Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 29)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>
 Постановление № 153 на МС от 20.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Постановление № 153 на МС от 16.07.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Постановление № 153 на МС от 5.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", приета с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г., изменена с Решение №
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 153 на МС от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 154 на МС от 22.07.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджетите на общините за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 154 на МС от 20.07.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по разработване на информационен сайт от Агенцията по вп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Постановление № 154 на МС от 12.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ислямска република Афга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 154 на МС от 19.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 154 на МС от 26.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Постановление № 154 на МС от 15.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Постановление № 154 на МС от 5.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 155 на МС от 15.06.2001 г. за осигуряване на допълнителни средства от републиканския бюджет на Министерството на правосъдието за поемане на разходи за свидетели, експерти и за защитата на шестимата подсъдими български граждани по дело № 44
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 155 на МС от 6.06.2011 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Постановление № 155 на МС от 12.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 155 на МС от 25.06.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Постановление № 155 на МС от 29.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 155 на МС от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2023 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 156 на МС от 26.06.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-05

 Постановление № 156 на МС от 17.06.2009 г. за ограничаване на нелихвени разходи за 2009 г. в бюджетните предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-07

 Постановление № 156 на МС от 29.07.2010 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от Иновационната стратегия на Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-06

 Постановление № 156 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 156 на МС от 3.08.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 156 на МС от 15.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Постановление № 157 на МС от 18.06.2009 г. за определяне на условията и реда за прихващане при установени случаи на недължимо платени и надплатени суми, неправомерно получени или неправомерно усвоени средства от страна на бюджетните и държавните предприят
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-26

 Постановление № 157 на МС от 12.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински учил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 157 на МС от 26.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Постановление № 157 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово осигуряване на дейностите по Модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 157 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 157 на МС от 30.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 157 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 157 на МС от 15.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Постановление № 157 на МС от 21.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за осигуряване на дейностите за работа с деца и ученици от уязвими групи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 158 на МС от 23.07.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2002 г. по бюджетите на общините и на Министерството на образованието и науката за извършване на капиталови разходи на училища и обслужващи звена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 158 на МС от 10.06.2011 г. за предоставяне на лимит за плащания по бюджета на съдебната власт за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Постановление № 158 на МС от 12.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 158 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Постановление № 158 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 158 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 158 на МС от 23.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 158 на МС от 21.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 159 на МС от 10.06.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Авиоотряд 28 за 2011 г. и по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Постановление № 159 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 159 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 159 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Поста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 159 на МС от 23.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 159 на МС от 7.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Постановление № 159 на МС от 21.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 160 на МС от 14.08.1991 г. за актуализирания държавен бюджет за 1991 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 160 на МС от 10.06.2011 г. за финансиране на плащания по договори по проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета от 16.05.1994 г. относно създаването на Кохезионен фонд и управлявани от Министерството н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Постановление № 160 на МС от 13.06.2014 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-20

 Постановление № 160 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 160 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 160 на МС от 24.07.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 160 на МС от 15.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Постановление № 160 на МС от 7.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Постановление № 160 на МС от 21.09.2023 г. за определяне годишния размер на средствата за финансиране на духовните училища от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 161 на МС от 15.07.2005 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2005 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на подсъдимите български граждани по наказателното дело в Либия и свързаните с това дело граждански искове,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Постановление № 161 на МС от 23.06.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране изграждането на общинска техническа инфраструктура - магистрален водопровод до к.к. "Камчия", с. Близнаци, община Аврен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-03

 Постановление № 161 на МС от 29.07.2010 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти с национално зна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Постановление № 161 на МС от 17.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-24

 Постановление № 161 на МС от 6.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Постановление № 161 на МС от 24.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 161 от 7.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Постановление № 161 на МС от 21.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 162 на МС от 15.07.2005 г. за увеличаване на щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Постановление № 162 на МС от 9.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд "Земеделие" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Постановление № 162 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 162 на МС от 20.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Постановление № 162 от 07.07.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 163 на МС от 30.06.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране изграждането на елементи на общинска, пътна и ВиК инфраструктура за Производствена зона в гр. Костинброд, община Костинброд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-07

 Постановление № 163 на МС от 19.06.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-24

 Постановление № 163 на МС от 8.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 163 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 163 на МС от 20.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Постановление № 163 от 08.07.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Постановление № 163 на МС от 21.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Постановление № 164 на МС от 19.06.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-24

 Постановление № 164 на МС от 8.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Постановление № 164 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Постановление № 164 на МС от 29.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на проекти: "АМ "Хемус", участък от км 310+940 до км 327+260 - от п. в. Бух
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 164 на МС от 11.07.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Постановление № 165 на МС от 30.06.2009 г. за осигуряване на средства по бюджета на Министерството на транспорта за 2009 г. за сметка на предвидените по централния бюджет държавни инвестиционни заеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Постановление № 165 на МС от 12.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на Министерството на отбраната и на Министерския съвет за 2013 г. за честването на 100 години от Балканските войни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Постановление № 165 на МС от 20.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Постановление № 165 на МС от 8.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Постановление № 165 на МС от 7.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 165 на МС от 3.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за осъществяване на спешна дезинсекционна кампания по поречието на река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Постановление № 165 МС от 30.07.2020 г. за одобряване допълнителни разходи на всички заинтересовани бюджетни организации за 2020 г. във връзка с Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към Организацията за иконом
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 165 на МС от 21.04.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Постановление № 166 на МС от 30.07.1998 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Постановление № 166 на МС от 25.06.2001 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити на Министерския съвет за закупуване на лицензи на софтуерни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 166 на МС от 12.08.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги на лицата от персонала на рудник "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-16

 Постановление № 166 на МС от 3.07.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Постановление № 166 на МС от 8.07.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Постановление № 166 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 166 на МС от 22.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Постановление № 166 на МС от 12.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Постановление № 167 на МС от 19.07.2005 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета на Министерството на финансите за 2005 г. за проекта "Улесняване на търговията и транспорта в югоизточна Европа"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Постановление № 167 на МС от 2.07.2009 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-07

 Постановление № 167 на МС от 17.06.2011 г. за приемане на Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 29)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>

Общо: 2814 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА