Вътрешен ред

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 13)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  следваща> последна>>
 Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-23

 Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Правилник за прилагане на Указ № 904 за борба с дребното хулиганство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Правилник за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Правилник за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Правилник за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Правилник за устройството и дейността на Главна дирекция "Охрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Правилник за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-18

 Правилник за устройството и дейността на Научно-приложния институт по пожарна безопасност и защита на населението при Генерална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Правилник за устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Правилник за устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-03

 Правилник за устройството и дейността на Националната служба за охрана при президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт по криминалистика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Правилник за устройството и дейността на Националния учебен център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правилник за устройството и дейността на университет с наименование Aкадемия на Mинистерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Правилник за устройството и дейността на Централното военно окръжие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение при Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Правилник за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Принципи на международното сътрудничество при разкриването, арестуването, екстрадирането и осъждането на виновните за военните престъпления и престъпленията против човечеството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за административно сътрудничество между Министерството на вътрешните работи на Република България и Федералното министерство на вътрешните работи на Република Австрия в областта на противодействието на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-14

 Протокол за борба с незаконните актове на насилие в летищата, обслужващи международната гражданска авиация, допълващ разпоредбите на Конвенцията за борба с незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация, приета в Монреал на 23.0
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за засилено тристранно сътрудничество в борбата срещу престъпността и особено трансграничната престъпност между правителството на Република България, правителството на Румъния и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-16

 Протокол за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Протокол за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Протокол за прилагане на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Косово за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Протокол за реда за обмен на информация за обстановката на международните пунктове за преминаване на държавните граници на Република България и Грузия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за сътрудничество в областта на правоприлагането между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-10

 Протокол за сътрудничество между Министерството на вътрешните работи на Република България и Държавния департамент за охрана на държавната граница на Грузия в областта на оперативно-издирвателната дейност, свързана с охраната на държавната граница в места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Албания за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Албания относно реадмисията на лица, пребиваващи без
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-11

 Протокол между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Румъния за прилагане на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Румъния за обратно приемане на собствени гр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Протокол между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Чешката република за осъществяване на съвместни патрули за опазване на обществения ред и сигурност в курортите на територията на Република Бъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Армения за прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за обратното приемане на пребиваващи без разрешение лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за обратното приемане на пребиваващи без разрешение лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на борбата с трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-13

 Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Протокол между Република България, Република Турция и Румъния за сътрудничество при провеждането на извънредни хуманитарни операции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Протокол от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Протокол срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Протокол срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Протокол, изменящ Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Разпореждане № 8 на МС от 22.03.1985 г. за подобряване научното обслужване и ускорено внедряване на техническия прогрес при организацията и безопасността на движението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 4 на КС на РБ от 16.03.2017 г. по Конституционно дело № 16 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Решение № 8 на КС на РБ от 27.06.2017 г. по Конституционно дело № 1 от 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Решение № 38 на МС от 29.01.1999 г. за обявяване на 8 ноември - Св. Архангел Михаил, за професионален празник на служителите от Националната служба "Полиция" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 75 на МС от 10.02.2011 г. за обявяване на 13 февруари за професионален празник на служителите от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Решение № 167 на МС от 4.05.1992 г. за пререгистрация на огнестрелното оръжие, ползвано от юридически и физически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 268 на МС от 14.04.2016 г. за приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-19

 Решение № 341 на МС от 16.05.2007 г. за освобождаване от такси за издаване на визи на участниците в 36-ата европейска регионална конференция на Международната организация на криминалната полиция "Интерпол" - Варна, 30 май - 1 юни 2007 г., по отношение на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение № 353 на МС от 19.06.2019 г. за обявяване на 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Решение № 386 на МС от 6.06.2002 г. за обявяване на 26 юли за професионален празник на служителите от Национална служба "Жандармерия" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 442 на МС от 7.07.2008 г. за одобряване прилагането на Решение № 582/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17.06.2008 г. за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-08

 Решение № 459 на МС от 3.07.2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15.05.2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Решение № 473 на МС от 27.10.1994 г. за инвентаризиране, пререгистриране, изземване и съхраняване на огнестрелното оръжие, притежавано и ползвано от юридически и физически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 1254 от 6.02.2023 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение № 1694 от 17.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Решение № 3515 от 29.03.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Решение № 4824 от 9.05.2023 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-26

 Решение № 5493 от 10.05.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Решение № 5579 от 3.05.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Решение № 5629 от 9.06.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-26

 Решение № 6092 от 22.04.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Решение № 6356 от 27.06.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Решение № 9508 от 13.07.2009 Г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Решение № 10369 от 11.07.2011 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Решение № 10501 от 12.10.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Решение № 10515 от 12.10.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Решение № 12975 от 2.12.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Решение на НС за избиране на Комисия за борба с корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Решение на НС за изключване на някои факти, сведения и предмети от състава на Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за мерки в борбата с престъпността и корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 04.07.2013 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Решение на НС от 05.10.2017 г. за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Решение на НС от 09.09.2016 г. за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Решение на НС от 1.02.2012 г. за създаване на Временна анкетна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Решение на НС от 1.03.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучването на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Решение на НС от 1.09.2016 г. за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-09

 Решение на НС от 1.09.2016 г. за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение на НС от 1.09.2016 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение на НС от 1.09.2016 г. за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 13)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 1292 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА