Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 32)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Постановление № 53 на МС от 13.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 53 на МС от 26.03.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Постановление № 53 на МС от 18.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Постановление № 53 на МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 54 на МС от 14.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 54 на МС от 12.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 54 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Постановление № 54 на МС от 13.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 54 на МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 55 на МС от 5.03.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2003 г. за организиране и провеждане на тържественото честване на 125-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877 - 1878 г.) и възстановяването на бъл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 55 на МС от 14.03.2014 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2014 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 55 на МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 55 на МС от 21.03.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери за Българската академия на науките и държавните висши училища чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-26

 Постановление № 56 на МС от 14.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за честване на 100-годишнината от рождението на Борис Христов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 56 на МС от 16.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 56 на МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 56 на МС от 21.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-26

 Постановление № 57 на МС от 14.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на участието на Република България като страна - партньор на международното и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Постановление № 57 на МС от 6.04.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Постановление № 57 на МС от 18.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Постановление № 57 на МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 57 на МС от 21.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-31

 Постановление № 58 на МС от 14.03.2009 г. за целево предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Висшия съдебен съвет за нуждите на Прокуратурата на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Постановление № 58 на МС от 18.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Постановление № 58 на МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 58 на МС от 21.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Постановление № 59 на МС от 9.03.2001 г. за осигуряване на допълнителни средства от републиканския бюджет на Министерството на външните работи за поемане на разходи за защитата на шестимата подсъдими български граждани по дело № 44/99 на Народния съд на Л
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 59 на МС от 6.04.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Постановление № 59 на МС от 11.03.2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Постановление № 59 на МС от 2.04.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и учи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Постановление № 59 на МС от 18.02.2021 г. за одобряване на промени в разходите и трансферите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., свързани с дейностите и мерките за превенция и борба с COVID-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Постановление № 59 МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2022 г. за подпомагане на земеделски стопани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 60 на МС от 12.03.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2003 г. за придобиване от държавата на акционерно участие в търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-21

 Постановление № 60 на МС от 14.03.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив за 2012 г. за придобиване право на собственост върху незавършен инфраструктурен обект
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Постановление № 60 на МС от 14.03.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за изплащане на еднократна добавка към пенсиите за април 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 61 на МС от 8.03.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община Варна и на община Русе за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 61 на МС от 24.03.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Постановление № 61 на МС от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 61 на МС от 19.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Постановление № 62 на МС от 8.03.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Постановление № 62 на МС от 19.03.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Постановление № 62 на МС от 25.03.2016 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г. за приключването на инвестиционни проекти на Национална к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 62 на МС от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Постановление № 63 на МС от 24.03.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. за финансиране изграждането на елементите на техническата инфраструктура, необходимa за реализацията на инвестиционния план на "Монтюпе" - АД, Франция (M
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Постановление № 63 на МС от 27.03.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата за 2008 г. за подготовката и провеждането на културните събития и инициативи в рамките на Годината на руската култура в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Постановление № 63 на МС от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Постановление № 63 на МС от 25.02.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Постановление № 63 на МС от 27.03.2024 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2024 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-16

 Постановление № 64 на MС от 8.04.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата и туризма за провеждането на регионален форум "Културните коридори в Югоизточна Европа - общо минало и споделено наследство, ключ к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 64 на МС от 20.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и провеждането на Европейската филателна изложба "България 2009"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Постановление № 64 на МС от 8.03.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Постановление № 64 на МС от 21.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Постановление № 64 на МС от 19.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Постановление № 64 на МС от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Постановление № 64 на МС от 27.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-03

 Постановление № 64 на МС от 27.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Постановление № 65 на МС от 16.03.2001 г. за предоставяне на целева безвъзмездна финансова помощ на правителството на Република Индия във връзка с разрушителното земетресение в щата Гуджарат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 65 на МС от 26.03.2004 г. за финансово осигуряване през 2004 г. на дейностите по изпълнението на Националната програма за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз и на Годишната национална програма на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 65 на МС от 20.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за финансиране на прояви по програмата за провеждане на Годината на България в Русия през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Постановление № 65 на МС от 21.03.2014 Г. за одобряване на допълнителен трансфер за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването на Българската академия на науките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 65 на МС от 19.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги на лица, проявили лична доблест при изпълнение на обществен и гражданск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Постановление № 65 на МС от 25.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 65 на МС от 28.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-03

 Постановление № 65 на МС от 27.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Постановление № 66 на MС от 26.03.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-06

 Постановление № 66 на МС от 17.03.2011 г. за предоставяне на неотложна хуманитарна помощ при евакуацията на бежанците, намиращи се на либийско-тунизийската граница, и за недопускане на хуманитарна катастрофа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-25

 Постановление № 66 на МС от 28.03.2012 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Постановление № 66 на МС от 8.03.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община Бургас и на община Добрич за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Постановление № 66 на МС от 3.05.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в частните детски градини и училища и за изплащане на стипендии н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Постановление № 66 на МС от 25.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Постановление № 66 на МС от 28.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Постановление № 66 на МС от 28.03.2024 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-02

 Постановление № 67 на МС от 29.03.1996 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 67 на МС от 8.03.2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-07

 Постановление № 67 на МС от 5.04.2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 67 от 25.02.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на образованието и науката за Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Постановление № 67 на МС от 29.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-03

 Постановление № 68 на МС от 25.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Постановление № 68 на МС от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Постановление № 68 на МС от 26.03.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 68 на МС от 29.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-02

 Постановление № 69 на МС от 2.04.2007 г. за прехвърляне на бюджетни кредити от централния бюджет за 2007 г. по бюджетите на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Българската академия на науките и на общините Карлово, Лове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Постановление № 69 на МС от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Постановление № 69 на МС от 6.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Постановление № 69 на МС от 4.04.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и учи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-08

 Постановление № 69 на МС от 29.03.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-02

 Постановление № 70 на МС от 2.04.2007 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2007 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата подсъдими български граждани и д-р Ашраф по наказателното дело в Либия и свързаните с него гражда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Постановление № 70 на МС от 12.03.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община Варна и на община Русе за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Постановление № 70 на МС от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Постановление № 70 на МС от 1.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Постановление № 70 на МС от 6.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Постановление № 70 на МС от 5.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Постановление № 71 на МС от 26.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 71 на МС от 5.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Постановление № 72 на МС от 30.03.2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Постановление № 72 на МС от 27.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за отбелязване на 70 години от края на Втората световна война през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 72 на МС от 10.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Постановление № 72 на МС от 5.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Постановление № 73 на МС от 31.03.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за изграждане на специализирани структури за полицейско разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-08

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 32)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 3122 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА