Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 30)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Постановление № 34 на МС от 15.02.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-21

 Постановление № 34 на МС от 10.03.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. по бюджета на община Хайредин, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Постановление № 34 на МС от 22.02.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за участие на държавата в учредяването на акционерно дружество с 50 на сто държавно участие в капитала съвместно с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Постановление № 35 на МС от 11.02.1998 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 35 на МС от 21.02.2006 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2006 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на петимата подсъдими български граждани по наказателното дело в Либия и свързаните с него граждански дела, к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Постановление № 35 на МС от 16.02.2009 г. за издигане на българска кандидатура за поста Генерален секретар на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2009 г. по бюдж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Постановление № 35 на МС от 12.03.2010 г. за осигуряване на средства от републиканския бюджет за авансово финансиране на плащания на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Постановление № 36 на МС от 11.02.2002 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата подсъдими български граждани по дело № 44/99 г. на Народния съд на Либия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 36 на МС от 12.03.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване от държавата на акции от капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Постановление № 36 на МС от 16.02.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2012 г. за изплащане на парични награди на граждани от с. Бисер, община Харманли, област Хасково, активно участ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Постановление № 36 на МС от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 36 на МС от 5.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Постановление № 37 на МС от 17.02.2003 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2003 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата обвиняеми български граждани по преписка № 217 от 2002 г. на Обвинителната камара в Бенгази, Либ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 37 на МС от 25.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 37 на МС от 5.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Постановление № 37 на МС от 4.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 38 на МС от 12.03.2010 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Постановление № 38 на МС от 15.03.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Постановление № 38 на МС от 4.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Постановление № 39 на МС от 23.02.2012 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за финансиране изпълнението на проект "Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Постановление № 39 на МС от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Постановление № 39 на МС от 22.02.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Постановление № 39 на МС от 22.03.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Постановление № 39 на МС от 31.03.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1.11.2021 г. до 28 февруари 2022 г. за отглеждането и обучението на де
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 40 на MС от 12.03.2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за разви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Постановление № 40 на МС от 27.02.2006 г. за финансово осигуряване на подготовката и провеждането на срещата на външните министри на НАТО на 27 и 28 април 2006 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-07

 Постановление № 40 на МС от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Постановление № 40 на МС от 25.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Постановление № 40 на МС от 8.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Постановление № 41 на МС от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Постановление № 41 на МС от 4.03.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Столична община за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Постановление № 41 на МС от 7.03.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Постановление № 41 на МС от 4.02.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 41 на МС от 16.03.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-20

 Постановление № 42 на МС от 4.03.2008 г. за финансово подпомагане на законните наследници на починалите при пожара в бързия влак № 2637 София - Кардам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Постановление № 42 на МС от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за предоставяне на еднократна финансова подкрепа на лица и семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Постановление № 42 на МС от 2.03.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Постановление № 42 на МС от 4.02.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 43 на MС от 18.03.2005 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-29

 Постановление № 43 на МС от 2.03.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Постановление № 43 на МС от 28.03.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Постановление № 43 на МС от 12.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Постановление № 43 МС от 1.04.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-05

 Постановление № 44 на МС от 19.03.1991 г. за намаляване на бюджетните разходи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 20.02.2001 г. за предоставянето на допълнителни бюджетни средства по бюджетите на общините и по бюджетите на Министерството на здравеопазването и на Министерството на транспорта и съобщенията за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 29.03.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Постановление № 45 на МС от 7.03.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в световното изложение ЕКСПО 2008 в Сарагоса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 45 на МС от 2.03.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Постановление № 45 на МС от 12.02.2021 г. за определяне размера на средствата от държавния бюджет за 2021 г. за финансиране на духовните училища и за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Постановление № 45 на МС от 7.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2022 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Постановление № 46 на МС от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-27

 Постановление № 46 на МС от 10.03.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Постановление № 46 на МС от 14.03.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2019 г. за присъединяването на Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Постановление № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 46 на МС от 7.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 47 на МС от 21.03.2005 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерския съвет за изграждане на малки обекти с регионално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-29

 Постановление № 47 на МС от 8.03.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Постановление № 47 на МС от 19.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Постановление № 47 на МС от 7.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Постановление № 48 на МС от 5.03.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. по бюджета на Министерството на културата за участието на Република България в инициативата "Европалия 2007", посветена на отбелязване на 50-годишнината о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Постановление № 48 на МС от 19.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Постановление № 49 на МС от 6.03.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Постановление № 49 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Постановление № 49 на МС от 10.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Постановление № 49 на МС от 21.03.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Постановление № 49 от 12.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Постановление № 49 на МС от 7.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Постановление № 50 на МС от 26.03.2010 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране провеждането на петдесет и първата среща на Комисията за Евр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Постановление № 50 на МС от 6.03.2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Постановление № 50 на МС от 16.03.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-21

 Постановление № 50 на МС от 21.03.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Постановление № 51 на МС от 5.03.2002 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за изплащане на неразплатени социални помощи по Указа за насърчаване на раждаемостта към 31 декември 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 51 на МС от 5.03.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на Столичната община за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 51 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Постановление № 51 на МС от 12.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 51 на МС от 26.03.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и на максималните ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Постановление № 51 на МС от 6.04.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-08

 Постановление № 52 на МС от 12.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 52 на МС от 26.03.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Постановление № 53 на МС от 29.03.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства за инвестиционни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Постановление № 53 на МС от 5.03.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Българската академия на науките за стимулиране на водещите иновативни и общественополезни научни изследвания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 53 на МС от 12.03.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 53 на МС от 13.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 53 на МС от 26.03.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Постановление № 53 на МС от 18.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Постановление № 53 на МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 54 на МС от 14.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 54 на МС от 12.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 54 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Постановление № 54 на МС от 13.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 54 на МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 55 на МС от 5.03.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2003 г. за организиране и провеждане на тържественото честване на 125-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877 - 1878 г.) и възстановяването на бъл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 55 на МС от 14.03.2014 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2014 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 55 на МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 56 на МС от 14.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за честване на 100-годишнината от рождението на Борис Христов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 56 на МС от 16.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 56 на МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 57 на МС от 14.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на участието на Република България като страна - партньор на международното и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Постановление № 57 на МС от 6.04.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 30)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 2976 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА