Постановление № 205 на МС от 12.09.2013 г. за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по § 14, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20
ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.