Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1401 до 1500 (стр. 15 от 29)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 16  17  18  19  20  следваща> последна>>
 Постановление № 218 на МС от 30.09.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по изпълнение на наказанието лишаване от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-05

 Постановление № 218 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 218 на МС от 5.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Постановление № 218 на МС от 7.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Постановление № 219 на МС от 30.11.1999 г. за създаване на условия за приемане от общинските съвети на балансирани общински бюджети за 2000 г. и за изпълнение на параметрите на макрорамката на държавния бюджет за 2000 г. в частта за общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 219 на МС от 11.09.2007 г. за предоставяне на субсидия от централния бюджет за 2007 г. на Българското национално радио
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 219 на МС от 10.10.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването за финансиране по линия на българската помощ за развитие на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Постановление № 219 на МС от 30.09.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Молдова за пострадало от наводнения през 2010 г. население от български произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-05

 Постановление № 219 на МС от 14.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджетите на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Постановление № 219 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и по бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 219 на МС от 5.10.2017 г. за приемане на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 219 на МС от 10.10.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Постановление № 219 на МС от 5.09.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 219 на МС от 17.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Постановление № 219 на МС от 7.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Постановление № 220 на МС от 10.10.2009 г. за финансово подпомагане на законните наследници на починалите лица при инцидента в Охридското езеро на 5 септември 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Постановление № 220 на МС от 30.09.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-05

 Постановление № 220 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 220 на МС от 20.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Постановление № 220 на МС от 5.10.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 220 на МС от 11.10.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Постановление № 220 на МС от 5.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 220 на МС от 7.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Постановление № 220 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 220 на МС от 8.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта", приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Постановление № 221 на МС от 8.09.2008 г. за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2008 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за подготовката и провеждането на преговори по изготвяне на проект на И
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Постановление № 221 на МС от 30.09.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Столичната община за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти, съпътстващи изграждането на метрото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-05

 Постановление № 221 на МС от 27.09.2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. на "Български пощи" - ЕАД, за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските ус
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-04

 Постановление № 221 от 25.07.2014 Г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 221 на МС от 20.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Постановление № 221 на МС от 11.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 221 на МС от 20.08.2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 222 на МС от 18.11.1993 г. за изпълнението на държавния бюджет за 1993 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 222 на МС от 6.10.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за Изпълнителна агенция "Пътища"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 222 на МС от 20.09.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г. за осигуряване на необходимите условия за работа на Софийския районен съд и на Софийската районна прокурату
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Постановление № 222 на МС от 17.10.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Постановление № 222 на МС от 5.09.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Осигуряване на съвременна образователна среда" и "Без свободен час", одобр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 222 на МС от 20.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 222 на МС от 8.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране изпълнението на Национална научна програма "Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (Петър Бе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Постановление № 222 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 222 на МС от 9.11.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Постановление № 223 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 223 на МС от 20.08.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Постановление № 223 на МС от 13.10.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Постановление № 223 на МС от 17.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Постановление № 223 на МС от 5.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 223 на МС от 20.08.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Постановление № 223 на МС от 8.07.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Постановление № 223 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 223 на МС от 9.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Постановление № 224 на МС от 28.07.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Постановление № 224 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Бургас за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 224 на МС от 21.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Постановление № 224 на МС от 13.10.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Постановление № 224 на МС от 8.07.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Постановление № 224 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 224 на МС от 13.11.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 408 на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-17

 Постановление № 225 на МС от 27.08.2004 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-07

 Постановление № 225 на МС от 28.10.2005 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджетите на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на транспорта и за предоставяне на допълнителни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Постановление № 225 на МС от 28.08.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Постановление № 225 на МС от 28.07.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Постановление № 225 на МС от 20.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за 2012 г. за неотложни и непредвидени разходи, свързани с преодоляване на последиците от бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Постановление № 225 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. във връзка с предоставянето за управление на стопанство "Кричим"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 225 на МС от 1.09.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-09

 Постановление № 225 на МС от 9.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за изпълнение на Проект "Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 (о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 225 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-29

 Постановление № 225 на МС от 17.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Постановление № 226 на МС от 29.08.2006 г. за утвърждаване на разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 22.10.2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Постановление № 226 на МС от 15.09.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на финансите за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-21

 Постановление № 226 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 226 на МС от 13.10.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за националното съфинансиране за периода 2015 - 2017 г. по проекти, финансир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Постановление № 226 на МС от 18.10.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 226 на МС от 20.08.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 226 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 226 на МС от 17.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Постановление № 227 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 227 на МС от 18.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Постановление № 227 на МС от 20.08.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Сандански за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 228 на МС от 2.10.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. за увеличаване щатната численост на персонала на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-08

 Постановление № 228 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Българската академия на науките за 2014 г. за закупуване на оборудване и софтуер, необходими за изграждане на многофункционален компютърен комплекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 228 на МС от 2.09.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа", "Осигуряване на съвременна образователна среда" и "Без свободен ч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Постановление № 228 на МС от 13.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Поста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-17

 Постановление № 228 на МС от 20.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 228 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Столичната община за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-27

 Постановление № 228 на МС от 17.11.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Постановление № 229 на МС от 15.10.2003 г. за извършване на разходи от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2003 г. за поемане на пътните разходи по завръщането в България на българските студенти и специализанти, изпратени за обучение в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 229 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 229 на МС от 27.08.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Постановление № 229 на МС от 2.09.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Постановление № 229 на МС от 25.10.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Постановление № 229 на МС от 21.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за модернизация на път І-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от км 33+400 до км 102+060
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 229 на МС от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране на дейностите по изпълнение на Национална научна програма "Върхови изследвания и хора за раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Постановление № 229 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 229 на МС от 20.11.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за месец юни 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-24

 Постановление № 230 на МС от 15.10.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-04

 Постановление № 230 на МС от 4.09.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката в подкрепа на научни проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-12

 Постановление № 230 на МС от 29.07.2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Постановление № 230 на МС от 27.08.2015 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове и на национален референдум с въпрос "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по е
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Постановление № 230 на МС от 20.10.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми "Оптимизация на училищната мрежа" и "Без свободен час", одобрени с Решение №
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-24

 Постановление № 230 на МС от 29.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

Показани от 1401 до 1500 (стр. 15 от 29)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 16  17  18  19  20  следваща> последна>>

Общо: 2872 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА