Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 16)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Наредба № 17 от 14.09.2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-09

 Наредба № 17 от 21.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 17 от 3.06.2010 г. за контрол на картофените цистообразуващи нематоди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 17 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Наредба № 18 от 3.05.1994 г. за технически надзор на асансьори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-11

 Наредба № 18 от 14.03.1996 г. за обмяна на повредени български банкноти и монети в обращение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Наредба № 18 от 5.10.1999 г. за нормативи за строителство в горите и земите от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Наредба № 18 от 15.05.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 18 от 6.08.2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична патология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Наредба № 18 от 25.04.2003 г. за униформеното и работното облекло на работещите в националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена и държавните дивечовъдни станции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Наредба № 18 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор по комуникационни системи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-29

 Наредба № 18 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Геодезист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Наредба № 18 от 10.11.2004 г. за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Наредба № 18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 18 от 3.06.2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Наредба № 18 от 20.10.2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Наредба № 18 от 14.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 18 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в производство на облекло" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Наредба № 18 от 10.02.2006 г. за здравните изисквания към животни компаньони при придвижването и транспортирането им с нетърговска цел (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 18 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Корабен монтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 18 от 22.10.2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 18 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по фитнес" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 19 от 27.01.1999 г. за реда за въвеждане и правилата за работа на единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба № 19 от 5.10.1999 г. за строителство в горите и земите от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Наредба № 19 от 2.07.2001 г. за борба с пръстеновидното гниене по картофите, причинявано от бактерията Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 19 от 15.05.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 19 от 8.08.2002 г. за вземане на проби и методи за анализ на консерванти за повърхностна обработка на цитрусови плодове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Наредба № 19 от 10.05.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при внос на някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба № 19 от 29.09.2003 г. за санитарно-хигиенни изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Наредба № 19 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Администратор в хотел" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Наредба № 19 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтажник на ВиК мрежи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 19 от 12.11.2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 19 от 10.02.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 19 от 21.07.2006 г. за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и предоставяне на телефонни справочни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Наредба № 19 от 2.08.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нервни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-13

 Наредба № 19 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на подемно-транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 19 от 22.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Педиатрия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Наредба № 19 от 27.11.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Наредба № 19 от 22.12.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Наредба № 20 от 7.04.1999 г. за удостоверяване годността за експлоатация на летища и летателни площадки и за лицензиране на летищни предприятия и оператори на летищна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Наредба № 20 от 10.10.2000 г. за заплащане на експертизите по чл. 9 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 20 от 2.07.2001 г. за борба срещу рака по картофите, причиняван от гъбата Synchytrium endobioticum (Schilb.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 20 от 29.11.2002 г. за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за кредитните институции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 20 от 30.09.2003 г. за нормата за максимално допустимо количество на ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 20 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Машинен монтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 20 от 14.05.2004 г. за окачествяване на кланични трупове от овце по скалата (S)EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 20 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Програмист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 20 от 12.11.2004 г. за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, и получаване на информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 20 от 2.02.2005 г. за формата и съдържанието на годишния финансов отчет на застрахователите и здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Наредба № 20 от 17.06.2005 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Наредба № 20 от 14.12.2005 г. за условията за производство, съхранение, отпускане, транспортиране, деконтаминация, детоксикация и унищожаване на медикаментозни фуражи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Наредба № 20 от 10.02.2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 20 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Строител-монтажник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 20 от 23.06.2010 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-10

 Наредба № 20 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Продавач-консултант" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-10

 Наредба № 21 от 19.02.1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 21 от 20.04.1999 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Наредба № 21 от 4.07.2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-19

 Наредба № 21 от 15.05.2002 г. за обявяване и регистриране на заразните и паразитните болести по животните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № 21 от 3.06.2003 г. за одобрение на типа на нови колесни трактори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-03

 Наредба № 21 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на компютърни системи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-17

 Наредба № 21 от 14.05.2004 г. за окачествяване на кланични трупове от свине по скалата (S)EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 21 от 28.06.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Наредба № 21 от 12.11.2004 г. за обследване за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Наредба № 21 от 10.02.2006 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Наредба № 21 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в озеленяването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 21 от 24.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Инфекциозни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Наредба № 21 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Брокер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Наредба № 22 от 16.07.1998 г. за централен кредитен регистър на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 22 от 21.07.1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 22 от 5.10.2000 г. относно здравните изисквания към аквакултури и продукти от тях при пласирането им на пазара (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Наредба № 22 от 4.07.2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба № 22 от 3.06.2003 г. за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 22 от 13.10.2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 22 от 18.07.2005 г. за условията и реда за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, предназначени за лечение на редки заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 22 от 5.10.2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-03

 Наредба № 22 от 10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба № 22 от 22.12.2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-26

 Наредба № 22 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Озеленител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Наредба № 22 от 25.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нефрология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Наредба № 22 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Търговски представител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба № 23 от 4.02.1999 г. за условията и реда за плащане на суми по влогове в банка с отнета лицензия до гарантирания размер (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Наредба № 23 от 18.05.1994 г. за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Наредба № 23 от 5.11.1996 г. за извършване на оперативно лечение чрез лапароскопски хирургичен метод (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 23 от 17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Наредба № 23 от 5.07.2001 г. за условията и реда за признаване на организации на тютюнопроизводители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-19

 Наредба № 23 от 3.06.2003 г. за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 23 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в производството на облекло" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 23 от 17.11.2005 г. за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-04

 Наредба № 23 от 22.02.2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 23 от 7.09.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5 "Риболов във вътрешни водоеми" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 24 за устройство и безопасна експлоатация на въжени линии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-15

 Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 24 от 31.08.1998 г. за условията и реда за регистриране на търговците на зърно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-24

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 16)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 1542 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА