Закон за движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28
ДВ, бр. 16 от 18.02.2003 г., ДВ, бр. 22 от 11.03.2003 г., ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г., ДВ, бр. 115 от 30.12.2004 г., ДВ, бр. 79 от 4.10.2005 г., ДВ, бр. 92 от 18.11.2005 г., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г., ДВ, бр. 102 от 20.12.2005 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 61 от 28.07.2006 г., ДВ, бр. 64 от 8.08.2006 г., ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г., ДВ, бр. 85 от 20.10.2006 г., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., ДВ, бр. 22 от 13.03.2007 г., ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 97 от 23.11.2007 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., ДВ, бр. 36 от 4.4.2008 г., ДВ, бр. 43 от 29.4.2008 г., ДВ, бр. 69 от 5.8.2008 г., ДВ, бр. 88 от 10.10.2008 г., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., ДВ, бр. 74 от 15.9.2009 г., ДВ, бр. 75 от 18.9.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 54 от 16.7.2010 г., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., ДВ, бр. 10 от 1.2.2011 г., ДВ, бр. 19 от 8.3.2011 г., ДВ, бр. 39 от 20.5.2011 г., ДВ, бр. 48 от 24.6.2011 г., ДВ, бр. 20 от 9.3.2012 г., ДВ, бр. 47 от 22.6.2012 г., ДВ, бр. 53 от 13.7.2012 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2012 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2012 г., ДВ, бр. 75 от 2.10.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г., ДВ, бр. 53 от 27.6.2014 г., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 19 от 13.3.2015 г., ДВ, бр. 37 от 22.5.2015 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г., ДВ, бр. 50 от 1.7.2016 г., ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г., ДВ, бр. 86 от 1.11.2016 г., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г., ДВ, бр. 9 от 26.1.2017 г., ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г., ДВ, бр. 54 от 5.7.2017 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 77 от 26.9.2017 г., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., ДВ, бр. 2 от 3.1.2018 г., ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г., ДВ, бр. 17 от 23.2.2018 г., ДВ, бр. 55 от 3.7.2018 г., ДВ, бр. 59 от 17.7.2018 г., ДВ, бр. 62 от 27.7.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., ДВ, бр. 13 от 12.2.2019 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г., ДВ, бр. 60 от 30.7.2019 г., ДВ, бр. 51 от 5.6.2020 г., ДВ, бр. 60 от 7.7.2020 г., ДВ, бр. 69 от 4.8.2020 г., ДВ, бр. 71 от 11.8.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., ДВ, бр. 18 от 2.3.2021 г., ДВ, бр. 23 от 19.3.2021 г., ДВ, бр. 26 от 30.3.2021 г., ДВ, бр. 80 от 24.9.2021 г., ДВ, бр. 84 от 8.10.2021 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 14 от 10.2.2023 г., ДВ, бр. 59 от 11.7.2023 г., ДВ, бр. 65 от 28.7.2023 г., ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г., ДВ, бр. 67 от 4.8.2023 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., ДВ, бр. 13 от 13.2.2024 г., ДВ, бр. 41 от 10.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.