Закон за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-30
ДВ, бр. 84 от 24.09.2003 г., ДВ, бр. 112 от 23.12.2003 г., ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., ДВ, бр. 18 от 05.03.2004 г., ДВ, бр. 36 от 30.04.2004 г., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., ДВ, бр. 106 от 3.12.2004 г., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г., ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г., ДВ, бр. 100 от 13.12.2005 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 55 от 6.07.2007 г., ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г., ДВ, бр. 70 от 8.8.2008 г., ДВ, бр. 105 от 9.12.2008 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2009 г., ДВ, бр. 19 от 13.3.2009 г., ДВ, бр. 41 от 2.6.2009 г., ДВ, бр. 95 от 2.12.2009 г., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., ДВ, бр. 19 от 8.3.2011 г., ДВ, бр. 28 от 5.4.2011 г., ДВ, бр. 31 от 15.4.2011 г., ДВ, бр. 35 от 3.5.2011 г., ДВ, бр. 39 от 20.5.2011 г., ДВ, бр. 30 от 17.4.2012 г., ДВ, бр. 53 от 13.7.2012 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2012 г., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г., ДВ, бр. 24 от 12.3.2013 г., ДВ, бр. 30 от 26.3.2013 г., ДВ, бр. 61 от 9.7.2013 г., ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 35 от 15.5.2015 г., ДВ, бр. 37 от 22.5.2015 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., ДВ, бр. 32 от 22.4.2016 г., ДВ, бр. 43 от 7.6.2016 г., ДВ, бр. 74 от 20.9.2016 г., ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., ДВ, бр. 97 от 6.12.2016 г., ДВ, бр. 88 от 3.11.2017 г., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2018 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2019 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 32 от 16.4.2019 г., ДВ, бр. 38 от 10.5.2019 г., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г., ДВ, бр. 18 от 28.2.2020 г., ДВ, бр. 71 от 11.8.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г., ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г., ДВ, бр. 14 от 17.2.2021 г., ДВ, бр. 16 от 23.2.2021 г., ДВ, бр. 8 от 28.1.2022 г., ДВ, бр. 17 от 1.3.2022 г., ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г., ДВ, бр. 80 от 19.9.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.