Вътрешен ред

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1301 до 1306 (стр. 14 от 14)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 следваща> последна>>
 Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Устройствен правилник на Министерството на външните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-13

 Устройствен правилник на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Устройствен правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Факултативен протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 18.12.2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-08

 Харта за организация и функциониране на Регионалния център към Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа (ИСЮЕ център) за борба с трансграничната престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1301 до 1306 (стр. 14 от 14)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 следваща> последна>>

Общо: 1306 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА