Постановление № 234 на МС от 3.11.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13
ДВ, бр. 89 от 8.11.2005 г., ДВ, бр. 92 от 18.11.2005 г., ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.