Закон за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17
ДВ, бр. 8 от 28.01.2003 г., ДВ, бр. 31 от 4.04.2003 г., ДВ, бр. 67 от 29.07.2003 г., ДВ, бр. 71 от 12.08.2003 г., ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г., ДВ, бр. 19 от 1.3.2005 г., ДВ, бр. 31 от 8.4.2005 г., ДВ, бр. 39 от 10.5.2005 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г., ДВ, бр. 84 от 17.10.2006 г., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 25 от 23.03.2007 г., ДВ, бр. 52 от 29.06.2007 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., ДВ, бр. 67 от 29.7.2008 г., ДВ, бр. 69 от 5.8.2008 г., ДВ, бр. 23 от 27.3.2009 г., ДВ, бр. 24 от 31.3.2009 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 43 от 8.6.2010 г., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., ДВ, бр. 57 от 26.7.2011 г., ДВ, бр. 77 от 4.10.2011 г., ДВ, бр. 21 от 13.3.2012 г., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 34 от 12.5.2015 г., ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г., ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., ДВ, бр. 33 от 26.4.2016 г., ДВ, бр. 42 от 3.6.2016 г., ДВ, бр. 62 от 9.8.2016 г., ДВ, бр. 76 от 30.9.2016 г., ДВ, бр. 62 от 1.8.2017 г., ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г., ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г., ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г., ДВ, бр. 15 от 16.2.2018 г., ДВ, бр. 20 от 6.3.2018 г., ДВ, бр. 24 от 16.3.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г., ДВ, бр. 26 от 22.3.2020 г., ДВ, бр. 28 от 24.3.2020 г., ДВ, бр. 44 от 13.5.2020 г., ДВ, бр. 64 от 18.7.2020 г., ДВ, бр. 12 от 12.2.2021 г., ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г., ДВ, бр. 16 от 25.2.2022 г., ДВ, бр. 25 от 29.3.2022 г., ДВ, бр. 51 от 1.7.2022 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2023 г., ДВ, бр. 65 от 28.7.2023 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.