Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 29)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Постановление № 81 на МС от 10.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Постановление № 81 на МС от 6.04.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Постановление № 81 на МС от 14.04.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-19

 Постановление № 81 на МС от 26.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 81 на МС от 17.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. за организиране и провеждане на апостолическото пътуване на Негово Светейшество папа Франциск в България от 5 до 7 май 2019 г. в гр. София и в гр. Раковски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-19

 Постановление № 81 на МС от 9.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 82 на МС от 3.05.2005 г. за разпределение на предвидените средства в централния бюджет за 2005 г. за осигуряване на допълнителна численост на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Постановление № 82 на МС от 6.04.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в световното изложение ЕКСПО 2010 в Шанхай,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Постановление № 82 на МС от 10.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Постановление № 82 на МС от 6.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Постановление № 82 на МС от 18.04.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Постановление № 82 на МС от 30.04.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 82 на МС от 9.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 83 на МС от 17.04.2006 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2006 г. за поемане на разходи, свързани със защитата, престоя и медицинското обслужване на подсъдимите български граждани и един палестински гражданин по делото в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 83 на МС от 10.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Постановление № 83 на МС от 30.04.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 83 на МС от 13.05.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за Българската академия на науките за 2022 г. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Постановление № 84 на МС от 17.04.2007 г. за определяне на реда за управление и наблюдение на Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Постановление № 84 на МС от 27.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2017 г. за присъединяването на Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Постановление № 84 на МС от 30.04.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Постановление № 84 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 84 на МС от 13.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Постановление № 85 на МС от 26.05.1992 г. за държавния бюджет за 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 85 на МС от 6.04.2009 г. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Постановление № 85 на МС от 25.04.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Постановление № 85 на МС от 15.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 85 на МС от 23.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Постановление № 85 на МС от 13.05.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за изплащане на стипендии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Постановление № 86 на МС от 25.04.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 86 на МС от 23.05.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Постановление № 86 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 86 на МС от 13.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Постановление № 87 на МС от 16.05.2005 г. за разпределяне на средствата, предвидени в централния бюджет за 2005 г. за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Постановление № 87 на МС от 19.04.2006 г. за финансово осигуряване на дейностите по участието на Република България в НАТО през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 87 на МС от 8.04.2009 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за формиране на капитала на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Постановление № 87 на МС от 17.04.2014 г. за определяне на Държавна агенция "Национална сигурност" като точка за контакт по смисъла на Решение 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правилата за достъп до публично
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 87 на МС от 14.04.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Постановление № 87 на МС от 23.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Постановление № 87 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 87 на МС от 1.06.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Постановление № 88 на МС от 11.05.2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

 Постановление № 88 на МС от 17.04.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 88 на МС от 15.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Постановление № 88 на МС от 3.05.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Постановление № 88 на МС от 23.05.2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на "Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Боте
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 88 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 88 на МС от 1.06.2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Постановление № 89 на МС от 7.05.2008 г. за приемане на критерии и ред за оценяване съответствието на въведените системи на делегирани бюджети и на допълнително изискване, на което да отговарят системите на делегираните бюджети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-16

 Постановление № 89 на МС от 21.04.2009 г. за заемообразно осигуряване на средства за плащания по договори по Програма ФАР, управлявани от изпълнителните агенции по Програма ФАР към Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и бл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Постановление № 89 на МС от 11.05.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства за субсидирана заетост към Националния план за действие по заетостта по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Постановление № 89 на МС от 17.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Постановление № 89 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Постановление № 89 на МС от 8.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Постановление № 89 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Постановление № 90 на МС от 15.04.2013 г. за предоставяне на средства по бюджета на Националната служба за охрана за прилагане на Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотна лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на еле
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Постановление № 90 на МС от 17.04.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 90 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Постановление № 90 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 91 на МС от 9.05.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2008 г. за обучение на представители на палестинската полиция и сили за сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Постановление № 91 на МС от 11.05.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Постановление № 91 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Постановление № 91 на МС от 20.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за закупуване на училищни автобуси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Постановление № 92 на МС от 20.05.2005 г. за утвърждаване план-сметка на разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 25.06.2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-16

 Постановление № 92 на МС от 9.05.2008 г. за осигуряване на финансови средства и за изпълнение на дейностите, свързани с формирането на българската позиция по въпроса за използване на водите на река Резовска от Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Постановление № 92 на МС от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Постановление № 93 на МС от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Постановление № 93 на МС от 21.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-25

 Постановление № 94 на МС от 22.04.2009 г. за финансово осигуряване изпълнението на мероприятията по преодоляване на кризата в сметосъбирането и отстраняване на екологични щети на територията на Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 94 на МС от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Постановление № 94 на МС от 21.04.2016 г. за одобряване на допълнителни бюджетни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Постановление № 94 на МС от 18.05.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем по месторабота на педагогическите специалисти в институциите в системата на пред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Постановление № 95 на МС от 11.05.2002 г. за извършване на допълнителен разход от републиканския бюджет за 2002 г. за финансово подпомагане на семейството на пострадало дете при трагичния инцидент на 21 декември 2001 г. в столичната дискотека "Индиго"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 95 на МС от 9.05.2008 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Постановление № 95 на МС от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. за финансиране на ремонтно-възстановителни дейности на участъци от автомагистра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Постановление № 95 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Постановление № 95 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 95 на МС от 18.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Постановление № 96 на МС от 30.04.1998 г. за прилагане на § 43 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 96 на МС от 25.04.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет по бюджетите на общините за 2003 г. за специализираните болници за долекуване и продължително лечение и за активно лечение - общински търговски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Постановление № 96 на МС от 25.04.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Постановление № 96 на МС от 7.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление №
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Постановление № 96 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Постановление № 96 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 96 на МС от 18.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Постановление № 96 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 97 на МС от 23.04.2009 г. за прехвърляне на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за финансово осигуряване на подготовката и провеждането на Срещата на върха "Природен газ за Европа: сигурност и партньорство", София, 24 - 25 а
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 97 на МС от 25.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Постановление № 97 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 97 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 97 на МС от 7.07.2023 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2023 г. за предоставяне на заем на "Български пощи" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Постановление № 98 на МС от 11.05.2002 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за организиране и провеждане на посещението на Папа Йоан-Павел Втори в Република България в периода 23-26 май 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 98 на МС от 23.04.2009 г. за осигуряване на допълнителни средства за изплащане на парични премии за произведения и изкупен тютюн сортови групи "Басми", "Каба Кулак" и "Бърлей" - реколта 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 98 на МС от 25.05.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-30

 Постановление № 98 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 98 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 99 на МС от 3.05.2007 г. за създаване на Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" и за приемане на Устройствен правилник на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 99 на МС от 23.04.2009 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2009 г. за финансово осигуряване на обявения международен конкурс за изработване на устройствен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 99 на МС от 28.05.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 99 на МС от 7.06.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 216 на Министерския съ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Постановление № 100 на МС от 3.05.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на финансите за 2007 г. за закупуване на имот
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 29)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 2872 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА