Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 27)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>
 Постановление № 160 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 160 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 160 на МС от 24.07.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 160 на МС от 15.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Постановление № 160 на МС от 7.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Постановление № 161 на МС от 15.07.2005 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2005 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на подсъдимите български граждани по наказателното дело в Либия и свързаните с това дело граждански искове,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Постановление № 161 на МС от 23.06.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране изграждането на общинска техническа инфраструктура - магистрален водопровод до к.к. "Камчия", с. Близнаци, община Аврен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-03

 Постановление № 161 на МС от 29.07.2010 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти с национално зна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Постановление № 161 на МС от 17.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-24

 Постановление № 161 на МС от 6.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Постановление № 161 на МС от 24.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 161 от 7.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Постановление № 162 на МС от 15.07.2005 г. за увеличаване на щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Постановление № 162 на МС от 9.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд "Земеделие" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Постановление № 162 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 162 на МС от 20.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Постановление № 162 от 07.07.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 163 на МС от 30.06.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране изграждането на елементи на общинска, пътна и ВиК инфраструктура за Производствена зона в гр. Костинброд, община Костинброд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-07

 Постановление № 163 на МС от 19.06.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики и по други бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-24

 Постановление № 163 на МС от 8.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 163 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 163 на МС от 20.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Постановление № 163 от 08.07.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Постановление № 164 на МС от 19.06.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-24

 Постановление № 164 на МС от 8.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Постановление № 164 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Постановление № 164 на МС от 29.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на проекти: "АМ "Хемус", участък от км 310+940 до км 327+260 - от п. в. Бух
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 164 на МС от 11.07.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Постановление № 165 на МС от 30.06.2009 г. за осигуряване на средства по бюджета на Министерството на транспорта за 2009 г. за сметка на предвидените по централния бюджет държавни инвестиционни заеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Постановление № 165 на МС от 12.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на Министерството на отбраната и на Министерския съвет за 2013 г. за честването на 100 години от Балканските войни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Постановление № 165 на МС от 20.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Постановление № 165 на МС от 8.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Постановление № 165 на МС от 7.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 165 на МС от 3.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за осъществяване на спешна дезинсекционна кампания по поречието на река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Постановление № 165 МС от 30.07.2020 г. за одобряване допълнителни разходи на всички заинтересовани бюджетни организации за 2020 г. във връзка с Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към Организацията за иконом
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 165 на МС от 21.04.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Постановление № 166 на МС от 30.07.1998 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Постановление № 166 на МС от 25.06.2001 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити на Министерския съвет за закупуване на лицензи на софтуерни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 166 на МС от 12.08.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги на лицата от персонала на рудник "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-16

 Постановление № 166 на МС от 3.07.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Постановление № 166 на МС от 8.07.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Постановление № 166 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 166 на МС от 22.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Постановление № 166 на МС от 12.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Постановление № 167 на МС от 19.07.2005 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета на Министерството на финансите за 2005 г. за проекта "Улесняване на търговията и транспорта в югоизточна Европа"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Постановление № 167 на МС от 2.07.2009 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-07

 Постановление № 167 на МС от 17.06.2011 г. за приемане на Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Постановление № 167 на МС от 25.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Постановление № 167 на МС от 3.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Постановление № 167 на МС от 8.07.2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Постановление № 167 на МС от 10.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-15

 Постановление № 167 на МС от 4.07.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 172
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Постановление № 167 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 167 на МС от 12.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Постановление № 168 на МС от 7.07.2006 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Постановление № 168 на МС от 9.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Постановление № 168 на МС от 22.04.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Постановление № 169 на МС от 2.08.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за Изпълнителна агенция "Пътища"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 169 на МС от 17.06.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Постановление № 169 на МС от 11.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Постановление № 169 на МС от 4.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Постановление № 169 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 169 на МС от 23.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Постановление № 170 на МС от 21.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Постановление № 170 на МС от 11.07.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-21

 Постановление № 170 на МС от 14.07.2008 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-25

 Постановление № 170 на МС от 2.08.2012 г. за предоставяне на средства на Българския Червен кръст за изпълнение на план за разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещи се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-10

 Постановление № 170 на МС от 11.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-18

 Постановление № 170 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Враца за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 170 на МС от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Постановление № 171 на МС от 23.07.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортната техническа инфраструктура на София - улици, необходими за реализация на инвестиционния план на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Постановление № 171 на МС от 14.07.2008 г. за финансиране на антарктическата дейност на Република България за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-25

 Постановление № 171 на МС от 2.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на общините Силистра, Русе, Плевен и Свищов за подобряване състоянието на културно-исторически обекти, включени в програмата за посещение по време на XXII Свет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-10

 Постановление № 171 на МС от 3.07.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Постановление № 171 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 171 на МС от 28.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 13
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-01

 Постановление № 171 на МС от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Постановление № 172 на МС от 1.09.1999 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Националния статистически институт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-07

 Постановление № 172 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2010 г. за финансиране на екологична програма за управление на водните ресурси, изпълнявана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на окол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 172 на МС от 20.06.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Постановление № 172 на МС от 6.08.2012 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-10

 Постановление № 172 на МС от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Постановление № 172 на МС от 17.08.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма "Без свободен час", одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 172 на МС от 17.08.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Постановление № 172 на МС от 28.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-01

 Постановление № 172 на МС от 14.07.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Постановление № 173 на МС от 10.07.2009 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2009 г. за издръжка на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 173 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 173 на МС от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Постановление № 173 на МС от 9.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Постановление № 173 на МС от 17.08.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 173 на МС от 11.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Постановление № 173 МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 173 на МС от 14.07.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Постановление № 174 на МС от 25.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-02

 Постановление № 174 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Постановление № 174 на МС от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Постановление № 174 на МС от 10.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Постановление № 174 на МС от 14.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Постановление № 174 на МС от 17.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 27)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>

Общо: 2612 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА