Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 27)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Постановление № 123 на МС от 29.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 123 на МС от 20.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. за изплащане на държавна парична награда за проявена лична доблест при изпълнение на обществен и граждански дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 123 на МС от 1.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Постановление № 124 на МС от 23.05.2013 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансово осигуряване на дейностите по извеждане от експлоатация на бло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Постановление № 124 на МС от 20.05.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общините за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Постановление № 124 на МС от 18.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Постановление № 124 на МС от 28.06.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Постановление № 124 на МС от 20.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Постановление № 124 на МС от 10.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Постановление № 125 на МС от 23.05.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Българската академия на науките за подпомагане на дейностите по научно обслужване с висока обществена и държавна значимост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Постановление № 125 на МС от 20.05.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Постановление № 125 на МС от 18.05.2016 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 125 на МС от 29.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 125 от 20.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Постановление № 126 на МС от 21.05.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Постановление № 126 на МС от 20.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-31

 Постановление № 126 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 127 на МС от 24.06.2002 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за организиране и провеждане на националното честванe на 165-годишнината от рождението на Васил Левски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 127 на МС от 22.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за закупуване на учебници и на учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училища за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Постановление № 127 на МС от 29.06.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Постановление № 127 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 128 на МС от 12.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Постановление № 128 на МС от 22.05.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 и ал. 5, т. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Постановление № 128 на МС от 5.07.2018 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-10

 Постановление № 128 на МС от 22.05.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-31

 Постановление № 128 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 128 на МС от 1.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Постановление № 129 на МС от 27.06.2005 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерството на икономиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Постановление № 129 на МС от 22.05.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Постановление № 129 на МС от 29.06.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Постановление № 129 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 129 на МС от 16.06.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-21

 Постановление № 130 на МС от 5.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свине
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 130 на МС от 27.05.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-31

 Постановление № 130 на МС от 16.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-21

 Постановление № 131 на МС от 5.06.2006 г. за предоставяне на допълнителни субсидии за Българското национално радио и за Българската телеграфна агенция за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Постановление № 131 на МС от 12.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Постановление № 131 на МС от 27.06.2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-14

 Постановление № 131 на МС от 23.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Сърбия и на Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Постановление № 131 на МС от 30.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Постановление № 132 на МС от 22.05.2001 г. за предоставяне на допълнителни средства за финансиране проектирането на Единната информационна система за противодействие на престъпността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 132 на МС от 5.06.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавен инвестиционен заем за други цели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 132 на МС от 12.06.2007 г. за разпределение на средствата по т. 22 от приложение № 4 към чл. 8, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Постановление № 132 на МС от 30.05.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-04

 Постановление № 132 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 133 на МС от 3.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-10

 Постановление № 133 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Поста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 134 на МС от 29.06.2005 г. за осигуряване на средства във връзка с увеличаване капитала на "Болгарпродукт" - АД, Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Постановление № 134 на МС от 29.06.2012 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Постановление № 134 на МС от 29.05.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

 Постановление № 134 на МС от 5.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 134 на МС от 9.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Постановление № 134 на МС от 31.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 134 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 135 на МС от 29.06.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране дейността на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Постановление № 135 на МС от 31.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Постановление № 135 на МС от 29.05.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

 Постановление № 135 на МС от 5.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 135 от 06.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Постановление № 136 на МС от 9.07.2010 г. за разпределение на средствата по т. 27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-16

 Постановление № 136 на МС от 5.07.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 137 на МС от 13.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката по самостоятелните бюджети на държавните висши училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Постановление № 137 на МС от 29.06.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г. на Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Постановление № 137 на МС от 21.06.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Авиоотряд 28 за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Постановление № 137 на МС от 31.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Постановление № 137 на МС от 29.05.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

 Постановление № 137 на МС от 9.06.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Постановление № 137 на МС от 5.07.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. за предоставяне на социалните ус
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 137 на МС от 23.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Постановление № 138 от 15.07.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив и по бюджета на община Раковски за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти във връзка с приемането и обезвреждането на балирани отпад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-10

 Постановление № 138 на МС от 5.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 138 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Постановление № 138 на МС от 23.06.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 30
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Постановление № 139 на МС от 16.07.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-23

 Постановление № 139 на МС от 4.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Постановление № 139 на МС от 6.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Постановление № 139 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 139 на МС от 24.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Постановление № 140 на МС от 3.07.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства за честването на 100 години от Балканските войни (1912 - 1913 г.) през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Постановление № 140 на МС от 4.06.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Постановление № 140 на МС от 4.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2015 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-03

 Постановление № 140 от 10.06.2016 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2016 - 2017 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Постановление № 140 на МС от 13.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Постановление № 140 на МС от 12.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии и за еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Постановление № 140 на МС от 6.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Министерството на културата за извършване на планов преглед и ремонт на моторен кораб "Параход Радецки", гр. Козлодуй
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Постановление № 140 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на стипендии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 140 на МС от 24.06.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Постановление № 141 на МС от 12.06.2006 г. за приемане председателството на Десетилетието на ромското включване 2005 - 2015 г. за периода 1 юли 2006 г. - 30 юни 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Постановление № 141 на МС от 4.06.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Постановление № 141 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и възстановяване на приходи от бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Постановление № 141 от 10.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Постановление № 141 на МС от 6.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Постановление № 141 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Троян за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Постановление № 141 на МС от 9.04.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 142 на МС от 5.06.2009 г. за утвърждаване на разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 5.07.2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Постановление № 142 на МС от 19.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на правосъдието и за възлагане на министъра на правосъдието организирането и провеждането на обществена поръчк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Постановление № 142 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. във връзка с предоставяне на средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Постановление № 142 на МС от 13.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Постановление № 142 на МС от 13.07.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Постановление № 142 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 28
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 27)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 2612 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА