Закон за приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-02
ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., ДВ, бр. 31 от 4.04.2003 г., ДВ, бр. 39 от 25.04.2003 г., ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г., ДВ, бр. 84 от 24.09.2003 г., ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г., ДВ, бр. 115 от 30.12.2004 г., ДВ, бр. 28 от 1.4.2005 г., ДВ, бр. 39 от 10.5.2005 г., ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г., ДВ, бр. 72 от 2.09.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 36 от 4.4.2008 г., ДВ, бр. 94 от 31.10.2008 г., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г., ДВ, бр. 24 от 31.3.2009 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г., ДВ, бр. 18 от 5.3.2010 г., ДВ, бр. 50 от 2.7.2010 г., ДВ, бр. 89 от 12.11.2010 г., ДВ, бр. 97 от 10.12.2010 г., ДВ, бр. 19 от 8.3.2011 г., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., ДВ, бр. 20 от 9.3.2012 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2012 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 23 от 8.3.2013 г., ДВ, бр. 66 от 26.7.2013 г., ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 34 от 12.5.2015 г., ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г., ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г., ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г., ДВ, бр. 60 от 2.8.2016 г., ДВ, бр. 13 от 7.2.2017 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г., ДВ, бр. 8 от 23.1.2018 г., ДВ, бр. 64 от 3.8.2018 г., ДВ, бр. 90 от 30.10.2018 г., ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., ДВ, бр. 14 от 18.2.2020 г., ДВ, бр. 54 от 16.6.2020 г., ДВ, бр. 65 от 21.7.2020 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.