни средства от републиканския бюджет за поемане на разходите, свързани с продължаване участието на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (И
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 117 на МС от 30.05.2008 г. за издигане на българска кандидатура за поста Генерален директор на Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО) и за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2008
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-06

 Постановление № 117 на МС от 15.05.2014 г. за приемане на Наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-20

 Постановление № 117 на МС от 12.05.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-19

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 30)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 2976 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА