Закон за данък върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28
ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., ДВ, бр. 37 от 8.05.2007 г., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., ДВ, бр. 52 от 29.06.2007 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г., ДВ, бр. 113 от 28.12.2007 г., ДВ, бр. 106 от 12.12.2008 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2009 г., ДВ, бр. 23 от 27.3.2009 г., ДВ, бр. 74 от 15.9.2009 г., ДВ, бр. 95 от 2.12.2009 г., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., ДВ, бр. 19 от 8.3.2011 г., ДВ, бр. 77 от 4.10.2011 г., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2012 г., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., ДВ, бр. 23 от 8.3.2013 г., ДВ, бр. 30 от 26.3.2013 г., ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г., ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., ДВ, бр. 104 от 3.12.2013 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2014 г., ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., ДВ, бр. 58 от 26.7.2016 г., ДВ, бр. 60 от 2.8.2016 г., ДВ, бр. 74 от 20.9.2016 г., ДВ, бр. 88 от 8.11.2016 г., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., ДВ, бр. 97 от 6.12.2016 г., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., ДВ, бр. 24 от 16.3.2018 г., ДВ, бр. 65 от 7.8.2018 г., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 33 от 19.4.2019 г., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г., ДВ, бр. 14 от 18.2.2020 г., ДВ, бр. 18 от 28.2.2020 г., ДВ, бр. 52 от 9.6.2020 г., ДВ, бр. 55 от 19.6.2020 г., ДВ, бр. 71 от 11.8.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2021 г., ДВ, бр. 111 от 31.12.2021 г., ДВ, бр. 14 от 18.2.2022 г., ДВ, бр. 18 от 4.3.2022 г., ДВ, бр. 52 от 5.7.2022 г., ДВ, бр. 58 от 23.7.2022 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г., ДВ, бр. 42 от 14.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.