Наказателен кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03
ДВ, бр. 26 от 30.03.2004 г., ДВ, бр. 103 от 23.11.2004 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2005 г., ДВ, бр. 43 от 20.5.2005 г., ДВ, бр. 76 от 20.9.2005 г., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., ДВ, бр. 75 от 12.09.2006 г., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., ДВ, бр. 38 от 11.05.2007 г., ДВ, бр. 57 от 13.07.2007 г., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г., ДВ, бр. 89 от 6.11.2007 г., ДВ, бр. 94 от 16.11.2007 г., ДВ, бр. 19 от 22.2.2008 г., ДВ, бр. 67 от 29.7.2008 г., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2009 г., ДВ, бр. 23 от 27.3.2009 г., ДВ, бр. 27 от 10.4.2009 г., ДВ, бр. 32 от 28.4.2009 г., ДВ, бр. 47 от 23.6.2009 г., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., ДВ, бр. 26 от 6.4.2010 г., ДВ, бр. 32 от 27.4.2010 г., ДВ, бр. 33 от 26.4.2011 г., ДВ, бр. 60 от 5.8.2011 г., ДВ, бр. 19 от 6.3.2012 г., ДВ, бр. 20 от 9.3.2012 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2012 г., ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г., ДВ, бр. 61 от 9.7.2013 г., ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г., ДВ, бр. 19 от 5.3.2014 г., ДВ, бр. 53 от 27.6.2014 г., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 24 от 31.3.2015 г., ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г., ДВ, бр. 74 от 26.9.2015 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., ДВ, бр. 32 от 22.4.2016 г., ДВ, бр. 47 от 21.6.2016 г., ДВ, бр. 83 от 21.10.2016 г., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., ДВ, бр. 13 от 7.2.2017 г., ДВ, бр. 54 от 5.7.2017 г., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., ДВ, бр. 101 от 19.12.2017 г., ДВ, бр. 55 от 3.7.2018 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2019 г., ДВ, бр. 7 от 22.1.2019 г., ДВ, бр. 16 от 22.2.2019 г., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., ДВ, бр. 13 от 14.2.2020 г., ДВ, бр. 23 от 14.3.2020 г., ДВ, бр. 28 от 24.3.2020 г., ДВ, бр. 44 от 13.5.2020 г., ДВ, бр. 88 от 13.10.2020 г., ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г., ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г., ДВ, бр. 9 от 2.2.2021 г., ДВ, бр. 84 от 8.10.2021 г., ДВ, бр. 53 от 8.7.2022 г., ДВ, бр. 79 от 4.10.2022 г., ДВ, бр. 10 от 31.1.2023 г., ДВ, бр. 67 от 4.8.2023 г., ДВ, бр. 82 от 29.9.2023 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 23 от 19.3.2024 г., ДВ, бр. 39 от 1.5.2024 г., ДВ, бр. 41 от 10.5.2024 г., ДВ, бр. 42 от 14.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.