Закон за държавния служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20
ДВ, бр. 95 от 28.10.2003 г., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., ДВ, бр. 19 от 1.3.2005 г., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., ДВ, бр. 43 от 29.4.2008 г., ДВ, бр. 94 от 31.10.2008 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г., ДВ, бр. 35 от 12.5.2009 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2009 г., ДВ, бр. 74 от 15.9.2009 г., ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г., ДВ, бр. 15 от 23.2.2010 г., ДВ, бр. 46 от 18.6.2010 г., ДВ, бр. 58 от 30.7.2010 г., ДВ, бр. 77 от 1.10.2010 г., ДВ, бр. 91 от 19.11.2010 г., ДВ, бр. 97 от 10.12.2010 г., ДВ, бр. 1 от 4.1.2011 г., ДВ, бр. 18 от 1.3.2011 г., ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г., ДВ, бр. 15 от 21.2.2012 г., ДВ, бр. 20 от 9.3.2012 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 24 от 31.3.2015 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г., ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г., ДВ, бр. 38 от 20.5.2016 г., ДВ, бр. 57 от 22.7.2016 г., ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г., ДВ, бр. 30 от 3.4.2018 г., ДВ, бр. 38 от 8.5.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., ДВ, бр. 23 от 19.3.2019 г., ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., ДВ, бр. 13 от 14.2.2020 г., ДВ, бр. 28 от 24.3.2020 г., ДВ, бр. 44 от 13.5.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.