Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1201 до 1300 (стр. 13 от 29)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 14  15  16  17  18  следваща> последна>>
 Постановление № 191 на МС от 26.05.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-01

 Постановление № 191 на МС от 12.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-17

 Постановление № 192 на МС от 5.08.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементи на техническата инфраструктура (електроснабдяване) на Индустриален парк - Русе, необходими за реализация на инвес
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Постановление № 192 на МС от 24.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 192 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 192 на МС от 8.09.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2017 г. за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Постановление № 192 на МС от 2.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Постановление № 192 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 192 на МС от 27.05.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Постановление № 192 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. във връзка с образуване на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Постановление № 193 на МС от 16.08.2005 г. за подпомагане на лицата или семействата, пострадали от наводненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Постановление № 193 на МС от 13.08.2007 г. за определяне на условията и реда за сключване, финансиране и изпълнение на туининг проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Постановление № 193 на МС от 5.08.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Постановление № 193 на МС от 10.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Постановление № 193 на МС от 23.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г., свързани с финансово осигуряване на приноса на Република България за поддържането на Афганистанските сили за сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Постановление № 193 на МС от 01.08.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Постановление № 193 на МС от 8.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Постановление № 193 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 193 на МС от 2.06.2021 г. за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-04

 Постановление № 193 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 194 на МС от 28.08.2012 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на външните работи за изпаднали в беда български граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 194 на МС от 10.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Постановление № 194 на МС от 8.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Постановление № 194 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 195 на МС от 26.08.2002 г. за финансиране на извършените разходи във връзка с проведената пролетна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО в периода 23-28.05.2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 195 на МС от 7.07.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за нуждите на Център "Фонд за лечение на деца"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-15

 Постановление № 195 на МС от 3.08.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-09

 Постановление № 195 на МС от 14.09.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Постановление № 195 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 195 на МС от 22.07.2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за предоставяне на заем на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" - ЕАД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-26

 Постановление № 196 на МС от 9.09.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. за компенсиране на разплатени задължения по договори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Постановление № 196 на МС от 27.07.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 299 на Министерски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Постановление № 196 на МС от 15.09.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", одобрена с Решение № 216 на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-19

 Постановление № 196 на МС от 14.09.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Постановление № 196 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 196 на МС от 26.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-29

 Постановление № 196 на МС от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Постановление № 197 на МС от 10.09.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за нуждите на Националното бюро за правна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Постановление № 197 на МС от 11.07.2014 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2014 г. за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Постановление № 197 на МС от 14.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на Обход на гр. Габрово - фаза I
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 197 на МС от 2.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Постановление № 197 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 197 на МС от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Постановление № 198 на МС от 29.08.2002 г. за създаване на стоков фонд от пшеница и осигуряване на средства от държавния бюджет на Република България за 2002 г. за интервениране на зърнения пазар и субсидиране на експортно ориентирани зърнопроизводители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 198 на МС от 3.09.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Постановление № 198 на МС от 14.09.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Постановление № 198 на МС от 7.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Постановление № 198 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 198 на МС от 17.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 13
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-22

 Постановление № 198 на МС от 26.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-29

 Постановление № 198 на МС от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Постановление № 199 на МС от 28.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства за изграждане на нови и ремонт и модернизиране на съществуващи физкултурни салони в общински училища и обособяването им в многофункционални спортни зали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 199 на МС от 4.09.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Постановление № 199 на МС от 11.07.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Постановление № 199 на МС от 30.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Постановление № 199 на МС от 4.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Постановление № 199 на МС от 15.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. за финансиране на Европейско изследване на ценностите на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-19

 Постановление № 199 на МС от 14.09.2018 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Постановление № 199 на МС от 9.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Постановление № 199 на МС от 27.07.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-29

 Постановление № 199 на МС от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2023 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани чрез помощ "de minimis"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Постановление № 200 на МС от 11.08.2008 г. за предоставяне на хуманитарна помощ на Украйна за намаляване на негативните последици от природното бедствие, сполетяло страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-19

 Постановление № 200 на МС от 11.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Постановление № 200 на МС от 31.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Постановление № 200 на МС от 4.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Постановление № 200 на МС от 18.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Постановление № 200 на МС от 7.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 200 на МС от 28.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена вре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 201 на МС от 11.08.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата за 2008 г. за археологическо проучване, консервация и реставрация на могилен масив край с. Борисово, община Елхово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-19

 Постановление № 201 на МС от 14.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Постановление № 201 на МС от 7.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 201 на МС от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Постановление № 201 на МС от 19.10.2023 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на енергетиката за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Постановление № 202 на МС от 21.09.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Постановление № 202 на МС от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на Автомагистрала "Хемус", участък от км 78 + 500 до км 87 +
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Постановление № 202 на МС от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Постановление № 202 на МС от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Постановление № 203 на МС от 3.09.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на техническата инфраструктура (електроснабдяване) на Русе, необходими за реализация на инвестиционния план на "М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 203 на МС от 13.08.2009 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на правосъдието за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-21

 Постановление № 203 на МС от 15.07.2011 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2011 г. за придобиване на акции от държавата във връзка с консолидиране на държавното участие в търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 203 на МС от 12.09.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2013 г. за нуждите на Център "Фонд за лечение на деца"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Постановление № 203 на МС от 17.07.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Постановление № 203 на МС от 31.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Постановление № 203 на МС от 21.09.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Постановление № 203 на МС от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Постановление № 203 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Постановление № 203 на МС от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2023 г. за подпомагане на земеделски стопани за компенсиране на част от разходите за вода за напояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Постановление № 204 на МС от 13.08.2009 г. за приемане на критерии и ред за оценяване на въведените системи на делегирани бюджети за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-21

 Постановление № 204 на МС от 15.07.2011 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2011 г. за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 204 на МС от 12.09.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити за честване през 2013 г. на 110 години от Илинденско-Преображенското въстание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Постановление № 204 на МС от 6.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Постановление № 204 на МС от 11.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-16

 Постановление № 204 на МС от 21.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Постановление № 204 на МС от 15.08.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. за Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Постановление № 204 на МС от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Постановление № 205 на МС от 15.09.2003 г. за осигуряване финансирането на юбилеен медал за отбелязване на 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Република България и Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 205 на МС от 21.08.2008 г. за предоставяне на хуманитарна помощ на пострадалото от военните действия в Грузия население, включително на територията на Руската федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Постановление № 205 на МС от 18.07.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 201
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Постановление № 205 на МС от 6.08.2015 г. за одобряване на разходи относно осигуряване на комуникационна свързаност посредством Единната електронна съобщителна мрежа за свързване на административните съдилища в градовете Бургас, Благоевград, Варна, Велико
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Постановление № 205 на МС от 15.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

Показани от 1201 до 1300 (стр. 13 от 29)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 14  15  16  17  18  следваща> последна>>

Общо: 2863 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА