Закон за административните нарушения и наказания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-14
ДВ, бр. 96 от 29.10.2004 г., ДВ, бр. 39 от 10.5.2005 г., ДВ, бр. 79 от 4.10.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г., ДВ, бр. 69 от 25.08.2006 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 97 от 23.11.2007 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2009 г., ДВ, бр. 27 от 10.4.2009 г., ДВ, бр. 32 от 28.4.2009 г., ДВ, бр. 10 от 1.2.2011 г., ДВ, бр. 33 от 26.4.2011 г., ДВ, бр. 39 от 20.5.2011 г., ДВ, бр. 60 от 5.8.2011 г., ДВ, бр. 77 от 4.10.2011 г., ДВ, бр. 19 от 6.3.2012 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2012 г., ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г., ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г., ДВ, бр. 76 от 30.9.2016 г., ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г., ДВ, бр. 63 от 4.8.2017 г., ДВ, бр. 101 от 19.12.2017 г., ДВ, бр. 20 от 6.3.2018 г., ДВ, бр. 38 от 8.5.2018 г., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г., ДВ, бр. 13 от 14.2.2020 г., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г., ДВ, бр. 25 от 29.3.2022 г., ДВ, бр. 51 от 1.7.2022 г., ДВ, бр. 80 от 19.9.2023 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., ДВ, бр. 39 от 1.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.