Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 32)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Постановление № 10 на МС от 20.01.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на лицензионната такса по Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Постановление № 10 на МС от 30.01.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-04

 Постановление № 10 на МС от 19.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Постановление № 11 на MС от 19.01.2005 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Постановление № 11 на МС от 20.01.2009 г. за разходване на средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Постановление № 11 на МС от 3.02.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Постановление № 11 на МС от 19.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Постановление № 11 на МС от 24.01.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Постановление № 11 на МС от 19.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Постановление № 11 на МС от 25.01.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Постановление № 11 на МС от 25.01.2024 г. за определяне на Правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи и за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Постановление № 12 на МС от 21.01.2005 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Постановление № 12 на МС от 23.01.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Постановление № 13 на МС от 30.01.2006 г. за определяне на условията и реда за разходване на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани през 2006 г., които нямат доход и/или лично имущество, което
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Постановление № 13 на МС от 31.01.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Постановление № 13 на МС от 21.01.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Постановление № 13 на МС от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 13 на МС от 29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-16

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2006 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 14 на МС от 19.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Постановление № 14 на МС от 29.01.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-26

 Постановление № 15 на МС от 15.02.2000 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 15 на МС от 31.01.2005 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерството на икономиката за изпълнение на мярка 1 от Иновационната стратегия на Република България - "Създаване на Национален иновацион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Постановление № 15 на МС от 31.01.2011 г. за одобряване на единни разходни стандарти за финансиране през 2011 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-04

 Постановление № 15 на МС от 19.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-26

 Постановление № 15 на МС от 1.02.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-02

 Постановление № 15 на МС от 21.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Постановление № 15 на МС от 31.01.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-02

 Постановление № 16 на МС от 30.01.2003 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-23

 Постановление № 16 на МС от 2.02.2006 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Постановление № 16 на МС от 11.02.2010 г. за предоставяне на хуманитарна помощ на Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) за кампанията "Надежда за децата на Хаити"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-16

 Постановление № 16 на МС от 24.01.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Постановление № 16 на МС от 31.01.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-07

 Постановление № 17 на МС от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично уча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 17 на МС от 31.01.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-04

 Постановление № 17 на МС от 24.01.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини за основен ремонт и за изграждане на детски ясли и детски градини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Постановление № 17 на МС от 30.01.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Постановление № 17 на МС от 21.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Постановление № 17 на МС от 31.01.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-02

 Постановление № 18 на МС от 7.02.2014 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за честване на 1000 години от смъртта на цар Самуил Български (юли - октомври 2014 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-14

 Постановление № 18 на МС от 8.02.2018 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Постановление № 18 на МС от 21.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Постановление № 19 на МС от 8.02.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при наводнението вследстви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Постановление № 19 на МС от 7.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Постановление № 19 на МС от 28.01.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Постановление № 19 на МС от 8.02.2018 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Постановление № 19 на МС от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 20 на МС от 2.02.2007 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 20 на МС от 7.02.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Постановление № 21 на МС от 10.02.2012 г. за одобряване на единни разходни стандарти за финансиране през 2012 г. на държавните културни институти в системата на Министерството на културата, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Постановление № 21 на МС от 28.01.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Постановление № 21 на МС от 26.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 21 на МС от 15.02.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Постановление № 21 на МС от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 21 на МС от 15.02.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Постановление № 22 на МС от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 22 на МС от 15.02.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Постановление № 23 на МС от 10.02.1999 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 23 на МС от 14.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за финансиране на дейностите по българското национално участие в ЕКСПО 2015 в Милано, Италия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Постановление № 23 на МС от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 24 на МС от 10.02.2012 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изплащане на задълженията по проект "Укрепване на бреговете на река Арда в района на град Кърджал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Постановление № 24 на МС от 1.02.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Община Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Постановление № 24 на МС от 7.02.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Постановление № 24 на МС от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 25 на МС от 14.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Постановление № 25 на МС от 26.01.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Българската национална телевизия за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 25 на МС от 22.02.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г., свързани с финансово осигуряване на приноса на Република България за поддържането на Афганистанските сили за сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Постановление № 25 от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 26 на МС от 24.01.1995 г. за откриване на извънбюджетна приходно-разходна сметка към Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 26 на МС от 10.02.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Постановление № 26 на МС от 22.02.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. по бюджета на Държавн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Постановление № 26 на МС от 20.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-24

 Постановление № 26 на МС от 22.02.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа и Министерството на образованието и науката за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-27

 Постановление № 27 на МС от 9.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 27 на МС от 7.02.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Постановление № 27 от 11.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-16

 Постановление № 27 на МС от 22.02.2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-27

 Постановление № 28 на МС от 15.02.1999 г. за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 28 на МС от 12.02.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 28 на МС от 23.02.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-27

 Постановление № 29 на МС от 7.02.2013 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общини от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 29 от 11.02.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-16

 Постановление № 29 на МС от 10.03.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г. във връзка с увеличаване на капитала на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Сортови семена - Елит" - ЕАД, С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-25

 Постановление № 30 на МС от 6.02.2004 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Постановление № 30 от 11.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2016 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по завършени проекти на общини по Програмата за развитие на селските
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-16

 Постановление № 30 на МС от 1.03.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за честване на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877 - 1878) и възстановяването на българската държав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Постановление № 30 на МС от 22.02.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Постановление № 30 на МС от 23.02.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-27

 Постановление № 31 на МС от 9.02.2001 г. за осигуряване на допълнителни средства от републиканския бюджет на Министерството на правосъдието за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата подсъдими български граждани по дело № 44/99 на Народния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 6.02.2004 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2004 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата подсъдими български граждани по дело № 607/2003 г. на съда в Бенгази, Либия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 28.02.2005 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2005 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в "Експо 2005" в Аичи, Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Постановление № 31 на МС от 13.02.2009 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Постановление № 31 на МС от 28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Постановление № 31 на МС от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 32 на МС от 12.03.2010 г. за прехвърляне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2010 г. за организиране на работна среща на страните - членки на Европейския съюз, по изпълнението на Европейската програма за на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Постановление № 32 на МС от 28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Постановление № 32 на МС от 26.02.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-21

 Постановление № 33 на МС от 24.02.1992 г. за извеждане на Националния статистически архив на специална извънбюджетна приходно-разходна сметка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 32)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 3122 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА