Вътрешен ред

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 14)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Постановление № 131 на МС от 12.05.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Постановление № 131 на МС от 27.06.2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-14

 Постановление № 131 на МС от 23.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Сърбия и на Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Постановление № 131 на МС от 27.05.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Постановление № 131 на МС от 1.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Технически операции" за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Постановление № 132 на МС от 29.05.2015 г. за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на структурите по § 94, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

 Постановление № 132 на МС от 1.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Постановление № 133 на МС от 23.06.2003 г. за приемане на Наредба за реда за прикриване на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-03

 Постановление № 134 на МС от 8.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-12

 Постановление № 136 на МС от 29.05.2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-01

 Постановление № 140 на МС от 4.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2015 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-03

 Постановление № 142 на МС от 25.07.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за извършване на експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 143 на МС от 20.06.2008 г. за приемане на Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Постановление № 144 на МС от 16.06.2016 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-04

 Постановление № 144 на МС от 19.07.2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 146 на МС от 23.07.2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 147 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 151 на МС от 5.08.1992 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националната служба за охрана при Президента на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 151 на МС от 27.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Постановление № 152 на МС от 12.04.2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 153 на МС от 12.06.2009 г. за определяне на състава и задачите на специализираните формирования на Министерството на вътрешните работи, включени във военновременния състав на Въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 154 на МС от 12.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ислямска република Афга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 154 на МС от 5.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 158 на МС от 29.07.2010 г. за създаване на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Постановление № 159 на МС от 30.07.2018 г. за приемане на Наредба за условията и реда за функциониране на системата за военновременно управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Постановление № 160 на МС от 13.06.2014 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-20

 Постановление № 160 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 161 на МС от 17.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-24

 Постановление № 162 на МС от 15.07.2005 г. за увеличаване на щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Постановление № 163 на МС от 19.07.2005 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Постановление № 169 на МС от 25.08.1999 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 169 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 172 на МС от 15.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Технически операции"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-20

 Постановление № 173 на МС от 31.08.2000 г. за приемане на Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали (от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Постановление № 173 на МС от 2.07.2001 г. за осигуряване на средства за издръжка на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 175 на МС от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Постановление № 175 на МС от 14.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Постановление № 176 на МС от 3.07.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Авиоотряд 28 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-12

 Постановление № 176 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенция "Национална сигурност" и на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 178 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 179 на МС от 11.09.2000 г. за трансформиране на щатна численост, определена за заемане от офицери и сержанти, в щатна численост, определена за заемане от държавни служители - граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 179 на МС от 18.07.2006 г. за увеличаване числения състав на Министерството на вътрешните работи и за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Постановление № 180 на МС от 3.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Постановление № 181 на МС от 22.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. за организиране на обучение на Силите за сигурност на Косово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Постановление № 182 на МС от 24.07.1996 г. за приемане на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 183 на МС от 31.07.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Постановление № 184 от 9.08.2005 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за 2005 г. за неотложни непредвидени разходи, свързани с ликвидирането на последиците от стихийни бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-16

 Постановление № 184 на МС от 23.08.2012 г. за привеждане в съответствие на длъжностите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи, ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" от резерва и по Закона за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 185 на МС от 21.07.2009 г. за приемане на Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Военна полиция" и Класификатор на длъжностите на военнослужещите от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Постановление № 186 на МС от 19.07.2019 г. за приемане на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Постановление № 187 на МС от 6.09.1994 г. за приемане на Национална програма за противодействие на престъпността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 188 на МС от 7.09.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г. за изплащане на парични награди на пожарникарите, участвали в международната мисия за оказване на помощ за гасе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-14

 Постановление № 189 на МС от 1.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-08

 Постановление № 190 на МС от 22.07.2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" за периода от 2014 г. до 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Постановление № 191 на МС от 9.08.2007 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Постановление № 191 на МС от 10.07.2014 г. за създаване на Национален контратерористичен център (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Постановление № 191 на МС от 12.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-17

 Постановление № 192 на МС от 21.09.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за обучение на водачи на моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 192 на МС от 28.07.2006 г. за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Постановление № 192 на МС от 9.08.2007 г. за въвеждане на Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Постановление № 192 на МС от 24.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 194 на МС от 27.07.2015 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Постановление № 196 на МС от 8.07.2011 г. за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 198 на МС от 3.09.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Постановление № 198 на МС от 27.07.2015 г. за създаване на Национален контратерористичен център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 199 на МС от 27.09.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински и ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 205 на МС от 5.09.2007 г. за преобразуване на Научно-приложния институт по пожарна и аварийна безопасност в Научно-приложен институт по пожарна безопасност и защита на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Постановление № 205 на МС от 12.09.2013 г. за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по § 14, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Постановление № 207 на МС от 18.07.2014 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Постановление № 209 на МС от 23.09.2003 г. за създаване и закриване на административни структури към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 210 на МС от 19.07.2011 г. за приемане на Правилник за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 211 на МС от 21.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Постановление № 212 на МС от 24.09.1998 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 212 на МС от 14.08.2006 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, по Зак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Постановление № 213 на МС от 15.05.1997 г. за изграждането, организацията, дейността и стопанисването на граничните контролно-пропускателни пунктове в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 214 на МС от 24.07.2014 г. за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители - стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 216 на МС от 4.11.1991 г. за регламентиране изпълнението на някои специфични дейности на Националната разузнавателна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 216 на МС от 19.08.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-06

 Постановление № 217 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Постановление № 218 на МС от 2.10.2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и за контрола над тях в Държавната комисия по сигурностт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-06

 Постановление № 220 на МС от 3.10.2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 220 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 221 от 25.07.2014 Г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 221 на МС от 8.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Постановление № 222 на МС от 25.07.2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 222 на МС от 9.11.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-29

 Постановление № 223 на МС от 9.10.1998 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 223 на МС от 9.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Постановление № 225 на МС от 20.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за 2012 г. за неотложни и непредвидени разходи, свързани с преодоляване на последиците от бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Постановление № 225 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. във връзка с предоставянето за управление на стопанство "Кричим"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 226 на МС от 10.09.2019 г. за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция и приемане на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 228 на МС от 24.09.2012 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Постановление № 228 на МС от 20.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 231 на МС от 4.09.2006 г. за определяне районите на действие и седалищата на териториалните структури на Национална служба "Сигурност" на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Постановление № 232 на МС от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 234 на МС от 3.11.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Постановление № 235 на МС от 3.09.2004 г. за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи и за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Постановление № 235 на МС от 31.07.2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Постановление № 238 на МС от 4.08.2011 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за военната полиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Постановление № 243 на МС от 23.10.2013 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на информация и данни за въвеждане в Информационната система на Европол в съответствие с Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 06.04.2009 г. за създаване на Европейск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-01

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 14)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 1307 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА