Наказателно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Акт на съвета от 16.10.2001 г. за съставяне в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз на Протокол към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Акт на Съвета от 29.05.2000 година за съставяне на Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз, в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Втори факултативен протокол към международния пакт за граждански и политически права, приет с цел премахване на смъртното наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранция за защита правата на осъдените на смърт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за екстрадиция между Република България и Република Индия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Индия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Договор за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Индия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Договор между правителството на Република България и правителството на Ирландия за сътрудничество в борбата с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори, изпирането на пари, организираната престъпност, търговията с хора, тероризма и други тежки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Договор между Република България и Република Казахстан за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Договор между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Договор между Република България и Република Турция за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между Република България и Република Узбекистан за правна помощ по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Допълнителен протокол към Наказателната конвенция относно корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Закон за Eвропейската заповед за разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-23

 Закон за амнистия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Закон за амнистия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия и връщане на отнети имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 11.05.1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 1947 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 1950 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 1964 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 1974 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 20.11.1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 28.03.1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 30.05.1984 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за амнистия от 7.07.1981 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Закон за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Закон за оттегляне на резервите, направени от Република България в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Наказателната конвенция относно корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за ратифициране на Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание, и на Протокол № 6 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гражданската конвенция за корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за някои аспекти на правната взаимопомощ по наказателни дела между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Закон за ратифициране на Договора между Кралство Белгия, Федерална република Германия, Кралство Испания, Френската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Република Австрия относно засилване на презграничното сътрудничество, особ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-06

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Турция за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Наказателната конвенция относно корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в Многогодишния план за действие на Общността за създаване на условия за безопасно ползване на Интернет и на нови on-line
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Закон за ратифициране на Наказателната конвенция относно корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Инструкция № I-1298 от 15.10.2015 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" на Бюрото по защита при главния прокурор за изпълнение на функциите на бюрото (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Инструкция № RB 421133-001-09/4а-114 от 23.04.2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор (поверително) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-16

 Инструкция № RB 421133-001-09/4а-11 от 1.02.2021 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и главни дирекции "Изпълнение на наказанията" и "Охрана" към министъра на правосъдието при осъществяване дейността на Бюрото по защита при глав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Инструкция № І-6 от 14.04.2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Държавна агенция "Национална сигурност" при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № И-1 от 10.11.2021 г. за условията и реда за организиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Инструкция № И-2 от 11.10.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Държавна агенция "Национална сигурност" при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № И-3 от 18.10.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Националната служба за охрана при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № И-4 от 4.11.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застраш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № 1 от 5.10.2012 г. за взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България срещу престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-16

 Инструкция № 1 от 15.04.2018 г. за реда за осъществяване на оперативно-издирвателна дейност чрез специфични способи и средства от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (секрет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Инструкция № 2 от 5.09.2018 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за неприлагане срока на давност по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за предотвратяване и наказание на престъпленията против лица, ползуващи се с международна защита, в това число и дипломатическите агенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за преследване и наказване на престъплението геноцид
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Конвенция за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-03

 Конвенция на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-11

 Конвенция относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Международна конвенция за предотвратяване и наказание на престъплението апартейд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наказателен кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Наказателна конвенция относно корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 15.08.2018 г. за условията и реда за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност чрез гласни и негласни методи и средства от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материално отговорни и други длъжности от осъдени лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-10

 Наредба за прилагане на чл. 5, ал. 2 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба-закон за амнистия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба-закон за съдене от народен съд виновниците за въвличане българия в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 113 на МС от 8.06.2010 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Постановление № 131 на МС от 6.06.2008 г. за предоставяне на финансова помощ на Китайската народна република и на Бирма/Мианма за намаляване на негативните последици от сполетелите ги природни бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-17

 Постановление № 215 на МС от 14.09.2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-05

 Постановление № 242 на МС от 9.11.2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Постановление № 245 на МС от 4.09.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-11

 Постановление № 317 на МС от 7.10.2022 г. за създаване на Съвет за криминологични изследвания и за приемане на правилник за неговата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-14

 Постановление № 373 на МС от 22.12.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правила на ООН относно минималните стандарти отнасящи се до младежката престъпност (Пекинските правила)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-05

 Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правилник за прилагане на Указ № 904 за борба с дребното хулиганство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт по криминалистика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-16

 Правилник за устройството и дейността на Съвета за криминологични изследвания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-14

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 154 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА