Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 16)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  16  следваща> последна>>
 Наредба № 89 от 8.01.2004 г. за изискванията към задължителните табели и надписи за целите на одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 89 от 22.11.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Куриер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Наредба № 90 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителните колани (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 90 от 22.11.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Химик-технолог" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Наредба № 91 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на електрически/електронен монтажен възел по отношение на електромагнитната съвместим
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 91 от 4.08.2006 г. за хигиена на фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Наредба № 92 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на вратите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 92 от 22.11.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Еколог" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Наредба № 93 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 94 от 8.01.2004 г. за ЕО одобряване типа на облегалки за глава на седалките на моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 95 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на огледалата за виждане назад и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на огледалата за виждане назад (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Наредба № 95а от 14.04.2006 г. за одобряване типа на устройство за непряко виждане и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на устройства за непряко виждане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 96 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категории M1 и N1 по отношение защитата на пътниците при страничен удар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 97 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 98 от 8.01.2004 г. за изискванията към формата и размерите на мястото за монтиране на задните регистрационни табели на моторните превозни средства и техните ремаркета при одобряване на типа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 99 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните нискоразположени защитни устройства, на техния монтаж и за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 100 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за одобряване типа на седалки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 101 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория N по отношение на външните изпъкнали части пред задния панел на кабината (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 101 от 21.08.2006 г. за фуражните добавки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Наредба № 102 от 22.12.2000 г. за условията и реда за издаване на документ за произход при износ на дребен рогат добитък и месо от него за Европейската общност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Наредба № 102 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М3 и компоненти по отношение на пожароустойчивостта на вътрешното оборудване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 103 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на мощността на двигателя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 104 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за защита срещу неразрешено използване и за одобряване типа на имобилайзери и на алармени системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-29

 Наредба № 105 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 106 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на вътрешното оборудване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 107 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за почистване и измиване на челни стъкла и одобряване типа на устройството за измиване на челни стъкла като отделен технически възел (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 107 от 23.08.2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Наредба № 108 от 1974 г. за работа с радиоактивни вещества в заведенията на Министерството на народното здраве (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 108 от 8.01.2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на калниците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 108 от 12.09.2006 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-08

 Наредба № 109 от 8.01.2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на символите за идентификация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 110 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на фарове за къса и/или дълга светлина и на източници на светлина, предназначени за одобрен тип светлинни устройства на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 111 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение поведението на кормилния механизъм в случай на удар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 111 от 12.10.2006 г. за изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба № 112 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 112 от 13.10.2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-29

 Наредба № 113 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение системите за размразяване и срещу изпотяване на стъкла (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 114 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на светоотражателите на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 114 от 25.10.2006 г. за ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на b-агонисти при животни, отглеждани във ферми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 115 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на системите против изпръскване и за одобряване на типа устройства против изпръскване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 116 от 8.01.2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение защитата на пътниците при челен удар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 118 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на спирането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 119 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на символите за идентификация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 119 от 21.12.2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-23

 Наредба № 120 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на устройства за звуков сигнал и за монтирането на одобрен тип устройства за звуков сигнал на тип ново дву- и триколесно моторно превозно средство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 121 от 10.01.2005 г. за одобряване на стойките за тип ново двуколесно моторно превозно средство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 122 от 10.01.2005 г. за одобряване на ръкохватки за пътници за тип ново двуколесно моторно превозно средство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 123 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на устройство за защита срещу неразрешено използване на нови дву- и триколесни моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 124 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на задължителните надписи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 125 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови двуколесни и триколесни моторни превозни средства по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 126 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на масите и размерите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 127 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на мястото на монтиране на задната регистрационна табела (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 128 от 22.07.2005 г. за одобряване на типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на максималната конструктивна скорост и на типа двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 129 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение монтажа на устройствата за измерване на скоростта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 130 от 18.08.2005 г. за одобряване типа на определени компоненти, отделни технически възли и системи, предназначени за дву- и триколесни моторни превозни средства и за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отноше
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 131 от 31.03.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните им повърхности за защита при удар на пешеходците и на другите участници в движението по пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Наредба № 132 от 2.08.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства с монтирани предни защитни устройства и за одобряване типа на предни защитни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Наредба № 145 от 14.01.1999 г. за лицензиране на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Наредба № 247 от 10.03.1995 г. за звената за обработка на архивни фондове и документи на физически и юридически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Наредба № 2096 от 5.12.2006 г. за условията и реда за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Наредба № 2320 от 13.01.2006 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Наредба № 2408 от 31.05.2005 г. за достъпа до пазара на въздушни превозвачи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Наредба № 2409 от 19.11.2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Наредба № 2727 от 16.11.2010 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Наредба № 8121з-36 от 7.01.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Наредба № 8121з-196 от 19.02.2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Наредба № 8121з-306 от 18.03.2021 г. за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Наредба № 8121з-346 от 25.07.2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба № 8121з-407 от 11.08.2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-02

 Наредба № 8121з-468 от 27.04.2015 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Наредба № 8121з-617 от 26.09.2014 г. за изискванията към извънщатните сътрудници на Министерството на вътрешните работи, реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Наредба № 8121з-648 от 01.10.2014 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Наредба № 8121з-667 от 6.10.2014 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Наредба № 8121з-792 от 29.10.2014 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на Министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободряващи напитк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Наредба № 8121з-902 от 22.08.2016 г. за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 8121з-908 от 2.08.2018 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-04

 Наредба № 8121з-995 от 13.12.2014 г. за условията и реда за предоставяне на порционни пари на служителите на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Наредба № 8121з-1010 от 16.12.2014 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите ун
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Наредба № 8121з-1130 от 14.09.2015 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Наредба № 8121з-1174 от 21.10.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-29

 Наредба № 8121з-1353 от 15.12.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Наредба за антидопинговата дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба за Eдинната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-13

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Кинезитерапия" от професионално направление "Кинезитерапия" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Наредба за електронните административни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба за безопасност на запалките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Наредба за безплатното работно и униформено облекло (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Наредба за военния отчет на техниката от националното стопанство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 16)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  16  следваща> последна>>

Общо: 1542 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА