Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 29)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>
 Постановление № 137 на МС от 23.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Постановление № 137 на МС от 8.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности в областта на предучилищното и училищното образование, в областта на висшето образование и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-12

 Постановление № 138 от 15.07.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив и по бюджета на община Раковски за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти във връзка с приемането и обезвреждането на балирани отпад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-10

 Постановление № 138 на МС от 5.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 138 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Постановление № 138 на МС от 23.06.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 30
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Постановление № 138 на МС от 8.09.2023 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на енергетиката за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-12

 Постановление № 139 на МС от 16.07.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-23

 Постановление № 139 на МС от 4.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Постановление № 139 на МС от 6.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Постановление № 139 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 139 на МС от 24.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Постановление № 139 на МС от 8.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-12

 Постановление № 140 на МС от 3.07.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства за честването на 100 години от Балканските войни (1912 - 1913 г.) през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Постановление № 140 на МС от 4.06.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Постановление № 140 на МС от 4.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2015 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-03

 Постановление № 140 от 10.06.2016 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2016 - 2017 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Постановление № 140 на МС от 13.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Постановление № 140 на МС от 12.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии и за еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Постановление № 140 на МС от 6.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Министерството на културата за извършване на планов преглед и ремонт на моторен кораб "Параход Радецки", гр. Козлодуй
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Постановление № 140 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на стипендии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 140 на МС от 24.06.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Постановление № 140 на МС от 8.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-15

 Постановление № 141 на МС от 12.06.2006 г. за приемане председателството на Десетилетието на ромското включване 2005 - 2015 г. за периода 1 юли 2006 г. - 30 юни 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Постановление № 141 на МС от 4.06.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Постановление № 141 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и възстановяване на приходи от бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Постановление № 141 от 10.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Постановление № 141 на МС от 6.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Постановление № 141 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Троян за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Постановление № 141 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 142 на МС от 5.06.2009 г. за утвърждаване на разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 5.07.2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Постановление № 142 на МС от 19.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на правосъдието и за възлагане на министъра на правосъдието организирането и провеждането на обществена поръчк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Постановление № 142 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. във връзка с предоставяне на средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Постановление № 142 на МС от 13.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Постановление № 142 на МС от 13.07.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Постановление № 142 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 28
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Постановление № 142 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 142 на МС от 13.09.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. за увеличаване на разходите за персонал на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Постановление № 143 на МС от 22.06.2007 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2007 г. за издръжка на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните слу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Постановление № 143 на МС от 5.06.2009 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2009 г. за финансово подпомагане на законните наследници на починалите и на пострадалите при катастрофа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Постановление № 143 на МС от 19.07.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Постановление № 143 на МС от 19.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-27

 Постановление № 143 на МС от 5.07.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Постановление № 143 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 143 на МС от 14.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Постановление № 144 на МС от 9.06.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране на последния етап от изградените елементи на публичната пътна и ВиК техническа инфраструктура в Столичната община, район "Младост" и район
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Постановление № 144 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за осигуряване на целодневна организация на учебния ден в средищните училища за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Постановление № 144 на МС от 14.09.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Постановление № 145 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Постановление № 145 от 16.06.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Постановление № 145 на МС от 18.07.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. от Министерството на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Постановление № 145 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 145 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 146 на МС от 7.07.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за организиране честването на 100-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 146 на МС от 29.06.2007 г. за предоставяне на субсидия от централния бюджет за 2007 г. на Българската национална телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Постановление № 146 на МС от 26.05.2011 г. за предоставяне на средства на Българския Червен кръст за изпълнение на план за разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за социално слаби лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-03

 Постановление № 146 на МС от 11.07.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-16

 Постановление № 146 от 17.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 146 на МС от 21.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 146 на МС от 18.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Постановление № 146 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 146 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 146 на МС от 29.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 147 на МС от 21.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 147 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 147 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 147 на МС от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на омбудсмана на Република България за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 148 на МС от 26.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-03

 Постановление № 148 на МС от 14.06.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-18

 Постановление № 148 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 148 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 148 на МС от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери за Селскостопанската академия за 2023 г. чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 149 на МС от 10.07.2003 г. за финансово осигуряване през 2003 г. на дейностите по изпълнението на Националната програма за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз и на Годишната национална програма п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 149 на МС от 11.07.2005 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

 Постановление № 149 на МС от 29.06.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив за 2007 г. за финансиране на инфраструктурни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Постановление № 149 на МС от 12.06.2009 г. за разпределение на средствата по т. 24 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Постановление № 149 на МС от 20.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 149 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 149 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Българската национална телевизия за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 149 на МС от 5.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 94
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 149 на МС от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на разходите за периода 1.12.2022 г. - 31.05.2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 150 на МС от 26.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-03

 Постановление № 150 на МС от 27.07.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Постановление № 150 на МС от 12.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 150 на МС от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1.11.2022 г. - 30.04.2023 г. за отглеждането и обучението на децата, кои
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 151 на МС от 4.08.1993 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет за 1993 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 151 на МС от 11.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерския съвет за неотложни непредвидени разходи, свързани с ликвидиране на последиците от стихийни бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-16

 Постановление № 151 на МС от 2.07.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства на Българския Червен кръст за изпълнение на благотворителния план за разпределение на храни от интервенционните запаси на Общността за социално слаби лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-08

 Постановление № 151 на МС от 27.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Постановление № 151 на МС от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 май - 30 юни 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 152 на МС от 11.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2005 г. за подготовка на българските спортисти за Зимната олимпиада през 2006 г. в Торино, Република Италия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Постановление № 152 на МС от 28.07.2010 г. за преобразуване на държавни културни институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Постановление № 152 на МС от 25.07.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при ин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Постановление № 152 на МС от 19.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-26

 Постановление № 152 на МС от 24.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Постановление № 152 на МС от 5.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 152 на МС от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 153 на МС от 25.07.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Постановление № 153 на МС от 28.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Постановление № 153 на МС от 26.07.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 29)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>

Общо: 2814 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА