Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-26
ДВ, бр. 55 от 17.06.2003 г., ДВ, бр. 59 от 1.07.2003 г., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., ДВ, бр. 39 от 12.05.2004 г., ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г., ДВ, бр. 31 от 8.4.2005 г., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г., ДВ, бр. 38 от 9.05.2006 г., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., ДВ, бр. 11 от 2.02.2007 г., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., ДВ, бр. 16 от 15.2.2008 г., ДВ, бр. 23 от 27.3.2009 г., ДВ, бр. 36 от 15.5.2009 г., ДВ, бр. 44 от 12.6.2009 г., ДВ, бр. 87 от 3.11.2009 г., ДВ, бр. 25 от 30.3.2010 г., ДВ, бр. 59 от 31.7.2010 г., ДВ, бр. 73 от 17.9.2010 г., ДВ, бр. 77 от 1.10.2010 г., ДВ, бр. 39 от 20.5.2011 г., ДВ, бр. 92 от 22.11.2011 г., ДВ, бр. 26 от 30.3.2012 г., ДВ, бр. 53 от 13.7.2012 г., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 47 от 26.6.2015 г., ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 15 от 16.2.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 101 от 7.12.2018 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г., ДВ, бр. 25 от 29.3.2022 г., ДВ, бр. 51 от 1.7.2022 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2023 г., ДВ, бр. 80 от 19.9.2023 г., ДВ, бр. 23 от 19.3.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.