Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 16)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  следваща> последна>>
 Наредба № 45 от 4.11.2002 г. за борба с някои болести по двучерупчестите мекотели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Наредба № 45 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от зърнени култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Наредба № 45 от 4.12.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Вирусология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Наредба № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Наредба № 45 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог по качеството на храни и напитки" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Наредба № 46 от 4.11.2002 г. за профилактика и борба с някои екзотични болести по животните и специфичните мерки срещу везикулозната болест по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 46 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от маслодайни и влакнодайни култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 46 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Растениевъд" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-17

 Наредба № 47 от 3.12.2001 г. за профилактика и контрол на трихинелозата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 47 от 28.12.2001 г. за устройствата и системите на осигурителната техника, съобщенията, електроснабдяването и електрозахранването в железопътния транспорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 47 от 4.11.2002 г. за профилактика и борба с инфлуенцата по птиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба № 47 от 28.12.2004 г. за изискванията към добавките към храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 47 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-животновъд" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-04

 Наредба № 48 от 4.11.2002 г. за задължителните данни върху опаковките и упътванията за употреба на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Наредба № 48 от 11.11.2003 г. за реда и начините за вземане на проби и използваните методи за анализ на пчелния мед (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Наредба № 48 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Наредба № 48 от 11.12.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нуклеарна медицина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-08

 Наредба № 48 от 9.09.2010 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Наредба № 48 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Преводач жестомимичен език" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Наредба № 49 от 28.12.2001 г. за определяне правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 49 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 50 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на спирачните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 50 от 17.11.2004 г. за ветеринарномедицинските изисквания към страничните продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба № 51 от 3.01.2002 г. за изискванията за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 51 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на мерките срещу емисиите на замърсители от дизелови двигатели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 51 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор интернет приложения" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Наредба № 52 от 26.11.2002 г. за условията и реда за издаване на лицензия за търговия на едро с ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Наредба № 52 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 52 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в растениевъдството" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-03

 Наредба № 53 за медицинските прегледи на постъпващите и работещите в хранителните, комуналните обекти и здравните заведения (отм).
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Наредба № 53 от 26.11.2002 г. за ветеринарномедицинските изисквания при придвижване и внос на еднокопитни животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба № 53 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на седалка на водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на седалката на водача (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 53 от 2.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Наредба № 53 от 28.04.2006 г. за мерките за контрол върху остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № 53 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор на спортни прояви и първенства" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-02

 Наредба № 54 от 28.11.2002 г. за условията и реда за организиране на наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация за борба с вредителите по земеделските култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба № 54 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на електрическо/електронно устройство и за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори по отношение на електромагнитната съвместимост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Наредба № 54 от 28.04.2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от Закона за рибарството и аквакултурите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № 54 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по фитнес" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 55 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори по отношение на монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация и за одобрение на типа като компонент на устройства за осветяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 55 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-треньор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Наредба № 56 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 56 от 11.11.2003 г. за защита на горите от вредители, болести и други повреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-06

 Наредба № 57 от 8.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Авиационен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Наредба № 58 от 10.12.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез динамично изп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 58 от 9.05.2006 г. за борба срещу калифорнийската щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 59 от 30.12.2003 г. за производство и търговия на посевен материал от фуражни култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 59 от 9.05.2006 г. за изискванията за ветеринарномедицинска практика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Наредба № 60 от 14.05.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Наредба № 60 от 30.12.2003 г. за производство и търговия на посевен материал от цвекло (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Наредба № 61 от 30.12.2003 г. за производство и търговия на посевен материал от картофи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Наредба № 62 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на страничната защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материално отговорни и други длъжности от осъдени лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-10

 Наредба № 63 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 64 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за измерване на скоростта и на оборудването за заден ход (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 65 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на устройства за звуков сигнал на моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 66 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства с дизелови двигатели по отношение на емисиите от отработили газове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Наредба № 67 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на резервоарите за течно гориво и на задната нискоразположена защита и за одобряване типа на задна нискоразположена защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 67 от 16.05.2006 г. за униформеното облекло и служебната карта на контролните органи на Национална служба за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 68 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на масите и размерите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 68 от 16.05.2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от определените за въвеждане на територията на Европейската общност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 69 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на безопасните стъкла и за одобряване типа на безопасни стъкла (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 69 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Проектант компютърни мрежи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-02

 Наредба № 70 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройства за ограничаване на скоростта или на бордови системи за ограничаване на скоростта и за одобряване типа на устройствата за ограничаване на скоростт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 71 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 72 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на механичните теглително-прикачни устройства и за одобряване типа на механични теглително-прикачни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 72 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Здравен асистент" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Наредба № 73 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение замърсяването на въздуха от емисии от двигателите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-23

 Наредба № 73 от 15.05.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на замърсяването на въздуха от емисии от двигателите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Наредба № 73 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Болногледач" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Наредба № 74 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на гуми, одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Наредба № 74 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Машинен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Наредба № 75 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 76 от 7.10.2003 г. за ЕО одобряване типа на пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 76 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Графичен дизайнер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № 77 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисии на въглероден двуокис и разхода на гориво (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Наредба № 77 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Библиотекар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Наредба № 78 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства, работещи с двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисии замърсяващи газове и частици, и на нови моторни превозни средства, работещи с двигатели с принудит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-05

 Наредба № 78 от 31.05.2006 г. за производство и търговия на базови семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Наредба № 78 от 28.11.2006 г. за одобряване типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите замърсяващи газове и частици; двигатели с принудително запалване, работещи с гориво "природен газ" или "втечнен нефтен газ", по отношение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 78 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Ветеринарен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Наредба № 79 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, предназначени за превоз на опасни товари по пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 79 от 11.03.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен аниматор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Наредба № 80 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на предни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 80 от 11.03.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Наредба № 81 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на осветители на задния регистрационен номер на моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 81 от 22.06.2006 г. за определяне на условията и въвеждане на Списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Наредба № 82 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен график" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № 83 от 2001 г. за прилагане на чл. 83 bis от Протокола за изменение на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 1980 г., за изискванията при сключване на договор за лизинг на въздухоплавателно средст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Наредба № 83 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на отоплителните системи и за одобряване типа на отоплител (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 84 от 8.01.2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение на външните изпъкнали части (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 85 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 86 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на габаритни светлини, стоп-сигнали и дневни светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 86 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по спортно-туристическа дейност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Наредба № 87 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на задни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 87 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Спортен масажист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Наредба № 88 от 8.01.2004 г. за одобряване на типа на светлинни устройства за паркиране на нови моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 88 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Мехатроника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 16)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  следваща> последна>>

Общо: 1542 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА