Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1301 до 1400 (стр. 14 от 29)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 15  16  17  18  19  следваща> последна>>
 Постановление № 210 на МС от 5.09.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 210 на МС от 21.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Постановление № 210 на МС от 13.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 210 на МС от 28.08.2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Постановление № 210 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 210 на МС от 1.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-06

 Постановление № 210 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 211 на МС от 12.09.2002 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 211 на МС от 11.08.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от Републиканския бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Постановление № 211 на МС от 5.09.2007 г. за прехвърляне на бюджетни кредити от централния бюджет за 2007 г. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 211 от 16.09.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Постановление № 211 на МС от 21.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Постановление № 211 на МС от 18.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Постановление № 211 на МС от 4.10.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Ученически олимпиади и състезания", одобрена с Решение № 271 на Министерския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-09

 Постановление № 211 на МС от 29.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Постановление № 211 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Постановление № 211 на МС от 1.07.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 188 на Министерския съвет от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-06

 Постановление № 211 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 212 на МС от 24.09.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на културата за организиране и провеждане на конкурс за изработване на графичните и цветните изображения на ордените и медалите на Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 212 на МС от 14.08.2006 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, по Зак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Постановление № 212 на МС от 5.09.2007 г. за предоставяне на държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители на зърнени култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Постановление № 212 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Постановление № 212 на МС от 22.07.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Постановление № 212 на МС от 4.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-09

 Постановление № 212 на МС от 2.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Постановление № 212 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 212 на МС от 1.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-06

 Постановление № 212 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 202
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 213 на МС от 5.09.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 213 на МС от 21.09.2010 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за финансиране изпълнението на проект "Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-28

 Постановление № 213 на МС от 13.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Постановление № 213 на МС от 4.10.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. от Държавна агенция "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-09

 Постановление № 213 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 214 на МС от 26.09.2003 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за поемане на разходи, свързани със защитата, по-нататъшния престой и медицинското обслужване на шестимата подсъдими български граждани във Великата социалистическа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 214 на МС от 18.08.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства за целеви субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Постановление № 214 на МС от 5.09.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства за целеви субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 214 на МС от 2.09.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства за увеличаване на единните разходни стандарти за функция "Образование"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Постановление № 214 на МС от 4.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-09

 Постановление № 214 на МС от 14.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 214 на МС от 1.07.2021 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-06

 Постановление № 214 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за ремонтни дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 215 на МС от 26.09.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. на Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 215 на МС от 25.08.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Постановление № 215 на МС от 29.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. за обезпечаване с компютърна и комуникационна техника и обзавеждане на Постоянната делегация на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 215 на МС от 5.10.2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 215 на МС от 3.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Постановление № 215 на МС от 14.08.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Постановление № 215 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 май - 30 юни 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 216 на МС от 5.09.2007 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от наводненията в община Цар Калоян и от пожарите в област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 216 на МС от 2.09.2009 г. за създаване на Център "Фонд за трансплантация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Постановление № 216 на МС от 14.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Постановление № 216 на МС от 29.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 216 на МС от 3.09.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Постановление № 216 на МС от 14.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 216 на МС от 7.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Постановление № 216 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони за 2022 г. и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-23

 Постановление № 217 на МС от 16.10.2000 г. за финансово осигуряване престоя на официалните лица и представителите на страните от Източна и Югоизточна Европа по време на Икономическия форум за Югоизточна Европа на 16 - 18 октомври 2000 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 217 на МС от 26.09.2013 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по републиканския бюджет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Постановление № 217 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 217 на МС от 5.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Постанов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Постановление № 217 на МС от 7.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Постановление № 218 на МС от 30.09.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по изпълнение на наказанието лишаване от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-05

 Постановление № 218 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 218 на МС от 5.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Постановление № 218 на МС от 7.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Постановление № 219 на МС от 30.11.1999 г. за създаване на условия за приемане от общинските съвети на балансирани общински бюджети за 2000 г. и за изпълнение на параметрите на макрорамката на държавния бюджет за 2000 г. в частта за общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 219 на МС от 11.09.2007 г. за предоставяне на субсидия от централния бюджет за 2007 г. на Българското национално радио
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 219 на МС от 10.10.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването за финансиране по линия на българската помощ за развитие на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Постановление № 219 на МС от 30.09.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Молдова за пострадало от наводнения през 2010 г. население от български произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-05

 Постановление № 219 на МС от 14.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджетите на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Постановление № 219 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и по бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 219 на МС от 5.10.2017 г. за приемане на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 219 на МС от 10.10.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Постановление № 219 на МС от 5.09.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 219 на МС от 17.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Постановление № 219 на МС от 7.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Постановление № 220 на МС от 10.10.2009 г. за финансово подпомагане на законните наследници на починалите лица при инцидента в Охридското езеро на 5 септември 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Постановление № 220 на МС от 30.09.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-05

 Постановление № 220 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 220 на МС от 20.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Постановление № 220 на МС от 5.10.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 220 на МС от 11.10.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Постановление № 220 на МС от 5.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 220 на МС от 7.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Постановление № 220 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 221 на МС от 8.09.2008 г. за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2008 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за подготовката и провеждането на преговори по изготвяне на проект на И
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Постановление № 221 на МС от 30.09.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Столичната община за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти, съпътстващи изграждането на метрото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-05

 Постановление № 221 на МС от 27.09.2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. на "Български пощи" - ЕАД, за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските ус
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-04

 Постановление № 221 от 25.07.2014 Г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 221 на МС от 20.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Постановление № 221 на МС от 11.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 221 на МС от 20.08.2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 222 на МС от 18.11.1993 г. за изпълнението на държавния бюджет за 1993 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 222 на МС от 6.10.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за Изпълнителна агенция "Пътища"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 222 на МС от 20.09.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г. за осигуряване на необходимите условия за работа на Софийския районен съд и на Софийската районна прокурату
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Постановление № 222 на МС от 17.10.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Постановление № 222 на МС от 5.09.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Осигуряване на съвременна образователна среда" и "Без свободен час", одобр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 222 на МС от 20.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 222 на МС от 8.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране изпълнението на Национална научна програма "Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (Петър Бе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Постановление № 222 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

Показани от 1301 до 1400 (стр. 14 от 29)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 15  16  17  18  19  следваща> последна>>

Общо: 2814 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА