Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 27)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>
 Постановление № 142 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 143 на МС от 22.06.2007 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2007 г. за издръжка на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните слу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Постановление № 143 на МС от 5.06.2009 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2009 г. за финансово подпомагане на законните наследници на починалите и на пострадалите при катастрофа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Постановление № 143 на МС от 19.07.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Постановление № 143 на МС от 19.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-27

 Постановление № 143 на МС от 5.07.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Постановление № 143 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 144 на МС от 9.06.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране на последния етап от изградените елементи на публичната пътна и ВиК техническа инфраструктура в Столичната община, район "Младост" и район
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Постановление № 144 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за осигуряване на целодневна организация на учебния ден в средищните училища за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Постановление № 145 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Постановление № 145 от 16.06.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Постановление № 145 на МС от 18.07.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. от Министерството на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Постановление № 145 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 145 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 146 на МС от 7.07.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за организиране честването на 100-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 146 на МС от 29.06.2007 г. за предоставяне на субсидия от централния бюджет за 2007 г. на Българската национална телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Постановление № 146 на МС от 26.05.2011 г. за предоставяне на средства на Българския Червен кръст за изпълнение на план за разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за социално слаби лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-03

 Постановление № 146 на МС от 11.07.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-16

 Постановление № 146 от 17.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 146 на МС от 21.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 146 на МС от 18.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Постановление № 146 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 146 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 146 на МС от 29.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Постановление № 147 на МС от 21.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 147 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 147 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 148 на МС от 26.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-03

 Постановление № 148 на МС от 14.06.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-18

 Постановление № 148 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 148 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 149 на МС от 10.07.2003 г. за финансово осигуряване през 2003 г. на дейностите по изпълнението на Националната програма за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз и на Годишната национална програма п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 149 на МС от 11.07.2005 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

 Постановление № 149 на МС от 29.06.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив за 2007 г. за финансиране на инфраструктурни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Постановление № 149 на МС от 12.06.2009 г. за разпределение на средствата по т. 24 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Постановление № 149 на МС от 20.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 149 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 149 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Българската национална телевизия за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 149 на МС от 5.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 94
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 150 на МС от 26.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-03

 Постановление № 150 на МС от 27.07.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Постановление № 150 на МС от 12.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 151 на МС от 4.08.1993 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет за 1993 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 151 на МС от 11.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерския съвет за неотложни непредвидени разходи, свързани с ликвидиране на последиците от стихийни бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-16

 Постановление № 151 на МС от 2.07.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства на Българския Червен кръст за изпълнение на благотворителния план за разпределение на храни от интервенционните запаси на Общността за социално слаби лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-08

 Постановление № 151 на МС от 27.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Постановление № 152 на МС от 11.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2005 г. за подготовка на българските спортисти за Зимната олимпиада през 2006 г. в Торино, Република Италия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Постановление № 152 на МС от 28.07.2010 г. за преобразуване на държавни културни институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Постановление № 152 на МС от 25.07.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при ин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Постановление № 152 на МС от 19.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-26

 Постановление № 152 на МС от 24.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Постановление № 152 на МС от 5.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 153 на МС от 25.07.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Постановление № 153 на МС от 28.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Постановление № 153 на МС от 26.07.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Постановление № 153 на МС от 20.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Постановление № 153 на МС от 16.07.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Постановление № 153 на МС от 5.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", приета с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г., изменена с Решение №
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 154 на МС от 22.07.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджетите на общините за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 154 на МС от 20.07.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по разработване на информационен сайт от Агенцията по вп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Постановление № 154 на МС от 12.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ислямска република Афга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 154 на МС от 19.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 154 на МС от 26.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Постановление № 154 на МС от 15.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Постановление № 154 на МС от 5.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 155 на МС от 15.06.2001 г. за осигуряване на допълнителни средства от републиканския бюджет на Министерството на правосъдието за поемане на разходи за свидетели, експерти и за защитата на шестимата подсъдими български граждани по дело № 44
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 155 на МС от 6.06.2011 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Постановление № 155 на МС от 12.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 155 на МС от 25.06.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Постановление № 155 на МС от 29.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 156 на МС от 26.06.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-05

 Постановление № 156 на МС от 17.06.2009 г. за ограничаване на нелихвени разходи за 2009 г. в бюджетните предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-07

 Постановление № 156 на МС от 29.07.2010 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от Иновационната стратегия на Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-06

 Постановление № 156 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 156 на МС от 3.08.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 156 на МС от 15.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Постановление № 157 на МС от 18.06.2009 г. за определяне на условията и реда за прихващане при установени случаи на недължимо платени и надплатени суми, неправомерно получени или неправомерно усвоени средства от страна на бюджетните и държавните предприят
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-26

 Постановление № 157 на МС от 12.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински учил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 157 на МС от 26.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Постановление № 157 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово осигуряване на дейностите по Модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 157 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 157 на МС от 30.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 157 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 157 на МС от 15.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Постановление № 158 на МС от 23.07.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2002 г. по бюджетите на общините и на Министерството на образованието и науката за извършване на капиталови разходи на училища и обслужващи звена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 158 на МС от 10.06.2011 г. за предоставяне на лимит за плащания по бюджета на съдебната власт за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Постановление № 158 на МС от 12.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 158 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Постановление № 158 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 158 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 158 на МС от 23.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 159 на МС от 10.06.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Авиоотряд 28 за 2011 г. и по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Постановление № 159 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 159 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 159 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Поста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 159 на МС от 23.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 159 на МС от 7.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Постановление № 160 на МС от 14.08.1991 г. за актуализирания държавен бюджет за 1991 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 160 на МС от 10.06.2011 г. за финансиране на плащания по договори по проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета от 16.05.1994 г. относно създаването на Кохезионен фонд и управлявани от Министерството н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Постановление № 160 на МС от 13.06.2014 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-20

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 27)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>

Общо: 2612 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА