Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1201 до 1300 (стр. 13 от 27)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 14  15  16  17  18  следваща> последна>>
 Постановление № 203 на МС от 31.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Постановление № 203 на МС от 21.09.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Постановление № 203 на МС от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Постановление № 203 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Постановление № 204 на МС от 13.08.2009 г. за приемане на критерии и ред за оценяване на въведените системи на делегирани бюджети за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-21

 Постановление № 204 на МС от 15.07.2011 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2011 г. за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 204 на МС от 12.09.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити за честване през 2013 г. на 110 години от Илинденско-Преображенското въстание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Постановление № 204 на МС от 6.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Постановление № 204 на МС от 11.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-16

 Постановление № 204 на МС от 21.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Постановление № 204 на МС от 15.08.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. за Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Постановление № 204 на МС от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Постановление № 205 на МС от 15.09.2003 г. за осигуряване финансирането на юбилеен медал за отбелязване на 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Република България и Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 205 на МС от 21.08.2008 г. за предоставяне на хуманитарна помощ на пострадалото от военните действия в Грузия население, включително на територията на Руската федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Постановление № 205 на МС от 18.07.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 201
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Постановление № 205 на МС от 6.08.2015 г. за одобряване на разходи относно осигуряване на комуникационна свързаност посредством Единната електронна съобщителна мрежа за свързване на административните съдилища в градовете Бургас, Благоевград, Варна, Велико
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Постановление № 205 на МС от 15.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Постановление № 205 на МС от 24.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Постановление № 205 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 206 на МС от 30.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 206 на МС от 6.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Постановление № 206 на МС от 11.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-16

 Постановление № 206 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 206 на МС от 29.06.2021 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Постановление № 206 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 207 на МС от 17.09.2001 г. за осигуряване на средства от републиканския бюджет за поемане на разходи за присъствието на шестима близки на подсъдимите български граждани по дело № 44/99 г. на Народния съд на Либия - Триполи, на съдебното за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 207 на МС от 5.09.2002 г. за временно предоставяне на средства от централния бюджет на Република България за 2002 г. на Министерския съвет за Държавната агенция за младежта и спорта за ремонта на Националния стадион "Васил Левски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 207 на МС от 15.07.2011 г. за разпределение на средствата по т. 27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25

 Постановление № 207 на МС от 12.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Постановление № 207 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овлад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 207 на МС от 29.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-12

 Постановление № 208 на МС от 5.09.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Националния статистически институт и на Министерството на финансите за Държавната комисия по ценните книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 208 на МС от 20.08.2009 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити за непредвидени и неотложни разходи, свързани с ликвидиране на последиците от интензивните валежи на 7 август 2009 г. на територията на община Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-25

 Постановление № 208 на МС от 15.07.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства за довършителни строителни дейности на обекти, включени в маршрутите на религиозния туризъм, и за религиозните нужди на населението на селища без храмове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 208 на МС от 18.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Постановление № 208 на МС от 27.08.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 17
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Постановление № 208 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджети на общини за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 208 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 209 на МС от 3.10.2005 г. за осигуряване на средства за издръжка на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Постановление № 209 на МС от 27.08.2008 г. за приемане на Национална програма за отбелязване на 100-годишнината от независимостта на България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-16

 Постановление № 209 на МС от 12.09.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Постановление № 209 на МС от 18.08.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Постановление № 209 на МС от 28.08.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за изплащане на обезщетения за умрели/евтаназирани животни, унищожени суровини и храни от животинск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Постановление № 209 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 209 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за увеличаване на разходите за персонал по бюджета на Националния осигурителен институт за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 210 на МС от 11.09.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет и на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 210 на МС от 3.10.2005 г. за финансово осигуряване на дейностите по участието на Република България в НАТО през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Постановление № 210 на МС от 5.09.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 210 на МС от 21.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Постановление № 210 на МС от 13.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 210 на МС от 28.08.2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Постановление № 210 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 210 на МС от 1.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-06

 Постановление № 210 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 211 на МС от 12.09.2002 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 211 на МС от 11.08.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от Републиканския бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Постановление № 211 на МС от 5.09.2007 г. за прехвърляне на бюджетни кредити от централния бюджет за 2007 г. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 211 от 16.09.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Постановление № 211 на МС от 21.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Постановление № 211 на МС от 18.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Постановление № 211 на МС от 4.10.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Ученически олимпиади и състезания", одобрена с Решение № 271 на Министерския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-09

 Постановление № 211 на МС от 29.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Постановление № 211 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Постановление № 211 на МС от 1.07.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 188 на Министерския съвет от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-06

 Постановление № 211 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 212 на МС от 24.09.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на културата за организиране и провеждане на конкурс за изработване на графичните и цветните изображения на ордените и медалите на Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 212 на МС от 14.08.2006 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, по Зак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Постановление № 212 на МС от 5.09.2007 г. за предоставяне на държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители на зърнени култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Постановление № 212 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Постановление № 212 на МС от 22.07.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Постановление № 212 на МС от 4.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-09

 Постановление № 212 на МС от 2.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Постановление № 212 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 212 на МС от 1.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-06

 Постановление № 212 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 202
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 213 на МС от 5.09.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 213 на МС от 21.09.2010 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за финансиране изпълнението на проект "Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-28

 Постановление № 213 на МС от 13.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Постановление № 213 на МС от 4.10.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. от Държавна агенция "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-09

 Постановление № 213 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 214 на МС от 26.09.2003 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за поемане на разходи, свързани със защитата, по-нататъшния престой и медицинското обслужване на шестимата подсъдими български граждани във Великата социалистическа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 214 на МС от 18.08.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства за целеви субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Постановление № 214 на МС от 5.09.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства за целеви субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 214 на МС от 2.09.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства за увеличаване на единните разходни стандарти за функция "Образование"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Постановление № 214 на МС от 4.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-09

 Постановление № 214 на МС от 14.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 214 на МС от 1.07.2021 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-06

 Постановление № 214 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за ремонтни дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 215 на МС от 26.09.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. на Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 215 на МС от 25.08.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Постановление № 215 на МС от 29.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. за обезпечаване с компютърна и комуникационна техника и обзавеждане на Постоянната делегация на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 215 на МС от 5.10.2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Постановление № 215 на МС от 3.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Постановление № 215 на МС от 14.08.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Постановление № 215 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 май - 30 юни 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 216 на МС от 5.09.2007 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от наводненията в община Цар Калоян и от пожарите в област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 216 на МС от 2.09.2009 г. за създаване на Център "Фонд за трансплантация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Постановление № 216 на МС от 14.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Постановление № 216 на МС от 29.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 216 на МС от 3.09.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

Показани от 1201 до 1300 (стр. 13 от 27)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 14  15  16  17  18  следваща> последна>>

Общо: 2664 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА