Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1501 до 1600 (стр. 16 от 29)
<<първа <предишна  11  12  13  14  15 16 17  18  19  20  21  следваща> последна>>
 Постановление № 230 на МС от 13.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-17

 Постановление № 230 на МС от 21.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 230 на МС от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Постановление № 230 на МС от 20.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-24

 Постановление № 231 на МС от 1.10.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2002 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 231 на МС от 16.10.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства за осигуряване безплатен транспорт на ученици до 16-годишна възраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 231 на МС от 08.10.2013 Г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-11

 Постановление № 231 на МС от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Постановление № 232 на МС от 4.09.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-12

 Постановление № 232 на МС от 27.09.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на външните работи за участие в хуманитарни операции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Постановление № 232 на МС от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Постановление № 232 на МС от 1.11.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Постановление № 232 на МС от 16.09.2019 г. за извършване на промени на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. по бюджета на Министер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 232 на МС от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Първомай за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Постановление № 232 на МС от 1.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на общините, на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на Техническия униве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 233 на МС от 12.10.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Постановление № 233 на МС от 10.09.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художествен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Постановление № 233 на МС от 1.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Постановление № 233 на МС от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 285 на Министерския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 233 на МС от 15.07.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Постановление № 233 на МС от 1.08.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 233 на МС от 24.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 234 на МС от 24.09.2007 г. за предоставяне на субсидия от централния бюджет за 2007 г. на Българския Червен кръст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Постановление № 234 на МС от 14.10.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ислямска република Пакистан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Постановление № 234 на МС от 1.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 234 на МС от 27.09.2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 234 на МС от 31.07.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Постановление № 234 на МС от 10.09.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Постановление № 234 на МС от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 234 на МС от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Постановление № 234 на МС от 1.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 234 на МС от 24.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 235 на МС от 7.10.2002 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за поемане на разходи, свързани със защитата, по-нататъшния престой и медицинското обслужване на шестимата задържани български граждани във Великата социалистическа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 235 на МС от 24.10.2003 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2003 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата подсъдими български граждани по дело № 607/03 г. на съда в Бенгази, Либия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 235 на МС от 3.09.2004 г. за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи и за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Постановление № 235 на МС от 3.08.2011 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Постановление № 235 на МС от 27.09.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Постановление № 235 на МС от 1.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Постановление № 235 на МС от 19.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-24

 Постановление № 235 на МС от 15.07.2021 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Постановление № 235 на МС от 1.08.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 235 на МС от 24.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 236 на МС от 24.10.2003 г. за предоставяне на допълнителни субсидии за текуща дейност и на средства за компенсиране стойността на нормативно определените пътувания с ценови облекчения в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 236 на МС от 7.11.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Постановление № 236 на МС от 5.09.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата за целево финансиране на Българската национална филмотека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Постановление № 236 от 15.10.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнение на Решение № 839 на Министерския съвет от 2008 г. за обявяване на блокове 1 и 2 на "АЕЦ Козлоду
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Постановление № 236 на МС от 1.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи на всички заинтересовани ведомства за 2018 г. във връзка с Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Постановление № 236 на МС от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 236 на МС от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Постановление № 236 на МС от 1.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 236 на МС от 24.11.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 237 на МС от 13.12.1993 г. за създаване на извънбюджетна сметка към Министерството на земеделието за подпомагане на земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 237 на МС от 24.10.2003 г. за предоставяне на еднократна субсидия от централния бюджет за 2003 г. за подпомагане на търговски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 237 на МС от 27.09.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Постановление № 237 на МС от 3.08.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-12

 Постановление № 237 на МС от 31.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Постановление № 237 на МС от 24.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г., приета с Поста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 238 на МС от 11.11.2005 г. за разрешаване на допълнителни бюджетни кредити за 2005 г. за профилактика и контрол на заболяването "птичи грип"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-22

 Постановление № 238 от 28.09.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 238 на МС от 15.10.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Постановление № 238 на МС от 31.07.2014 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. по бюджета на Минист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Постановление № 238 на МС от 25.10.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Постановление № 238 на МС от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 238 на МС от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за закупуване на познавателни книжки по всички образователни направления - за всяко дете, записано във втора възрастова група на общинск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Постановление № 238 на МС от 24.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта", приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 239 на МС от 4.08.2011 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Постановление № 239 на МС от 18.10.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена - извънучилищни педа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Постановление № 239 на МС от 31.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Постановление № 239 на МС от 4.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "На училище без отсъствия", одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-11

 Постановление № 239 на МС от 25.10.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Постановление № 239 на МС от 8.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми "Развитие на системата на предучилищното образование", "Заедно за всяко дете"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 239 от 24.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разхoди по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Постановление № 239 на МС от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 239 на МС от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-07

 Постановление № 239 на МС от 24.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 240 на МС от 8.08.2006 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Постановление № 240 на МС от 28.09.2007 г. за утвърждаване на разходите по подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Постановление № 240 на МС от 1.10.2008 г. за възобновяване плащанията на средства към крайни бенефициенти по мерките "Инвестиции в земеделски стопанства", "Подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти", "Развитие и разнообразя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Постановление № 240 на МС от 1.08.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Постановление № 240 на МС от 8.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Постановление № 240 на МС от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Постановление № 241 на МС от 4.09.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-11

 Постановление № 241 на МС от 4.08.2022 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 241 на МС от 27.11.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 242 на МС от 11.09.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Постановление № 242 на МС от 15.10.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката по самостоятелните бюджети на държавните висши училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-26

 Постановление № 242 на МС от 4.10.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за финансиране на обект "Път III - 868 Смолян - Девин - Кричим"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Постановление № 242 на МС от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Постановление № 242 на МС от 27.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 243 на МС от 8.10.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Постановление № 243 на МС от 8.10.2008 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2008 г. за плащания по проекти по Финансово споразумение за Национална програма ФАР 2005 (Част I) BG 2005/017-353, Финансово споразумение за Национална прогр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Постановление № 243 на МС от 15.10.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за осигуряване охраната на съдебната власт и на лица, застрашени във връзка с наказателно прои
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-26

 Постановление № 243 на МС от 15.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Постановление № 243 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 243 на МС от 11.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-16

 Постановление № 244 на МС от 21.10.2010 г. за пренасочване на неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-26

 Постановление № 244 на МС от 24.10.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Постановление № 244 на МС от 4.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на финансите за 2015 г. и на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-11

 Постановление № 244 на МС от 15.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Постановление № 244 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

Показани от 1501 до 1600 (стр. 16 от 29)
<<първа <предишна  11  12  13  14  15 16 17  18  19  20  21  следваща> последна>>

Общо: 2872 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА