Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 28)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  следваща> последна>>
 Постановление № 173 на МС от 11.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Постановление № 173 МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 173 на МС от 14.07.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Постановление № 174 на МС от 25.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-02

 Постановление № 174 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Постановление № 174 на МС от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Постановление № 174 на МС от 10.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Постановление № 174 на МС от 14.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Постановление № 174 на МС от 17.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Постановление № 174 на МС от 11.07.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Постановление № 174 на МС от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Постановление № 175 на МС от 10.07.2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Постановление № 175 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката по линия на българската помощ за развитие за финансиране на оздравителен лагер за 50 души (деца и техните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 175 на МС от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Постановление № 175 на МС от 10.07.2015 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2015 - 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Постановление № 175 на МС от 14.07.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Постановление № 175 на МС от 11.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Постановление № 175 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 175 на МС от 28.04.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Постановление № 175 на МС от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Постановление № 176 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенция "Национална сигурност" и на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 176 на МС от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на лицата, починали при наводнението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Постановление № 176 на МС от 12.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Постановление № 176 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 176 на МС от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за Селскостопанската академия за 2022 г. чрез бюджета на Министерството на земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Постановление № 177 на МС от 25.07.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране на обучението от "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър" - ЕООД, на служители на "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-03

 Постановление № 177 на МС от 21.07.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на финансите за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 177 на МС от 10.07.2009 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2009 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на българската държава пред втората инстанция по дело № 25 О 206/07 от 3 ноември 2008 г. на Съда на Федералн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 177 на МС от 10.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Постановление № 177 на МС от 12.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение на предотвратяване разпространението на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 177 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 177 на МС от 29.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Постановление № 177 на МС от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Постановление № 178 на МС от 18.07.2006 г. за разпределение на средствата по т. 22 от приложение № 4 към чл. 8, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Постановление № 178 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 178 на МС от 18.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Постановление № 178 на МС от 17.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 178 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на министерства за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 178 на МС от 7.05.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Постановление № 179 на МС от 11.08.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2003 г. За покриване недостига на средства за допълване на норматива за текуща издръжка за делегираните "държавни дейности" за 2003 г. и за специализираните бол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-19

 Постановление № 179 на МС от 29.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства за целеви субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-09

 Постановление № 179 на МС от 18.07.2006 г. за увеличаване числения състав на Министерството на вътрешните работи и за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Постановление № 179 на МС от 22.07.2008 г. за предоставяне на целеви средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2008 г. за осигуряване финансирането на общински проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Постановление № 179 на МС от 24.08.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", одобрена с Решение № 271 на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Постановление № 179 на МС от 7.05.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Постановление № 179 на МС от 19.07.2022 г. за одобряване на компенсирани промени в разпределението на разходите по чл. 1, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Постановление № 180 на МС от 22.07.2008 г. за одобряване на целеви средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 180 на МС от 20.08.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-24

 Постановление № 180 на МС от 3.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Постановление № 180 на МС от 21.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Постановление № 180 на МС от 24.08.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Постановление № 180 на МС от 18.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Постановление № 180 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. за изплащане на обезщетения за умрели/eвтаназирани животни, унищожени суровини и храни от животинск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 180 на МС от 7.05.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Постановление № 180 на МС от 19.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерския съвет и на Министерството на земеделието за 2022 г. за увеличаване на възнагражденията на персонала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Постановление № 181 на МС от 10.08.1998 г. за определяне на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Постановление № 181 на МС от 21.07.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Постановление № 181 на МС от 24.07.2008 г. за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2008 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за довършване на подготовката, организацията и координацията на българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-05

 Постановление № 181 на МС от 30.06.2011 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от мерките за реализация на Иновационната стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-08

 Постановление № 181 на МС от 20.08.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Столичната община за 2012 г. за финансиране на инфраструктурни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-24

 Постановление № 181 на МС от 22.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. за организиране на обучение на Силите за сигурност на Косово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Постановление № 181 на МС от 16.07.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-24

 Постановление № 181 на МС от 21.08.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 216 на Министерския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Постановление № 181 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 182 на МС от 9.08.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2002 г. по бюджетите на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 182 на МС от 23.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-28

 Постановление № 182 на МС от 16.07.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-24

 Постановление № 182 на МС от 19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Постановление № 182 на МС от 3.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 182 на МС от 7.05.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-30

 Постановление № 182 нс МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Постановление № 183 на МС от 15.08.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансиране на подготовката, организацията и провеждането на ХХV Международна конференция н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 183 на МС от 4.07.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 183 на МС от 16.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-24

 Постановление № 183 на МС от 19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Постановление № 183 на МС от 21.07.02022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 184 от 9.08.2005 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за 2005 г. за неотложни непредвидени разходи, свързани с ликвидирането на последиците от стихийни бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-16

 Постановление № 184 на МС от 25.07.2006 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2006 г. за дейността на Националния иновационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Постановление № 184 на МС от 17.07.2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Постановление № 184 на МС от 22.07.2016 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 184 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 184 на МС от 10.05.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-12

 Постановление № 184 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 185 на МС от 25.07.2006 г. за определяне размера на държавната субсидия за Българския институт за стандартизация за 2006 г. и поемане от Министерството на икономиката и енергетиката на неуредените до приключване на ликвидацията парични зад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Постановление № 185 на МС от 4.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 185 на МС от 17.07.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с учредяване на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-29

 Постановление № 185 на МС от 30.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-04

 Постановление № 185 на МС от 19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Постановление № 185 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. за закупуване на ваксина срещу заболяването "Син език"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 185 на МС от 10.05.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-12

 Постановление № 185 на МС от 21.07.2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 186 на МС от 12.08.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерския съвет за покриване на разходите по организирането и провеждането на международното откриване на Десетилетието на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Постановление № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I и II клас в държавните и общинските училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 186 на МС от 28.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 186 на МС от 30.08.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-04

 Постановление № 186 на МС от 6.08.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Постановление № 186 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 187 на МС от 23.07.2009 г. за приемане на Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Постановление № 187 на МС от 4.07.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 187 на МС от 20.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 28)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  следваща> последна>>

Общо: 2767 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА