Вътрешен ред

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1201 до 1300 (стр. 13 от 14)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 14  следваща> последна>>
 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за изграждане и функциониране на Съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-27

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за откриването на държавната българо-румънска граница на международен граничен контролно-пропускателен пункт Русе - Гюргево - ферибот, подписано на 29 април 2022 г. в гр.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на извънредните ситуации, подписано на 29 март 2019 г. в Букурещ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество между органите за охрана на границата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния относно съвместен контрол за преминаване на границата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в борбата с престъпността, особено в нейните организирани форми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на превантивната дейност за предотвратяване и намаляване на последствията от промишлени аварии, катастрофи и стихийни бедствия и лик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в превенцията и борбата с престъпността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-10

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимна защита на секретната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална Република Германия за сътрудничество в противодействието на организираната и тежката престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Френската република за взаимната защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-03

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за полицейско сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за полицейско сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество при бедствия, подписано на 26 юли 2019 г. в Подгорица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Чешката република за сътрудничество в борбата с престъпността и опазването на обществения ред и сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Споразумение между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за полицейско сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария за полицейско сътрудничество в борбата с престъпността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Споразумение между правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия за полицейско сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България, правителството на Република Гърция и правителството на Република Турция за изграждане и функциониране на Съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Споразумение между Република България и Грузия за сътрудничество в областта на защитата при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Споразумение между Република България и Кралство Испания за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Споразумение между Република България и Кралство Испания за взаимно признаване и преиздаване на свидетелствата за управление на моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Република България и Република Македония за сътрудничество при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Споразумение между Република България и Република Унгария за сътрудничество в областта на превенцията и борбата с престъпността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Споразумение между Република България и Словашката република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-20

 Споразумение между Република България и Чешката република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-25

 Споразумение по индустриална сигурност между правителството на Република България и правителството на Канада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-04

 Указ № 2 от 10.01.2008 г. за освобождаване на главен комисар Иван Иванов Драшков от длъжността директор на Национална служба "Сигурност" - МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Указ № 3 от 11.01.2007 г. за освобождаване на главен комисар Иван Димитров Чобанов от длъжността директор на Национална служба "Сигурност" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Указ № 3 от 10.01.2008 г. за назначаване на главен комисар Валентин Иванов Петров, директор на Национална служба "Полиция" - МВР, временно назначен на длъжност главен секретар на Министерството на вътрешните работи, на длъжността главен секретар на МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Указ № 4 от 11.01.2007 г. за назначаване на комисар Иван Иванов Драшков - заместник-директор на Национална служба "Сигурност" на Министерството на вътрешните работи, на длъжността директор на Национална служба "Сигурност" на Министерството на вътрешните р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Указ № 4 от 10.01.2008 г. за назначаване на комисар Веселин Маринов Петров, заместник-директор на Национална служба "Полиция" - МВР, на длъжността директор на Национална служба "Полиция" - МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Указ № 10 от 27.01.2020 г. за освобождаване на полковник Росен Тинков Тодоров от длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана, считано от 14.02.2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Указ № 15 от 2.02.2010 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

 Указ № 20 от 4.02.2019 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Указ № 36 от 11.03.2015 г. за освобождаване на Светлозар Стоянов Лазаров от длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Указ № 37 от 11.03.2015 г. за назначаване на Георги Димов Костов за главен секретар на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Указ № 38 от 11.03.2015 г. за освобождаване на Владимир Богданов Писанчев от длъжността председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Указ № 39 от 18.03.2015 г. за назначаване на Димитър Здравков Георгиев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Указ № 45 от 9.03.2011 г. за назначаване на Константин Кирилов Казаков за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" за срок до 1.01.2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-15

 Указ № 47 от 27.02.2020 г. за назначаване на полковник Милен Анчев Русев на длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Указ № 82 от 26.04.2013 г. за освобождаване на бригаден генерал Тодор Николаев Коджейков от длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана и за назначаването му на длъжността началник на Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-07

 Указ № 83 от 26.04.2013 г. за назначаване на полковник Калин Стоянчев Иванов на длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-07

 Указ № 101 от 7.04.2008 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания, считано от 1 юни 2008 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Указ № 108 от 11.04.2006 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Указ № 111 от 6.06.2013 г. за освобождаване на главен комисар Калин Георгиев Георгиев от длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Указ № 112 от 6.06.2013 г. за назначаване на Светлозар Стоянов Лазаров на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Указ № 115 от 7.06.2013 г. за прекратяване предсрочно пълномощията на Константин Кирилов Казаков като председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Указ № 122 от 22.06.2020 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-26

 Указ № 137 от 30.04.2024 г. за освобождаване на пол-ковник Милен Анчев Русев от длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана, считано от 15 май 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Указ № 141 от 14.05.2021 г. за прекратяване на правомощията на главния секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Ивайло Стефанов Иванов и освобождаването му от длъжност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Указ № 142 от 9.06.2014 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Указ № 153 от 24.07.2013 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-26

 Указ № 154 от 28.07.2020 г. за освобождаване на бригаден генерал Красимир Александров Станчев от длъжността началник на Националната служба за охрана, считано от 31 юли 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Указ № 155 от 28.07.2020 г. за определяне на полковник Емил Симеонов Тонев - заместник-началник на Националната служба за охрана, да изпълнява правомощията на началник на Националната служба за охрана, считано от 31 юли 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Указ № 168 от 8.06.2009 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Указ № 168 от 12.07.2021 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Указ № 177 от 25.07.2019 г. за определяне на Илия Веселинов Милушев за член на Съвета по киберсигурността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-02

 Указ № 182 от 9.09.2020 г. за освобождаване на Илия Веселинов Милушев като член на Съвета по киберсигурността и определяне на Стефан Димитров Годжевъргов - съветник по сигурност и отбрана, за член на Съвета по киберсигурността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Указ № 193 от 20.07.2018 г. за освобождаване на Драгомир Здравков Димитров от длъжността председател на Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-27

 Указ № 194 от 20.07.2018 г. за назначаване на Атанас Ангелов Атанасов на длъжността председател на Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-27

 Указ № 197 от 3.05.2006 за назначаване Кирил Михайлов Войнов на длъжността директор на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Указ № 198 от 3.05.2006 за назначаване Иван Димитров Чобанов на длъжността директо служба "Сигурност" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Указ № 199 от 3.05.2006 за назначаване Валентин Иванов Петров на длъжността директор на Национална служба "Полиция" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Указ № 200 от 3.05.2006 за назначаване Илия Тодоров Илиев на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Указ № 202 от 5.08.2021 г. за назначаване на Петър Илиев Тодоров за главен секретар на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-10

 Указ № 203 от 19.05.2005 г. за назначаване на генерал-майор Иван Димитров Чобанов, директор на Национална служба "Сигурност" - МВР, за временно изпълняващ длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-03

 Указ № 209 от 20.10.2017 г. за назначаване на Цветан Петров Китов за председател на Държавна агенция "Технически операции"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Указ № 211 от 1.07.2008 г. за освобождаване на главен комисар Веселин Маринов Петров от длъжността директор на Национална служба "Полиция" - МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-08

 Указ № 212 от 1.07.2008 г. за назначаване на главен комисар Красимир Петров Петров - директор на Главна дирекция "Гранична полиция", той и заместник-директор на Национална служба "Полиция" - МВР, за изпълняващ длъжността директор на Национална служба "Пол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-08

 Указ № 219 от 20.09.2019 г. за назначаване на полковник Красимир Александров Станчев на длъжността началник на Националната служба за охрана и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Указ № 260 от 13.07.2009 г. за освобождаване на бригаден генерал Румен Георгиев Радев от длъжността командир на 3-та изтребителна авиационна база и за назначаването му на длъжността заместник-началник на щаба по подготовката на Военновъздушните сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-21

 Указ № 261 от 13.07.2009 г. за освобождаване на бригаден генерал Милко Тодоров Чулев от длъжността директор на Служба "Военна полиция" и за назначаването му на длъжността заместник главен инспектор на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-21

 Указ № 262 от 13.07.2009 г. за освобождаване на бригаден генерал Детелин Стоянов Мажгуров от длъжността директор на дирекция "Войсково разузнаване" в Генералния щаб на Българската армия и за назначаването му на длъжността заместник-директор на Служба "Вое
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-21

 Указ № 263 от 13.07.2009 г. за назначаване на полковник Иван Николаев Мечков на длъжността директор на Служба "Военна полиция" и за удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-21

 Указ № 265 от 9.02.1978 г. за гражданската отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 290 от 13.08.2009 г. за освобождаване на главен комисар Павлин Георгиев Димитров от длъжността генерален комисар на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-21

 Указ № 291 от 13.08.2009 г. за назначаване на главен комисар Калин Георгиев Георгиев, директор на Главна дирекция "Криминална полиция" на Министерството на вътрешните работи, на длъжността генерален комисар на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-21

 Указ № 309 от 29.09.2005 г. за назначаване на генерал-майор Ваньо Митков Танов - директор на Регионалната дирекция на вътрешните работи - Русе, за директор на Национална служба "Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-07

 Указ № 391 от 29.11.2007 г. за освобождаване на главен комисар Илия Тодоров Илиев от длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-07

 Указ № 392 от 29.11.2007 г. за назначаване временно главен комисар Валентин Иванов Петров - директор на Национална служба "Полиция" - МВР, на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-07

 Указ № 422 от 27.12.2007 г. за назначаване на Петко Гаврилов Сертов за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" за срок 5 години, считано от 1 януари 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Указ № 423 от 27.12.2005 г. за удостояване полковник Румен Илиев Марков - ректор на Академията на Министерството на вътрешните работи, със звание "генерал-майор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Указ № 424 от 27.12.2005 г., за удостояване полковник Бисер Денчев Иванов - директор на Регионалната дирекция на вътрешните работи - Плевен, със звание "генерал-майор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Указ № 425 от 27.12.2005 г., за удостояване полковник Иван Иванов Драшков - заместник-директор на Национална служба "Сигурност" на Министерството на вътрешните работи, със звание "генерал-майор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Указ № 426 от 27.12.2005 г., за освобождаване на генерал-майор Валери Методиев Григоров от длъжността директор на Национална служба "Гранична полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Указ № 427 от 27.12.2005 г., назначаване генерал-майор Красимир Петров Петров на длъжността директор на Национална служба "Гранична полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Указ № 435 от 20.12.2012 г. за назначаване на Константин Кирилов Казаков за председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Указ № 904 от 28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Указ за борба с дребното хулиганство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Устройствен правилник на Авиоотряд 28 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-12

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Гражданска защита" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Технически операции"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Технически операции" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Устройствен правилник на Държавната агенция "Гражданска защита"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

Показани от 1201 до 1300 (стр. 13 от 14)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 14  следваща> последна>>

Общо: 1307 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА